Speciālistu pakalpojumu pieejamība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem

No 2019.g marta, Ķekavas novadā ar ESF atbalstu tiek īstenots projekts, kura ietvaros bērni ar funkcionāliem traucējumiem* un viņu likumiskais pārstāvis var saņemt dažādu speciālistu pakalpojumus funkcionālo spēju uzlabošanai. Vēl ir atlikušas brīvas vietas, lai saņemtu speciālistu pakalpojumus.


Pieejamie specialisti: fizioterapeits, ergoterapeits, masieris, uztura speciālists, psihologs, logopēds.


Bērni ar funkcionāliem traucējumiem var saņemt līdz 40 pakalpojumu sniegšanas reizes, bērna likumiskais pārstāvis var saņemt līdz 20 pakalpojumu sniegšanas reizes. Pieteikties var arī ģimenes, kuras nav deklarētas Ķekavas novadā.


Projekta īstenošanas laiks – no 2019. gada marta līdz 2020. gada februārim. Pakalpojumu sniegšanas vieta - Gaismas iela 19, k.8, Ķekava, Ķekavas novads


Kontaktpersonas: projekta vadītāja Dace Strautniece, tel.nr.29214183, e.pasts: balticnutrition@gmail.com


Sociālais darbinieks Sandra Balode, tel.nr. 20332625, e.pasts: Sandra.Balode@kekava.lv

 

* Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte.

 

Multidisciplināru Sociālo Pakalpojumu Pieejamība Carnikavas un Ķekavas Novadā. Projekta Nr.: 9.2.2.3/18/A/002
 


 

Sociālais dienests
19.08.2019.

  Drukāt