Veiksmīgi realizēts projekts “Spēlē, spēlmani, skaļāk!”

Biedrība “Ķekavas muzikanti”, kas ķekaviešiem plašāk pazīstama kā folkloras draugu kopa “Brička”, ar biedrības “Partnerība “Daugavkrasts””atbalstu ir veiksmīgi realizējusi ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu “Spēlē, spēlmani, skaļāk!”.


“Ķekavas muzikantu” mērķis ir veicināt instrumentālās muzicēšanas tradīciju apzināšanu, izpēti, kā arī popularizēt tās Ķekavas novada iedzīvotāju vidū, tāpēc projekta ietvaros ir iegādāta kvalitatīva apskaņošanas sistēma, ar ko būs iespējams apskaņot “Bričkā” spēlētos mūzikas instrumentus – vijoli, mandolīnu, basi un plēšu instrumentus (ieviņa ermoņiku, hromku, akordeonu).

 

Tuvākie pasākumi, kur būs iespējams satikt “Bričkas” muzikantus, būs divi tradicionālo danču vakari Ķekavā, Ābeļdārzā - 4. augustā un 8. septembrī plkst. 19.00 (datumi var tik mainīti sliktu laikapstākļu gadījumā). Abi tiks veidoti kā mācību danču vakari, kas nozīmē, ka dejas tiks ierādītas ikkatram interesentam. Ieeja bez maksas.

 

Biedrība “Ķekavas muzikanti”

30.06.2020.
 

  Drukāt