Aktīvi iesākta bērnudārza “Ieviņa” piebūves būvniecība Ķekavā

Jau vairāk kā mēnesi aktīvi norit moduļu tipa piebūves būvniecības darbi bērnudārzam “Ieviņa” Ķekavā. Novembrī noslēgušies visi projektēšanas darbi, veikta gāzes katlu nomaiņa un siltummezgla remonts, kā arī uzsākti kabeļu pārbūves darbi.

 

Attīstības un būvniecības pārvalde informē, ka oktobrī ir noslēgušies pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” piebūves projektēšanas darbi un saņemta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Tāpat arī uzsākti no galvenā būvprojekta izdalītie priekšdarbi piebūves būvniecībai – veikta gāzes katlu nomaiņa un siltummezgla remonts, kā arī uzsākti AS “Sadales tīkls” kabeļu pārbūves darbi.

 

Oktobrī bērnudārza teritorijā tika uzstādīts mobilais žogs, kura novietojums ļaus turpināt bērnudārza audzēkņiem izmantot āra nojumes, uzsākts attīrīt būvniecības teritoriju no krūmiem, izvietoti būvniecības procesam nepieciešamie pagaidu moduļi, demontēts esošais bruģa segums un rotaļu iekārtas.  Drošības apsvērumu dēļ  periodiski tiks ierobežota lielāka bērnudārza teritorija pazemes inženiertīklu (ūdensvads, sadzīves kanalizācija, siltumtrase, elektroniskie sakaru tīkli) izbūves laikā.

 

Novembra pēdējās nedēļās plānots uzsākt piebūves būvniecības darbus un pazemes inženiertīklu-  ūdensvada, sadzīves kanalizācijas, siltumtrases un elektronisko sakaru tīklu izbūves darbus, kas paredz arī projektā saskaņoto koku zāģēšanu un ozola vainaga veidošanu, jo savādāk nav iespējama pazemes tīklu izbūve un jaunās piebūves būvniecība. Ozola vainagu veidošanu nodrošinās profesionāli arboristi.

 

Pēc piebūves būvniecības beigām bērnudārzs varētu papildus uzņemt vairāk kā 140 bērnus jeb sešas grupiņas. Plašāk: https://kekava.lv/pub/index.php?id=150&gid=1&lid=15260

 

Administratīvā pārvalde
19.11.2020.

 

 

 

 

  Drukāt