Izmaiņas valsts sociālajā jomā 2020. gadā

Labklājības ministrija informē par vairākām būtiskām izmaiņām sociālajā jomā, kas stāsies spēkā 2020. gadā. Izmaiņas skars minimālo vecuma pensiju, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, garantētā minimālā ienākuma līmeni un invaliditātes pensiju.

 
No 2020. gada paredzēta valsts atbalsta pasākumu pilnveidošana.


Minimālās vecuma pensijas aprēķina bāze noteikta 80 eiro apmērā, personām ar invaliditāti no bērnības   - 122,69 eiro

 


Paaugstinot vecuma pensijas aprēķina bāzi, paaugstināsies minimālo pensiju apmēri. Piemēram:

 1. personai ar 18 gadu darba stāžu un vecuma pensijas apmēru 80 eiro, pensijas apmērs palielināsies līdz 88 eiro;
 2. personai ar 25 gadu darba stāžu un vecuma pensijas apmēru 95 eiro, pensijas apmērs palielināsies līdz 104 eiro;
 3. personai ar 35 gadu darba stāžu un vecuma pensijas apmēru 110 eiro, pensijas apmērs palielināsies līdz 120 eiro.
   

Paaugstināts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta (VSNP) apmērs personām ar invaliditāti. Vispārējā gadījumā aprēķina bāzi paaugstinot no 64,03 eiro līdz 80 eiro, personām ar invaliditāti no bērnības  - no 106,72 līdz 122,69 eiro.


Paaugstinot valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru personām ar invaliditāti, paaugstināsies arī minimālie invaliditātes pensiju apmēri. Piemēram:

 1. personai ar I grupas invaliditāti un invaliditātes pensijas apmēru 110 eiro, pensijas apmērs palielināsies līdz 128 eiro;
 2. personai ar I grupas invaliditāti (invaliditāte no bērnības) un invaliditātes pensijas apmēru 180 eiro, pensijas apmērs palielināsies līdz 196,30 eiro;
 3. personai ar II grupas invaliditāti un invaliditātes pensijas apmēru 100 eiro, pensijas apmērs palielināsies līdz 112 eiro;
 4. personai ar II grupas invaliditāti (invaliditāte no bērnības) un invaliditātes pensijas apmēru 160 eiro, pensijas apmērs palielināsies līdz 171.77 eiro;
 5. personai ar III grupas invaliditāti un invaliditātes pensijas apmēru 70 eiro, pensijas apmērs palielināsies līdz 80 eiro;
 6. personai ar III grupas invaliditāti (invaliditāte no bērnības) un invaliditātes pensijas apmēru 110 eiro, pensijas apmērs palielināsies līdz 122.69 eiro.
   

Paaugstināta minimālās invaliditātes pensijas aprēķina bāze personām ar invaliditāti. Vispārējā gadījumā no 64,03 eiro līdz 80 eiro, personām ar invaliditāti kopš bērnības – no 106,72 eiro līdz  122,69 eiro.
 

Paaugstināts garantētā minimālā ienākuma līmenis (GMI)  no 53 uz 64 eiro.


Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai ir zemākais ienākuma atbalsta veids cilvēkiem, kuriem nav nekādu ienākumu vai tie ir ļoti zemi. GMI pabalsta apmēru trūcīgai ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai aprēķina kā starpību starp noteikto GMI līmeni katram ģimenes loceklim un ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem.

 

Labklājības ministrija
12.12.2019.

 

  Drukāt