Starptautiskā projekta ietvaros risinās zaļās mobilitātes un vides jautājumus

 

URBACT programmas Uzraudzības komiteja ir apstiprinājusi 23 sadarbības tīklu projektus otrajam posmam, tostarp, arī sešus projektus ar Latvijas partneru dalību, starp kuriem ir arī Ķekavas novada pašvaldība kā partneris projektā “Cities4CSR” (Pilsētas par korporatīvo sociālo atbildību).


Korporatīvās aociālās atbildības ideja ir brīvprātīgi integrēt sociālās un vides problēmas uzņēmumu galvenajā biznesa darbībā, ievērojot cilvēktiesības un nepiesārņojot vidi preču un pakalpojumu ražošanas procesā.


Līdz ar to jaunais URBACT sadarbības tīkla “CITIES4CSR” 10 pilsētu (Milāna, Sofija, Vratsa, Ķekava, Rijeka, Molina de Segura, Guimarães, Budaörs, Bratislava un Nantes Metropole) projekts ir unikāla iespēja praktiskā veidā izpētīt, kā korporatīvā sociālā atbildība var mainīt mūsu pašvaldības sabiedrību, kā arī piedāvāt jaunu redzējumu visai Eiropai: pilsētas, kur administrācija un bizness sadarbojas pilsētvides jautājumos. Ķekavas novada pašvaldība darbojas kā līdzvērtīgs projekta partneris, saņemot atzinīgu novērtējumu par pašvaldības pozitīvo pieredzi sabiedrības līdzdalības veicināšanā, piemēram, budžeta domnīcas un augsto līmeni informāciju tehnoloģiju jomā.


Projekta pirmajā posmā jau ir veikta situācijas analīze partneru pašvaldībās, izstrādātas pirmās idejas risinājumiem, saplānotas mācību vizītes, ka arī izveidota projekta Vietējā rīcības grupa, kas kopīgi izstrādās savu individuālo visaptverošo rīcības plānu turpmākai īstenošanai uz vietas.


25. un 26. jūnijā notika otrā posma uzsākšanas tiešsaistes sanāksme ar visiem projekta partneriem, informējot par turpmākajām projekta aktivitātēm un izmaiņām saistībā ar Covid-19 radītajiem apstākļiem.


No 2020. gada maija līdz 2022. gada augustam rīcības plānošanas tīkli koncentrēsies uz apmaiņu un mācīšanos starp partneru pilsētām, izmantojot URBACT metodes pieeju un dažādus mācību līdzekļus. Katru projektu atbalstīs starptautiskie eksperti, cenšoties palielināt potenciālu un sniegt tematisko atbalstu.


Ķekavas novada pašvaldība projekta ietvaros risinās zaļās mobilitātes un vides jautājumus, veidojot zaļāku apkārtni un attīstot atpūtas iespējas vietējās kopienās, pievērsīsies ieinteresēto pušu un sabiedrības iesaistes veicināšanai, lai palielinātu vietējās identitātes sajūtu, kā arī tiks organizētas apmācības dažādām sabiedrības grupām un sabiedrisks pasākums iedzīvotājiem par korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas jautājumiem.Attīstības un būvniecības pārvalde
01.07.2020.

  Drukāt