No 2020. gada 1. janvāra Ķekavas novadā mainīsies tarifs par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Mainoties dabas resursu nodokļa (DRN) likmei un pieaugt poligona “Getliņi” sadzīves atkritumu noglabāšanas tarifam, no 2020. gada 1. janvāra Ķekavas novadā mainīsies tarifs par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Tarifs par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 14,81 EUR (ieskaitot PVN).


Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido divas komponentes: sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā, kas ietver arī DRN par atkritumu noglabāšanu, un maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un citas atkritumu apsaimniekotāja izmaksas.


2016. gada 15. decembrī Saeima pieņēma grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz, ka DRN pieaugs katru gadu līdz 2020. gadam ieskaitot. Jau 2018. gadā DRN par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu paaugstinājās līdz 35,00 €/t. 2019. gadā šī nodokļu likme bija 43,00 €/t, bet 2020. gadā tā sasniegs 50,00 €/t. 


DRN palielināšana ir Latvijas un Eiropas Savienības politika, kuras mērķis ir veicināt dabas resursu saudzīgu, pārdomātu un ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.


Tāpat, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumam, ar 2020. gada 1. janvāri stāsies spēkā jauns sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs atkritumu poligonā “Getliņi”, kā rezultātā paaugstināsies kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. Poligona “Getliņi” tarifa izmaiņas ir saistītas ar būtisku pieaugumu regulējamā pakalpojuma izmaksās, likumdošanas prasībās, un nepieciešamajās investīcijas Eiropas Savienības prasību izpildei.


DRN un poligona tarifs veido būtisku daļu no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, tāpēc proporcionāli pieaugs arī visa "Clean R” pakalpojuma izmaksas.


Izmaksas par viena konteinera izvešanas reizi Ķekavas novada iedzīvotājiem no 01.01.2020.:

Vienlaikus informējam, ka no 2020. gada 1.janvāra tiks mainīts tarifs arī lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanai –  EUR 14,81 par mᶟ (t.sk. PVN 21%).


Ikviens iedzīvotājs var samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. Vislielāko apjomu sadzīves atkritumu tvertnē veido tieši tie atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un bez maksas nodot pārstrādes rūpnīcām atkārtotai pārstrādei. Tāpēc šķirojot atkritumus mēs palīdzam ne tikai dabai, veicinot dabas resursu saudzīgu izmantošanu un ierobežojot vides piesārņošanu, bet arī, atbalstam tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un, kā minēts iepriekš, samazinām personīgās izmaksas par atkritumu izvešanas pakalpojumu.


Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar mūsu sniegtā pakalpojuma maksas izmaiņām, lūdzam sazināties ar  Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tālruni 67111001 vai rakstot uz e-pastu kc@cleanr.lv


Vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" ir nozares līderis Latvijā, kurš dibināts pirms 75 gadiem. "Clean R” nodarbina vairāk kā 1300 darbinieku, un tas sniedz plašāko vides pakalpojumu klāstu vairāk kā 50 000 klientiem visā Latvijā. Klientiem tiek piedāvāti 40 pakalpojumi atkritumu apsaimniekošanas, īpašumu uzturēšanas, telpu un ēkām piegulošo teritoriju uzkopšanas un labiekārtošanas jomās, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšana. 

SIA "CleanR"
04.11.2019.


  Drukāt