Pašvaldība bez maksas piešķirs sejas maskas sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem

Covid-19 izplatības laikā Ķekavas novada pašvaldība bez maksas piešķirs divus auduma mutes un deguna aizsegus  jeb sejas maskas novadā deklarētiem sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem. 

 

Tāpat ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem plānots nodrošināt novada pedagogus un pašvaldības iestāžu darbiniekus, kas iedzīvotājiem sniedz pakalpojumu klātienē. 

 

Ķekavas novada Sociālais dienests sejas maskas plāno izsniegt novembra vidū šādām iedzīvotāju grupām  - bērniem ar invaliditāti, personām ar 1.un 2. grupas invaliditāti, kā arī trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem.  Personas  dzīvesvietai ir  jabūt deklarētai Ķekavas novadā. 

 

Mutes un deguna aizsegus (2 gab.) izsniegs iedzīvotājam pret parakstu Sociāla dienesta speciālists. Kopumā plānots izsniegt apmēram 1300 sejas maskas, kas atbilst  noteiktajam Eiropas standartam.

 

Pašvaldība nodrošinās auduma mutes un deguna aizsegus  pašvaldības un tās iestāžu, tostarp, sociāla dienesta un bāriņtiesas, darbiniekiem, kas klātienē nodrošina klientu apkalpošanu.  Tāpat tiek apzināta nepieciešamība pēc individuāliem aizsardzības līdzekļiem novada pedagogiem. 

 

Šo aizsardzības līdzekļu iegādei finansējums tiks ņemts no pašvaldības budžetā atvēlētajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

 

 

Administratīvā pārvalde
04.11.2020.

 

 

 

 

  Drukāt