Solidarizējoties ar iedzīvotājiem, Ķekavas novada deputāti “iesaldē” sev atalgojumu

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī un to, ka Covid-19 izplatība ir ekonomiski negatīvi ietekmējusi plašu iedzīvotāju daļu, lai izrādītu solidaritāti neskaidrajos ekonomiskajos apstākļos, Ķekavas novada dome šodien, 3. decembrī, nolēma nepiemērot ikgadējo indeksāciju 2021. gadā deputātu darba samaksai.

 

Tāpat lēmums par deputātu darba samaksas “iesaldēšanu” tika atbalstīts, lai nākamajā gadā nepalielinātu pašvaldības budžeta kopējo izdevumu slogu, jo atbilstoši vakar Saeimas atbalstītajam likumam “Par valsts budžetu 2021. gadam”  Ķekavas novada pašvaldības ieņēmumi 2021. gadā, salīdzinot ar 2020. gadu, samazināsies par 427 000 eiro.

 

Līdz ar to darba samaksai “iesaldēto” finansējumu vairāk nekā 20 000 eiro apmērā varēs atvēlēt Ķekavas novada pašvaldības nākamā gada budžetā tām jomām, kuras visvairāk ir ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze, kā, piemēram, sociālajai jomai.

Ķekavas novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā  ir noteikta kārtība, kādā aprēķina domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieku, pastāvīgo komiteju priekšsēdētāju, pastāvīgo komiteju priekšsēdētāju vietnieku un pašvaldības deputātu bāzes mēnešalgas apmēru.

 

Administratīvā pārvalde

03.12.2020.

  Drukāt