Paziņojums par detālplānojuma projekta Rīgas ielā 36, Baložos, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
  Drukāt