Ārkārtējo situāciju pagarina līdz 9. jūnijam; bet pulcēties ļaus līdz 25 cilvēkiem

Ārkārtējā situācijā Latvijā Covid-19 dēļ pagarināta līdz 9. jūnijam, bet ir mīkstināti iepriekš noteiktie striktie ierobežojumi - atļauta pulcēšanās līdz 25 cilvēku lielām grupām, ievērojot divu metru distanci, ziņo LTV. Ierobežojumu atvieglojumi stāsies spēkā no 12.maijā.

 

ĪSUMĀ:

 • Ārkārtas situācija pagarināta līdz 9. jūnijam.
 • Atļauts pulcēties līdz 25 cilvēkiem, ievērojot distancēšanos un drošību.
 • Organizētie pasākumi iekštelpās nevarēs ilgt vairāk par 3 stundām.
 • Pasākumos, kuros apmeklētājs atrodas vieglajā transportlīdzeklī, nav cilvēku skaita ierobežojumu.
 • Ievērojot nosacījumus, varēs rīkot ne kontakta sporta nodarbības grupām līdz 25 cilvēki.
 • Sabiedriskajā transportā obligāti jālieto deguna un mutes aizsegs.
 • Atļautas klātienes konsultācijas izglītības iestādē, gatavojoties valsts pārbaudījumiem.
 • Atļautas klātienes konsultācijas izglītības iestādē 9. klašu skolēniem.
 • Ievērojot drošību, atļautas sporta profesionālās ievirzes un sporta interešu izglītības mācības klātienē.
 • Bērnudārzi tiks atvērti piecgadniekiem un sešgadniekiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītību.
 • Atpūtas un izklaides vietas, tostarp restorāni, drīkstēs strādāt no plkst. 7.00 līdz 24.00.
 • Atļauts organizēt tūrisma pakalpojumus ceļošanai tikai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.


Ievērojot prasības, pulcēšanās atļauta gan iekštelpās, gan ārtelpās šādos organizētos pasākumos: publiskos pasākumos, izņemot sporta pasākumus; sapulcēs, gājienos un piketos; organizētu reliģisku darbību veikšanai, privātos pasākumos, izņemot sporta pasākumus.

 

Pulcēšanas laikā jāievēro, ka  pasākumā vienlaikus ir ne vairāk kā 25 cilvēki, tiek ievērota distancēšanās. Šie nosacījumi tiek attiecināti arī uz privātām iekštelpām un ārtelpām. Pasākumiem, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī, nepiemēro cilvēku skaita ierobežojumu. Pasākuma laiks iekštelpās nevarēs pārsniegt trīs stundas, ārtelpās to neierobežos. Pasākuma organizators nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem.

 

Tāpat nolemts atļaut organizētus sporta treniņus (nodarbības),  ja tajā pulcējās ne vairāk kā 25 personas, nodarbības laiks iekštelpās nepārsniedz trīs stundas, nodarbību vada sertificēts speciālists, personas ievēro savstarpēju divu metru distanci. Tāpat, rīkojot sporta nodarbības, nedrīkstēs pieļaut, ka pārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas, un nodarbībās netiek iesaistītas personas, kas jaunākas par 7 gadiem.

 

Valdība arī lēmusi, ka sabiedriskajā transportā obligāta prasība būs deguna un mutes aizsega lietošana.

 

Tirdzniecības centri būs atvērti arī brīvdienās un svētku dienās. Tirgotājiem joprojām spēkā ir noteiktais pienākums organizēt apmeklētāju plūsmu, nodrošinot, ka tirdzniecības vietā vienlaicīgi neatrodas ne vairāk kā 1 apmeklētājs uz 4 kvadrātmetriem. Papildus tirgotājus aicina iespēju robežās rūpēties, lai pircējiem būtu iespējams ievērot 2 metru distanci arī tirdzniecības vietai piegulošajās teritorijās, piemēram, autostāvvietās.

 

Ievērojot distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, nolemts atļaut klātienes konsultācijas izglītības iestādē izglītojamiem, gatavojoties valsts pārbaudījumiem, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem. Tāpat būs atļautas klātienes konsultācijas izglītības iestādē 9. klašu skolēniem.

 

Ievērojot distancēšanos un drošības pasākumus, būs atļauts sporta profesionālās ievirzes un sporta interešu izglītības programmu mācību process klātienē. Bērnudārzi tiks atvērti piecgadniekiem un sešgadniekiem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītību.

 

Savukārt atpūtas un izklaides vietas, tostarp restorāni, drīkstēs strādāt līdz plkst. 24.00. Būs atļauts organizēt tūrisma pakalpojumus ceļošanai tikai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

 

Lsm.lv Ziņu dienests
07.05.2020.

 

  Drukāt