Veloceliņa būvniecības ietvaros notiks ceļmalas sakopšanas darbi gar autoceļu A7

Ķekavas novada pašvaldības uzdevumā Ķekavā ir uzsākti būvdarbi veloceliņa pirmā posma izbūvei gar autoceļu A7- no Rīgas ielas 1a Vimbukrogā līdz mājām “Annužas” Alejās. Lai varētu veikt veloceliņa izbūvi, notiks ceļmalas sakopšanas darbi, tajā skaitā koku izzāģēšana, savukārt pēc būvdarbu veikšanas paredzēts veidot jaunus apstādījumus.

 

Būvdarbu laikā šī gada laikā plānots izbūvēt 376 metru garu apvienoto gājēju ceļu un veloceliņu ar asfaltbetona segumu 2,5 metru platumā, kā arī izbūvēt jaunu apgaismojumu.  Lai šos darbus varētu veikt, notiks ceļmalas sakopšanas darbi gar autoceļu A7, kuru ietvaros plānots nocirst 17 kokus autoceļa A7 nodalījuma joslā. Koku ciršana nepieciešama veloceliņa būvdarbu veikšanai, kā arī inženierkomunikāciju un elektroapgādes tīkla pārcelšanai. Lielākā daļa no kokiem ir daļēji nokaltuši un apdraud arī satiksmes drošību. Pēc darbu veikšanas plānots pakāpeniski veidot jaunus apstādījumus.

 
Pašvaldība, apzinoties veloceliņu aktualitāti mūsdienu sabiedrībā, lai tādējādi veicinātu veselīgāku dzīvesveidu, kā arī ērtāku un dabai draudzīgāku pārvietošanās, turpina darbu vienlaicīgi pie vairāku veloceliņu izveides projektiem.

 

Kopējā veloceliņu tīkla koncepcijā iecerēts, ka veloceliņš tiek izbūvēts Rāmavā gar autoceļu V2 un gar autoceļu A7 no Ķekavas līdz Katlakalnam.


Tāpēc arī šogad aktuāls ir veloceliņu jautājums, un šim mērķim ir atvēlēti līdzekļi arī Ķekavas novada pašvaldības budžetā. 2021. gadā tiks pabeigti pērn uzsāktie apvienotā gājēju ceļa un veloceliņa izbūves darbi gar autoceļu V2 (no Mazās Rāmavas ielas Valdlaučos līdz Egļu ielai Katlakalnā), šim mērķim pašvaldības budžetā piešķirti vairāk kā 320 000 eiro, bet šī veloceliņa tālākā posma projektēšanai atvēlēti 40 000 eiro. Savukārt veloceliņam  gar autoceļu V6 Ķekava-Putnu fabrika posmā no Ķekavas sporta nama līdz Ziemeļu ielai) ir izstrādāts būvprojekts.