Biedrība “Solis tuvāk” īsteno projektu par jauniešu iesaisti vietējās kopienās

2019. gada februārī biedrība “Solis tuvāk” uzsāka jauna projekta "Reinforcing of rural youth work in Georgia through cooperation with EU" realizāciju. Projekta laikā plānots nosūtīt brīvprātīgā darba veicēju uz Gruziju, kā arī visu projekta aktivitāšu rezultātā izveidot jaunatnes darbinieku rokasgrāmatu.


Projekta mērķis ir veicināt jauniešu no lauku teritorijām aktīvu līdzdalību vietējās kopienas sabiedriskajā dzīvē un ekonomiskajā attīstībā, veidojot un stiprinot vietējo jauniešu organizāciju kapacitāti.
 

Projekta ietvaros notiek vairākas aktivitātes, tai skaitā apmācības Kobuleti, Gruzijā, jauniešu anketēšana par galvenajiem iemesliem, kas attur jauniešus iesaistīties kopienas sabiedriskajā dzīvē, apaļā galda diskusijas, lai izkristalizētu pamatproblēmas, kā arī brīvprātīgā nosūtīšana darbā Gruzijā uz septiņiem mēnešiem, biedrības darba “ēnošana” tepat Latvijā, kā arī jaunatnes forums Bakuriani, Gruzijā. Projekta aktivitāšu rezultātā plānots izveidot jaunatnes darbinieku rokasgrāmatu.
 

Jūlijā astoņi jaunatnes darbinieki no biedrības “Solis tuvāk”, Ķekavas novada un Daugavpils piedalījās apmācībās Kobuleti, kā arī biedrība iztulkoja un izsūtīja anketas jauniešiem un saņēma pirmos rezultātus. Augustā plānots apkopot visus anketu rezultātus, kā arī organizēt apaļā galda diskusijas ar jauniešiem Ķekavā.
 

No 1. septembra plānots nosūtīt brīvprātīgā darba veicēju, tāpēc aicinām pieteikties interesentus. Precīza informācija par projekta nosacījumiem atrodama biedrības Facebook lapā NGO "Solis Tuvāk".
 

Projekta partneri - Association “Merkuri” (Gruzija), Biedrība "Solis Tuvāk" (Latvija), "HumanDoc" Foundation (Polija).

 

Biedrība "Solis tuvāk"

18.07.2019.

 

  Drukāt