Ķekavas vidusskolā nomainīts apgaismojums

Ķekavas novada pašvaldība, īstenojot Eiropas Klimata Iniciatīvas (EUKI) programmas projektu “Pārrobežu sadarbība kapacitātes stiprināšanai energoefektivitātes jomā”, veikusi esošo gaismekļu nomaiņu uz LED tehnoloģijas gaismekļiem Ķekavas vidusskolā.


Projekta ietvaros jau norisinājušās Enerģijas dienas Ķekavas un Baložu vidusskolās, kā arī Enerģijas taupīšanas konkurss skolēniem, izglītojot un informējot skolēnus par energoefektivitāti un energotaupību.


Pilotprojekta ietvaros Ķekavā vidusskolā ir pabeigti būvdarbi un nomainīti esošie gaismekļi pret LED tehnoloģijas gaismekļiem, paaugstinot iestādes energoefektivitāti. Gaismekļi nomainīti visos iestādes trešā stāva kabinetos, gaitenī un labierīcībās, tai skaitā vidusskolas aktu zālē un bibliotēkā.


Pilotprojekta ietvaros, pēc energoefektīvu risinājumu ieviešanas, skola piedalīsies enerģijas taupīšanas sacensībās, kas norisināsies arī starp projekta partneru – Bordesholmas (Vācija) un Gostinas (Polija) pilotskolām.

 

Šonedēļ, 13.oktobrī trīs dienu pasākuma cikla ietvaros “Ideja. Iedvesma. Izaugsme.” tiešsaistes platformā Zoom notiks projekta starptautiska informatīva konference “Energoefektivitāte pašvaldībās un uzņēmumos”. Konferences pirmā daļa būs adresēta pašvaldību pieredzei un risinājumiem energoefektivitātes uzlabošanai, savā pieredzē dalīsies Ķekavas, Gostinas un Bordesholmas pašvaldības, kā arī Ekonomikas ministrijas pārstāvis informēs par aktuālajām programmām finansējuma piesaistīšanai energoefektivitātes jomā un starptautiskais eksperts no Vācijas izglītos par klimata pārmaiņām Baltijas jūras reģionā.


Otrajā konferences daļā tiks pievērsta uzmanība uzņēmēju iespējām un pieredzei energoefektivitātes paaugstināšanai savā uzņēmējdarbībā, ietverot tādas tēmas kā “Energoefektivitāte – atslēga uz uzņēmumu produktivitātes un konkurētspējas celšanu”, kā arī būs iespēja smelties no citu uzņēmēju pieredzes saistībā ar energoefektivitātes uzlabošanu.


Ikviens interesents, jo īpaši esošie un topošie uzņēmēji, aicināti pieslēgties un sekot līdzi diskusijām Zoom platformā. Pasākumam tiks nodrošināta sinhronā tulkošana latviešu, vācu un poļu valodās.


Pieteikšanās: https://forms.gle/bom2nvT9gDcjYYNy8


Šis projekts ir daļa no Eiropas Klimata iniciatīvas (EUKI). EUKI ir Vācijas Federālās vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas (BMU) projektu finansēšanas instruments. EUKI projektu ideju konkurss tiek īstenots Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. EUKI galvenais mērķis ir veicināt sadarbību ES klimata jomā, lai mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas. Vairāk informācijas par EUKI: www.euki.de

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde
13.10.2021.

 

 

  Drukāt