Pedagogiem tiks piešķirtas naudas balvas par intensīvo darbu ārkārtējā situācijā

 Atzinīgi novērtējot lielo ieguldījumu un intensīvo darbu gan klātienes, gan attālinātā mācību procesa nodrošināšanā, piešķirs naudas balvas Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem, kā arī atbalsta un tehniskajam personālam.


Vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem tiks izmaksāta naudas balva līdz 30 % apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas, ņemot vērā katra darbinieka personisko darba ieguldījumu. Savukārt profesionālās ievirzes izglītības iestādes darbiniekiem nauda balva būs līdz 20% no mēnešalgas, ņemot vērā katra personisko darba ieguldījumu.

 

“Šis ir viens no veidiem, kā mēs varam pateikt paldies visai pedagogu saimei par to pašaizliedzību, lielo darbu un sniegto atdevi šobrīd tik sarežģītajā un mainīgajā situācijā. Tieši pedagogi ir tie, kas iedvesmo un motivē skolēnus ar vislielāko atbildību mācīties arī attālināti, lai gan tas nav vienkārši. Pedagogi ir atbalsts skolēnu vecākiem, un ļoti vēlētos, lai bērnu vecāki būtu atbalsts arī pedagogiem, jo šobrīd ir ļoti svarīga abpusēja cieņa, sapratne un sadarbība,” uzsver Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.


Ķekavas novada pašvaldība ir vienisprātis ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, ka šajā tik sarežģītajā laikā, lai nodrošinātu gan klātienes, gan attālināto mācību procesu, pedagogiem jo īpaši ir palielinājusies ne tikai darba slodze, gan izstrādājot jaunus mācību materiālus vai pielāgojot tos, gan sniedzot attālināti atgriezenisko saiti skolēniem, bet arī nenoliedzami paaugstinājusies psihoemocionālā spriedze.


Šobrīd attālinātā mācību procesu nodrošināšanai pedagogi izmanto dažādas metodes un platformas, vadoties pēc katras izglītības iestādes līdzšinējās pieredzes, kā arī izvērtētajām labākajām sadarbības iespējām ar vecākiem un skolēniem šajā situācijā.


Arīt turpmāk Ķekavas novada pašvaldība savu iespēju robežās atbalstīs izglītības iestādes, lai šajā ārkārtējā situācijā saistībā ar Covid-19 ierobežošanu spētu nodrošināt iespējami komfortablāku un epidemioloģi drošāku skolu un bērnudārzu darbību. Jau līdz šim pašvaldība ir nodrošinājusi izglītības iestādes ar nepieciešamajiem dezinfekcijas līdzekļiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem kā, piemēram, vizieriem un sejas maskām.


Ķekavas novadā ir četras pašvaldības vispārējās izglītības iestādes - Baložu vidusskola, Ķekavas vidusskola, Daugmales pamatskola, Pļavniekkalna sākumskola; četras pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes - “Avotiņš”, “Ieviņa”, “Bitīte”, “Zvaigznīte”, kā arī trīs profesionālās ievirzes izglītības iestādes - Ķekavas Mākslas skola, Ķekavas Mūzikas skola un Ķekavas novada sporta skola.

 

Administratīvā pārvalde
03.12.2020.

  Drukāt