Ķekavas vidusskolai atklāts jauns korpuss 300 audzēkņiem

 Lāčplēša dienā, 11. novembrī, tika atklāts Ķekavas vidusskolas jaunais korpuss ar desmit mācību klasēm, plašu ēdamzāli, skolotāju atpūtas istabu un rekreācijas zonu skolēniem.  Jaunās mācību telpas nodrošinās papildus vietas 300 audzēkņiem.


“Latvijas dzimšanas dienas mēnesī Ķekavas novada pašvaldība pasniedz īpaši skaistu dāvanu Ķekavas novadam - jaunu korpusu Ķekavas vidusskolai ar modernām un plašām telpām, kur novada bērni varēs iegūt kvalitatīvu izglītību. Piemērota vide ir būtiska motivācija gan audzēkņiem izglītoties, gan pedagogiem – izglītot mūsu jaunatni, un šādas izglītības vides radīšana ir pašvaldības viena no galvenajām prioritātēm.  Novembris būs nozīmīgs mēnesis arī Baložu iedzīvotājiem, jo ir parakstīts līgums par līdzīga veida piebūves projektēšanu un būvniecību pie Baložu vidusskolas, ” uzsver Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.

 

Saistībā ar valstī noteiktajiem drošības un pulcēšanās ierobežojumiem, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, šoreiz jaunās ēkas atklāšana notika virtuāli, simbolisko sarkano lenti klātienē tikai pārgrieza trīs galveno būvniecībā iesaistīto pušu  – pašvaldības, būvnieka un skolas – pārstāvji: Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire, SIA “Belss” valdes loceklis Kaspars Ziediņš un Ķekavas vidusskolas direktore vietniece izglītības jomā Ginta Zuša. 

 

Arī Ķekavas vidusskolas jaunā korpusa atvērtās durvju dienas ir pārceltas uz laiku, kad valstī būs stabilizējusies epidemioloģiskās drošības situācija saistībā ar Covid-19 izplatību un varēs drošāk pulcēties un izbaudīt kopā svētku sajūtu.   

 

Jaunais Ķekavas vidusskolas korpuss Ķekavā, Gaismas ielā 9,  izbūvēts divos stāvos. Tajā kopumā atrodas desmit mācību klases – četras pirmajā stāvā un sešas  - otrajā stāvā, tai skaitā vienu mācību klasi būs iespējams pārdalīt ar bīdāmo sienu divās atsevišķās telpās.  Šajā mācību klasēs bērni varēs apgūt matemātiku, vizuālo mākslu, mūziku, ģeogrāfiju, bioloģiju, angļu un latviešu valodu. Pirmajā stāvā izveidota plaša ēdamzāle, kā arī ģērbtuves zona, bet otrajā – skolotāju atpūtas istaba, rekreācijas zonas skolēniem, un ģērbtuves.  Jaunā korpusa jeb piebūves kopējā platība ir gandrīz 1442 kvadrātmetri, un korpuss izvietojas skolas esošā basketbola āra laukuma vietā.

 

Piebūves būvniecības projekta ietvaros ir atjaunots arī skolas teritorijā esošais skeitparka laukums, izbūvēts auto stāvlaukums un velonovietnes. Tāpat izbūvēts arī jauns gāzes vads apkures nodrošināšanai, un veikta Ķekavas vidusskolas esošās ēkas fasādes daļas vienkāršota atjaunošana, lai nodrošinātu ārsienu konstruktīvo atbilstību ugunsdrošās sienas prasībām.  Jaunā piebūve ar gaiteni ir savienota ar vidusskolas esošo ēku.  Izmantojot pacēlāju pie kāpnēm uz otro stāvu, ir nodrošinātas vides pieejamības prasības.

 

Jaunais korpuss ir aprīkots ar mēbelēm un dažādiem moderniem IT risinājumiem. Tā, piemēram,  jaunās mācību  klasēs ir uzstādīti lieli interaktīvi displeji, kurus var izmantot arī kā tāfeli, uz kuras raksta ar šķidro kristālu marķieri. Tehnoloģija nodrošina vairāku skolēnu vienlaicīgu darbošanos interaktīvā režīmā, kā arī labu redzamību. Komplektā katram displejam ir dokumentu kamera, ar kuras palīdzu uz lielā ekrāna var pārnest attēlus, tekstu no mācību grāmatas un pierakstu klades.   


Skolas jaunais korpuss ir moduļu tipa būve.  Un saliekamo moduļu konstrukcijām pretēji vairuma viedoklim nav ierobežojumu projektēšanā un būvniecībā. Moduļu mājas galvenie plusi  ir ātra uzstādīšana, energoefektivitāte un kvalitāte, jo katrs modulis tiek izgatavots un uzbūvēts rūpnieciski ražotnē, kuri ir pakļauti visiem rūpniecības standartiem. Tas ir ļoti būtisks faktors mūsdienu būvniecībā, ēkai būs liela energoefektivitāte.


SIA “Belss” valdes loceklis Kaspars Ziediņš skaidro, ka moduļu mājas pasaulē tiek izvēlētas arvien biežāk. Moduļu sekcijas ražotnē tiek sagatavotas ar lielāku ātrumu un precizitāti, lai jau konkrētā vietā, īsā laikā taptu jauna būve. Līdz šim pasaulē moduļu būves tika izvēlētas vai nu mazu privātmāju būvēm vai atkārtojoša plānojuma būvēm – viesnīcas, īslaicīgi ofisi, noliktavas. Šodien no moduļiem būvē ne vien daudzīvokļu namus, bet jau specifiskas ēkas un ar pasūtītājam nepieciešamo plānojumu. Moduļi vairs nav tikai atkārtojoši elementi vienveidīgām būvēm, bet gan tiek pielāgoti konkrētām vajadzībām, neierobežotā plānojuma izvēlē.

 

Šādas būves, protams, prasa lielāku laiku pie projektēšanas stadijas, tomēr ieguvumi ir acīmredzami – ātrums, kvalitatīva darbu kontrole ražotnē, neatkarība no laika apstākļiem, nepieciešams mazāk cilvēku būvobjektā, kas pie kvalitatīvu darba roku trūkuma ir pozitīvi un nākotnē vieglāk veikt daļēju telpu pārplānošanu, ja tas nepieciešams. Jāatzīst ka, piemērojot moduļus katrai būvei individuāli, izvēloties tieši pasūtītājam nepieciešamo plānojumu, šāda darbība ir jauna pasaulē, kur nu vēl Latvijā. “Arī mēs mācāmies, kā vēl veiksmīgāk var būvēt no moduļiem arvien sarežģītākas, individuālākas moduļu būves. Mums ir pārliecība, ka drīzumā uzbūvētās moduļu būves būs iespējams transformēt – ne tikai būvi pārvest uz citu vietu, bet arī kardināli viegli izmainīt esošo plānojumu uz citu, pārvietojot telpu iekšpusē sienas tā, lai saglabājas ēkas konstruktīvā noturība,” atzīst K.Ziediņš.

 

Kā informē Ķekavas vidusskolas direktore Sandra Pugovka, šobrīd Ķekavas vidusskolā kopējais skolēnu skaits ir vairāk kā 1420 bērni,  800 no tiem ir  5. - 12. klases skolēni un viņi mācās vidusskolas ēkā, Gaismas ielā 9, kurai šobrīd ir atklāts jaunais korpuss.  Arī nākamajos gados audzēkņu skaits turpinās augt, un pēc šī brīža prognozēm, 2021./2022. mācību gadā skolā jau mācīsies  ir 1481 audzēknis, tostarp, 5.-12. klasēs -  838 bērni. 


Ņemot vērā skolēnu skaita pieaugumu jau iepriekšējā 2019./2020. mācību gadā nācās veikt daudzas izmaiņas skolas plānojumā, lai esošajiem bērniem nodrošinātu mācību priekšmetu apguvi. Piemēram,  skolotāju istaba tika pārveidota par klašu telpu, sociālā pedagoga kabinets pielāgots svešvalodu grupu nodarbībai, mācību stundas notiek arī lasītavā, zēnu mājturības kabinetā un skolas aktu zālē. Tāpēc moduļu tipa piebūve bija vienīgais reālais risinājums skolas paplašināšanai.


Ķekavas vidusskolas piebūves būvniecība tika uzsākta 2019. gada decembrī, un tā kopumā ilgusi nepilnus 11 mēnešus. Būvdarbus veica SIA “Belss”, bet būvuzraudzību nodrošināja SIA “Marčuks”. Ķekavas vidusskolas jaunā korpusa būvniecību pilnībā finansējusi Ķekavas novada pašvaldība,  šim mērķim atvēlot vairāk kā 3 milj. eiro.

 

 

Administratīvā pārvalde
11.11.2020.

 

  Drukāt