Ķekavas ambulancē paplašinājies ārstu speciālistu klāsts, iedzīvotāji vairāk apmierināti ar ambulances pakalpojumiem

 

Izvērtējot Ķekavas ambulances darbību piecos gados un iepazīstoties ar iedzīvotāju aptaujas rezultātiem par ambulances pakalpojumiem,  kas liecina par pozitīvu novērtējuma pieaugumu, tika apstiprināta Ķekavas ambulances stratēģija turpmākajiem trijiem gadiem.


Pašvaldības aģentūras “Ķekavas ambulance” vidējā termiņa darbības stratēģiju 2021.-2023. gadam tika apstiprināta Ķekavas novada domes sēdē 15. oktobrī, pirms tam ambulances darbību un nākotnes stratēģiju izvērtējot dome Sociālo lietu komitejā.


Paplašināts ārstu speciālistu klāsts


Ķekavas ambulance piecu gadu laikā ir spējusi paplašināt sekundāro veselības aprūpes pakalpojumus. Proti, iedzīvotāju ērtībām ambulance šobrīd piedāvā 16 dažādu jomu ārstu speciālista pakalpojumus. Novadnieki tepat uz vietas var doties pēc konsultācijas, piemēram, pie zobārstiem, zobu higiēnista, ginekologa, okulista, LOR, urologa, rehabilitologa, podologa, ķirurga, uztura speciālista, veikt ultrasonogrāfiju vai saņemt masāžas un sertificētu fizioterapeitu pakalpojumus.


Šo iespēju pozitīvi novērtējuši arī iedzīvotāji - ka vienuviet, nebraucot uz galvaspilsētu, var ērtāk un ātrāk saņemt ārsta speciālista palīdzību tepat Ķekavas novadā. Kā skaidro J.Jerums, ņemot vērā ierobežoto pašvaldības telpu pieejamību, šobrīd  šis ir optimālākais risinājums, kā salāgot telpu noslodzi ar speciālistu pakalpojumu nodrošinājumu.


Savukārt,  ņemot vērā mūsdienu sabiedrības veselības tendences, kad Eiropā, tostarp arī Latvijā, pieaug veselības problēmas, kas saistītas ar mazkustīgu dzīvesveidu un ilgstošu darbu pie datora, Ķekavas ambulancē ir izveidota profesionāļu komanda fizikālās medicīnas un rehabilitācijas jomā. Šos pakalpojumus aktīvi izmanto iedzīvotāji gan veselības profilakses nolūkos, gan pēc dažādām  traumām un operācijām, lai atjaunotu un uzlabotu savu veselības stāvokli.     


Uzlabotas ambulances telpas ģimenes ārstu prakšu darbībai


Šobrīd Ķekavas novadā praktizē 11 ģimenes ārsti, pie kuriem ir reģistrējušies kopumā 20 697 pacienti. Deviņas no ģimenes ārstu praksēm atrodas Ķekavas ambulances telpās -  sešas Ķekavā, divas – Baložos un viena Valdlaučos.


Pašvaldība, ņemot vērā pieejamos finanšu iespējas,  pērn ir pilnībā izremontējusi telpas Titurgā, Zaļā ielā 5, tur veicot telpu pārplānošanu un remontu. Savukārt vides pieejamības prasību nolūkos tika pilnībā pārbūvēts sanitārais mezgls, izbūvēts lifts, izveidota autostāvvieta personām ar invaliditāti un veikta daļēja tuvējo ietvju seguma nomaiņa. Tāpat ir izremontētas telpas Daugmalē ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai.


Īpaši pēdējos gados ir pievērsta uzmanība telpu energoefektivitātes uzlabošanai, piemēram, ambulances telpās Titurgā un Ķekavā ir uzstādīta apkures sistēmas automatizācija,  daļēji veikta logu nomaiņa ambulances ēkā Gaismas ielā 15, kā arī lielākajā daļā ambulances valdījumā esošajās telpās esošais apgaismojums nomainīts uz energoefektīvu apgaismojumu. Tāpat atsevišķās telpās ir veikts kosmētiskais remonts. Klientu ērtībām apmeklētāju pieņemšanas telpās lielākajās ārstu prakšu vietās ir izvietoti jauni ērtāki un labāk uzkopjami krēsli, kā arī uzstādītas dzeramā ūdens iekārtas. 


Runājot par primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jāsecina, ka arī Ķekavas novads saskaras ar to pašu problēmu, kāda tā ir visā valstī - proti, ar ģimenes ārstu skaita nepietiekamību un ar topošo ārstu nevēlēšanos strādāt reģionos. Tāpēc kā vienu no iespējamiem risinājumiem un motivējošiem argumentiem, ambulances vadītājs saskata pašvaldības stipendiju pirmo kursu ģimenes medicīnas rezidentūras studentiem, ar kuriem būtu vienošanās par to, ka viņi pēc augstskolas pabeigšanas, nāk kā ģimenes ārsti strādāt uz Ķekavas novadu.


Atbilstoši iedzīvotāju skaitam, optimālā variantā novadā būtu jādarbojas 13 ģimenes ārstiem. Taču jau šobrīd ir grūtības nodrošināt ģimenes ārsta pieejamību Daugmalē, kur ir pat izveidotas jaunas telpas. Šis jautājums arī turpmāk būs Ķekavas ambulances dienaskārtībā. Taču jāsaprot, ka gala lēmums, vai atvērt ģimenes praksi vai pārņemt jau kādu esošo  -  būs paša ģimenes ārsta lēmums.   


Papildus infrastruktūras uzlabošanas darbiem pēdējo gadu laikā ir būtiski uzlabots Ķekavas ambulancei pieejamās iekārtas un aprīkojums. Ir veikta pilna mazo iekārtu un aprīkojuma nomaiņa uz aparatūru ar CE sertifikātiem.  Finansiāli lielākais pašvaldības ieguldījums diagnostikas iekārtu modernizēšanā ir šogad plānotā ultrasonogrāfijas iekārtas nomaiņa, kuru izmaksas lēšamas ap   30 000 eiro. 


Kā nākotnes perspektīvas, J.Jerums saredz nepieciešamību Ķekavas ambulances ēku, Gaismas ielā 15, nosiltināt un paplašināt, pārplānojot telpas, kā arī izbūvējot liftu, tādējādi nodrošinot vides pieejamību arī uz ēkas 2.stāvu. Tāpat ir jādomā par skaņas izolācijas nodrošināšanu telpās.


Raugoties uz ambulances attīstību ilgtermiņā Ķekavā,  2019. gadā tika iegādāta daļa no ambulances blakus esošā zemes gabala, lai nākotnē varētu ambulances telpas paplašināt, tādējādi nodrošinot plašāku veselības aprūpes pakalpojumu klāstu novada iedzīvotājiem.  


Tāpat ir jāstrādā pie veselības aprūpes pakalpojuma pieejamības nodrošināšanas Plakanciema un Mellupu iedzīvotājiem, bet Valdlaučos ambulances piederošajā ēkā jāizveido ērtāka vides pieejamība. 

 

Iedzīvotāju veselības veicināšanai  -  gandrīz pusmiljons eiro


Kopš 2017. gada Ķekavas novadā tiek īstenots Eiropas Savienības līdzfinansēts projekts “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā”. Ķekavas ambulance veic kopējo šī projekta īstenošanu, kā arī organizē slimību profilakses aktivitātes, savukārt fizisko aktivitāšu veicināšanu veic Sporta aģentūra.


Dažādām veselības veicināšanas aktivitātēm Ķekavas novadā šī projekta ietvaros sešos gados būs kopumā piesaistīti vairāk kā 400 000 eiro. Šogad jūnijā ir apstiprināts projekta turpinājums uz  nākamajiem trim gadiem, līdz ar to novada iedzīvotājiem būs lieliska iespēja arī turpmāk piedalīties bezmaksas dažādos veselības vecināšanas pasākumos.    


Projekta pirmajos trīs gados ir noorganizēti  33 vispārējās profilakses pasākumi, 422 izglītojošas un praktiskas nodarbības skolas un pirmsskolas bērniem par veselīga uztura nozīmi, 25 uztura meistarklases bērniem, 67 lekcijas sertificētu uztura speciālistu vadībā. Fizisko aktivitāšu veicināšanas nolūkos īstenotas 700 baseina nodarbības sertificētu treneru vadībā grūtniecēm, zīdaiņiem un bērniem, 830 dažādas fizisko aktivitāšu veicināšanas nodarbības skolas un pirmskolas vecuma bērniem dažādos sporta veidos, 300 vingrošanas nodarbības skolas vecuma bērniem stājas nostiprināšanai sertificēta fizioterapeita vadībā.


Tāpat arī noorganizēts 31 dienas orientēšanās pasākums skolas vecuma bērniem, trīs orientēšanās pasākumi pieaugušajiem, 200 TRX nodarbības pieaugušajiem, 118 nūjošanas nodarbības, 250 nodarbības sirds un asinsvadu veselības veicināšanai.


Kopumā šo gadu laikā veselības veicināšanas pasākumos pirmreizēji piedalījušies vairāk kā 3000 iedzīvotāju.  

 

Iedzīvotāji pozitīvāk novērtē ambulances pakalpojumus


Kā liecina Ķekavas ambulances šogad rudenī veiktā iedzīvotāju aptauja par ambulances sniegtajiem pakalpojumiem, tad, salīdzinot ar 2017. gadu, ir pieaudzis iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar visiem sniegtajiem pakalpojumiem. 


Akcentējot galvenās trīs pozīcijas, vislielāko uzlabojumu iedzīvotāji izjutuši ambulances reģistratūras darbā,   novērtējumu ar “teicami” un “labi” norādījuši vairāk kā 80 % no aptaujātajiem. Savukārt pirms trim gadiem šis rādītājs bija 56%.


Otru lielāko pozitīvo novērtējuma izmaiņās, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, novadnieki snieguši par  fizikālās terapijas pakalpojumiem, kas uzlabojuši savus rādītājus par 22%. Taču trešajā pozīcijā ierindojas ģimenes ārsti, kuru darbību  kā teicamu un labu novērtē gandrīz 64 %aptaujāto.


Plašāk  iedzīvotāju aptaujas rezultāti un ambulances nākotnes ieceres ir aprakstītas “Ķekavas ambulance” vidējā termiņa darbības stratēģiju 2021.-2023. gadam.

 


 

Administratīvā pārvalde
16.10.2020.

 

  Drukāt