Īstenojot pašvaldības atbalstīto projektu, izbūvēts ielas bruģa segums Baložos, Lāču ielā

Biedrība “Lāču iela”, saņemot Ķekavas novada pašvaldības finansējumu, tajā skaitā finansējumu, kas piešķirts Ķekavas novada fizisko personu un nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursa ietvaros, projekta “Lāču ielas, Baložos, Ķekavas novadā, daļas cietā seguma izbūve” realizēšanai, ir izbūvējusi bruģa segumu daļai no Lāču ielas, tādējādi uzlabojot gan satiksmes drošību Baložu pilsētā, gan labiekārtojot apkārtējo vidi un paaugstinot tās kvalitāti.


Projekta ietvaros ir izbūvēts ielas bruģa segums 100 metru garumā, kā arī sakārtota ielai pieguļošā teritorija, tādā veidā uzskatāmi rādot pozitīvu piemēru citiem Ķekavas novada iedzīvotājiem, kā ar pašvaldības līdzdalību ir iespējams nodrošināt kvalitatīvu, ilgtspējīgu un drošu vidi.


Pēc projekta realizācijas ieguvēji ir ne tikai pieguļošo nekustamo īpašumu iedzīvotāji, bet arī viņu viesi, ārpus projekta teritorijas esošo nekustamo īpašumu iedzīvotāji, kā arī visi Baložu pilsētas un Ķekavas novada iedzīvotāji, kas aktīvi izmanto ielu pārvietojoties, tajā skaitā, veicot fiziskās aktivitātes, piemēram, nūjojot, braucot ar velosipēdu un skrienot.  


Projekta kopējās izmaksas ir  gandrīz 36 000 eiro, no kurām biedrība “Lāču iela” ir segusi vairāk kā 16 000 eiro, savukārt Ķekavas novada pašvaldība -   vairāk kā 19 000 eiro, tostarp 3000 eiro Ķekavas novada fizisko personu un nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursa ietvaros.

 

Biedrība “Lāču iela” valde
27.11.2020.

 

  Drukāt