Izsludina projektu atbalsta konkursu Ķekavas novada iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām

Atbalstot iedzīvotāju intereses, aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā Ķekavas novadā, Ķekavas novada pašvaldība izsludina fizisko personu un nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursu. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 30. aprīlim.


Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti veicina iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā un sekmē dzīves kvalitātes uzlabošanu, atbalstot publiski pieejamas infrastruktūras izveidi Ķekavas novadā (ielas, ietves, gājēju celiņi, apgaismojums, inženierkomunikācijas, sporta un rotaļu elementi , vides labiekārtošana, u.c.). Būtiski, ka viens pretendents budžeta gadā var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta pieteikumu.
 

Kā informē Attīstības un būvniecības pārvalde, projekta aktivitātes pretendentiem jārealizē Ķekavas novadā un ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Ķekavas novada iedzīvotājiem. Projekta īstenošanai pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu no 300 līdz 3000 eiro, nepārsniedzot 95% no projekta kopējām izmaksām. Fizisko personu un nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursa organizēšanai šogad piešķirts lielāks finansējums, proti, kopumā atvēlēti  15 000 eiro. Projektu realizācijas termiņš – līdz 2021. gada 30. novembrim.


Projekta pieteikumu un nepieciešamo dokumentāciju var iesniegt līdz 2021. gada 30. aprīlim (ieskaitot). Iesniegšanas iespējas:

  • Elektroniskā dokumenta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu novads@kekava.lv;
  • Papīra formātā- pieteikumu ievietojot pastkastītē vienā no Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem (Baložos, Uzvaras prospektā 1a; Ķekavā, Gaismas ielā 19, k-9-1 vai Daugmalē “Salnās”), papildus projektu nosūtot arī elektroniski (nav nepieciešams elektroniskais paraksts), uz e-pastu  nvo@kekava.lv;
  • vai pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai, Gaismas iela 19, k.9-1, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV-2123.


Aktuālā dokumentācija:


Papildu informācija zvanot pa tālruni 27851097 vai rakstot uz e-pastu anna.leimane@kekava.lv.

 

Atgādinām, ka 2020. gadā Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējums šajā NVO projektu konkursā piešķirts šādiem pieciem  projektiem: biedrības "Ūdensmalu attīstībai" projektam “Līdzfinansējums partnerības “Daugavkrasts” un Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstītajam LEADER projektam “Sudrabgārņa krasts””; biedrības “Pats sev saimnieks” projektam “Rakaru ielas ciema atpūtas vietu labiekārtošana”; biedrības “Lāču iela” projektam “Lāču ielas, Baložos, Ķekavas novadā, daļas cietā seguma izbūve”; DzĪKS "Ērtums" projektam “Daudzdzīvokļu māju pagalma uzlabošana Ķekavas novada Krustkalnos”; biedrības “Rāmavas muižas misijas centrs” projektam “”Depkina muižas” parka apgaismošanas projekts” (daļējs līdzfinansējums).