Ķekavas novada pašvaldība daļēji ieviesusi bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanas sistēmu

Lai veicinātu atkritumu šķirošanas pieaugumu, Ķekavas novada pašvaldība ir daļēji ieviesusi bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanas sistēmu, ko paredzēts visās Latvijas pašvaldībās ieviest līdz 2023. gadam. Šobrīd bioloģisko atkritumu šķirošana ir pieejama privātmāju iedzīvotājiem, savukārt, lai to ikdienā nodrošinātu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem par ekonomiski izdevīgu samaksu, tiek veiktas pārrunas ar atkritumu apsaimniekotāju.


Kā informē Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvalde, pašvaldības mērķis ir veicināt atkritumu šķirošanas pieaugumu novadā, nodrošinot visiem novada iedzīvotājiem ikdienā iespēju šķirot savus atkritumus. Jau šobrīd šāda iespēja ir pieejama privātmāju iedzīvotājiem, kuri vairumā gadījumu bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas galvenokārt ir sagrābtās lapas, nopļautā zāle, sīki zari, augļu un dārzeņu mizas, kompostē savā teritorijā vai atsevišķos gadījumos izmanto marķētus priekšapmaksas maisus vai konteinerus, ko par maksu apsaimnieko SIA "Clean R". Tāpat atkritumu šķirošanas laukumā "Gurnicas" visi Ķekavas novada iedzīvotāji var nodot savus bioloģiski noārdāmos atkritumus pavasarī un rudenī, kad akcijas veidā tiek noteikts mēnesi garš periods, kura laikā atkritumus ir iespējams nodot bez maksas.


Lai nodrošinātu atkritumu šķirošanas iespējas  ikdienā arī daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un ieviestu bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanas konteinerus pie daudzdzīvokļu mājām, vēl tiek meklēti veiksmīgākie risinājumi sarunās ar atkritumu apsaimniekotāju. Kā stāsta Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvalde, lai veicinātu atkritumu šķirošanu un tās pieejamību, īpaša nozīme ir tam, lai ieviestie risinājumi būtu iedzīvotājiem ekonomiski izdevīgi. Tomēr šobrīd apsaimniekotāju piedāvātais tarifs bioloģiski noārdāmo apsaimniekošanai ir augstāks kā sadzīves atkritumiem. Turklāt būtisks faktors šo atkritumu šķirošanas ieviešanai pie daudzdzīvokļu mājām ir arī sanitārās tīrības prasību definēšana un ievērošana, kas paredzētu regulāru atkritumu konteineru mazgāšanu vai nomaiņu katrā izvešanas reizē.


Sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju, tiks turpināts darbs, lai izstrādātu visiem iedzīvotājiem ērtus un ekonomiski izdevīgus bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanas risinājumus, lai atkritumu šķirošana būtu pieejama ikvienam Ķekavas novada iedzīvotājam.


Ķekavas novads tiecas uz “zaļo vērtību” stiprināšanas, tāpēc jau līdz šim aktīvi darbojies pie sadzīves atkritumu šķirošanas veicināšanas idejas, gan izveidojot publiskos sadzīves atkritumu šķirošanas laukumus, kā arī veiksmīgi īstenojot pilotprojektu privātmājām. Proti, Ķekavas novada privātmāju rajonos un apkaimēs, kur koncentrējas piecas un vairāk privātmājas, iedzīvotāji var apvienoties un pieteikties šķiroto atkritumu punktu izveidei. Šobrīd projekta ietvaros pēc iedzīvotāju iniciatīvas izveidoti vairāk kā 30 šādi šķirošanas punkti. Tāpat, pievēršot uzmanību vides jautājumam,  Ķekavas novada pašvaldība sadarbībā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju SIA “Clean R” regulāri īsteno dažādas vides akcijas, piemēram, Eko dienas un “Augam tīri”. 


 

Administratīvā pārvalde
02.02.2021.

 

  Drukāt