Uzsāks pārbūves darbus Saulgriežu ielā Baložos

Pirmdien, 19. oktobrī, Ķekavas novada pašvaldības uzdevumā būvnieks - SIA “VIA” - plāno uzsākt pārbūves darbus Saulgriežu ielā Baložos.


Sākotnēji tiks veikti sagatavošanās darbi - uzstādītas ceļa zīmes un ierīkota bāzes vieta, pēc tam  tiks uzsākti lietus kanalizācijas izbūves darbi un paralēli  notiks ielas konstruktīvo kārtu izbūve.

 

Būvdarbu laikā autotransporta satiksme tiks ierobežota lokāli darbu veikšanas vietā - vienā braukšanas joslā.

 

Kā informē Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un Būvniecības pārvalde, Saulgriežu ielas 1.kārtas pārbūvējamā posma garums no Kalnu ielas līdz Labrenča ielai ir 1,21 kilometri. Pārbūves laikā paredzēts izbūvēt ielu ar asfaltbetona segumu, gājēju ietvi un apgaismojumu, kā arī tiks izbūvētas četras autobusu pieturvietas.

 

Posmos, kur nav iespējams novadīt lietus ūdeņus ar atklātu metodi, tiks izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas drenāžas sistēma. Ielas pārbūves termiņš ir paredzēts  18 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

 

Savukārt līdz Saulgriežu ielas pārbūves 2.kārtas (no Labrenča ielas līdz Mežmalas ielai) realizēšanas uzsākšanai ir jāveic sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tīkla projektēšana un izbūve šajā posmā.

 

Atbilstoši publiskā iepirkuma rezultātiem Saulgriežu ielas 1. kārtas būvniecības izmaksas ir vairāk kā  965 000 eiro apmērā.   Pašvaldība  šo projektu realizē, ņemot aizņēmumu no Valsts kases gandrīz 724 000 eiro apmērā.

 

Attīstības un būvniecības pārvalde
16.10.2020.

 

  Drukāt