Darbu uzsāk jaunā Ķekavas novada dome; par domes priekšsēdētāju ievēlēts Juris Žilko

1.jūlijā darbu uzsāk jaunā Ķekavas novada dome 19 deputātu sastāvā, par Ķekavas novada  domes priekšsēdētāju vienbalsīgi tika ievēlēts Juris Žilko.  Savkārt par Ķekavas  domes priekšsēdētāja vietniekiem tika ievētēti - pirmais vietnieks būs Agnese Geduševa, otrais – Valts Variks un trešais vietnieks - Gatis Līcis. 

 

Apstiprinātais jaunais Ķekavas novada pašvaldības nolikums nosaka, ka Ķekavas novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks koordinēs izglītības, kultūras, sporta un tūrisma, kā arī atbildēs par sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu risināšanu, bet otrais vietnieks  -  infrastruktūras attīstības, pašvaldības nekustamo īpašumu, teritorijas plānojuma un būvniecības jautājumus.  Savukārt trešā domes priekšsēdētāja vietnieka kompetencē būs pārraudzīt Reģionālo pašvaldības policiju, koordinējot drošības un sabiedriskās kārtības jautājumu risināšanu, kā arī darbosies domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības uzlabošanas jomā. 


“Jaunā Ķekavas novada domes koalīcija ir vērsta strādāt novada iedzīvotāju un visa novada attīstības un izaugsmes labā. Lai arī esam apņēmības pilni un gatavi darbam, tomēr vēlos aicināt ikvienu novada iedzīvotāju iesaistīties novada attīstībā. Tas, cik labi spēsim attīstīt mūsu novadu, būs atkarīgs no visiem mums - deputātiem, pašvaldības darbiniekiem, novada iedzīvotājiem. Konstruktīva un pozitīva sadarbība ir visu panākumu atslēga. Soli pa solim nāksim tuvāk ikkatram iedzīvotajam, sniedzot informāciju par plāniem, pieņemtajiem lēmumiem un aktualitātēm ikkatram saprotamā veidā, un sagaidām arī no iedzīvotajiem ieinteresētību un iesaisti novada aktivitātēs,” uzsver jaunievēlētais Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J.Žilko.


Ieskicējot galvenās darbības prioritātes, viņš norāda, ka  vislielākais darbs un izaicinājums būs Ķekavas un Baldones novadu apvienošana, budžetu konsolidēšana un līdzsvarošana, visu atbildību un pakalpojumu vadības centralizācija, nodrošinot iedzīvotajiem ne tikai jau ierasto pašvaldības pakalpojumu komforta līmeni, bet arī tiecoties uzlabot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, līdzsvaroti attīstot to arī novada nomalēs.


Viņš arī uzskata, ka profesionāla vadība un vadības pārņemšana ir balstīta ne tikai uz pārņemto jomu analīzi un izvērtēšanu, bet arī uz iesākto darbu un projektu turpināšanu un pabeigšanu, kā arī plānoto projektu izvērtēšanu un realizēšanu, ievērojot nepārtrauktības un pēctecības principu.


“Uzsākot darbu jaunās Ķekavas novada domes vadībā, svarīgi, lai ne novada iedzīvotāji, ne pašvaldības darbinieki nejustu diskomfortu vai darba tempa samazinājumu jaunā deputātu sasaukuma darba gaitā,” atzīst J.Žilko.


Juris Žilko kā deputāts jau darbojās iepriekšējā Ķekavas novada domes sasaukumā, ir  Pierīgas Tūrisma asociācijas padomes priekšsēdētājs. Latvijas universitātē ieguvis vadībzinību maģistra grādu.


Pirmās domes sēdes darba kārtībā 1. jūlijā tika izskatīti kopumā divi jautājumi – domes priekšsēdētāja ievēlēšana un informācija par viena deputāta maiņu.  Kā sēdē ziņoja Ķekavas novada vēlēšanu komisija, tad Ķekavas novada pašvaldībā tika saņemts ievēlētā deputāta Mārtiņa Logina iesniegums, ka viņš personisku iemeslu dēļ atsakās no deputāta mandāta. Tāpēc atbilstoši vēlēšanu rezultātiem par deputātu kļūst nākamais kandidāts no politiskās partijas ,,Latvija Reģionu Apvienība”  - Agnese Geduševa.


Jaunajā Ķekavas novada domē kopumā strādās 19 deputāti, pārstāvot sešus politiskos spēkus.

  • "Latvijas attīstībai", "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" (piecas deputātu vietas) – Juris Žilko, Gatis Līcis, Edgars Brigmanis, Rihards Gorkšs un Ineta Romanovska;
  • Jaunā VIENOTĪBA (piecas deputātu vietas) – Viktorija Baire, Indra Priede, Andris Ceļmalnieks, Juris Jerums un Arnolds Keisters;
  • Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" (trīs deputātu vietas) – Inese Jēkabsone, Karina Putniņa un Agnese Geduševa;
  • "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"(trīs deputātu vietas) – Dace Cīrule, Aigars Vītols un Voldemārs Pozņaks;
  • Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", VIDZEMES PARTIJA (divas deputātu vietas) – Valts Variks un Kristīne Legzdiņa;
  • Jaunā konservatīvā partija (viena deputāta vieta) - Andris Vītols.


Pašvaldību vēlēšanas notika 5. jūnijā, kurās Ķekavas novadā nobalsoja 7666 jeb 35,92% iedzīvotāju no 21 343 balsstiesīgajiem. Atbilstoši Administratīvi teritoriālajai reformai no 1. jūlija Ķekavas novadā iekļaujas arī Baldones novada teritorija.  Atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam pirmo domes sēdi 1. jūlijā sasauca Ķekavas novada Vēlēšanu komisija.

 

 

Administratīvā pārvalde
01.07.2021.

Papildināta 1. un 2. rinkopa

02.07.2021. 

 

  Drukāt