Rīgas un Pierīgas organizācijas var iesniegt projektus kapacitātes stiprināšanai

 

Līdz 2022. gada 17. janvāra plkst. 14.00 Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektu tiešsaistes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv pilsoniskās sabiedrības organizācijas aicinātas sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus organizācijas kapacitātes stiprināšanai. Informatīvais seminārs notiks 26. novembrī pl.14.00.


Šis ir jau sestais Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkurss, un tā mērķis ir stiprināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības sektora un pilsoniskās sabiedrības organizāciju ilgtspēju un kapacitāti. Projektos var plānot aktivitātes, kuras ir vērstas uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību un tīklošanos, cilvēkresursu kompetenču celšanu, finanšu ilgtspējas attīstību un līdzekļu piesaisti, kā arī citas aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas attīstību un veicina tās pāreju uz nākamo organizācijas brieduma līmeni ar mērķi efektīvāk un ar lielāku ietekmi darboties savu mērķu sasniegšanā.


Viena projekta finansējums ir 6 000 – 20 000 eiro, un AIF finansējums sedz līdz 100% no projekta kopējā budžeta. Projekta ilgums var būt no 6 līdz 24 mēnešiem, un tas jāīsteno periodā no 01.04.2022. līdz 30.04.2024. Projekta iesniedzējam Biedrību un nodibinājumu reģistrā jābūt reģistrētam pirms 17.01.2021. Konkursa nolikums pieejams Aktīvo iedzīvotāju fonda mājas lapā: www.activecitizensfund.lv


Organizācijām pieejamais atbalsts projektu sagatavošanai:


Informatīvais seminārs: seminārs notiks 26. novembrī pl. 14.00 ZOOM platformā. Pieteikšanās: https://ej.uz/AIF_kapacitate.


Kapacitātes projektu darbnīcas: darbnīcu laikā nelielās virtuālās grupās būs iespēja labāk izprast kapacitātes projektu rakstīšanas pamatprincipus – konkursa nolikuma, pieteikuma anketas un vērtēšanas kritēriju savstarpējo loģiku un projekta radīšanas procesu kontekstā ar jūsu organizācijas kapacitātes stiprināšanas vajadzībām. Pieteikties īpaši aicināti interesenti ar nelielu projektu rakstīšanas pieredzi. Rīgas un Pierīgas organizācijām darbnīcas tiks organizētas 10. decembrī (plkst. 10.00), 13.decembrī (plkst. 10.00) un 15. decembrī (plkst. 10.00). Pieteikšanās: https://ej.uz/AIFKapac_projDarbn.


Projektu partnerību veidošanas pasākums: 8. decembrī plkst. 12.00 tiešsaistē notiks sadarbības veidošanas pasākums, kurā būs iespēja iepazīties ar potenciālajiem projekta partneriem no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas. Plašāka informācija: https://ej.uz/Partneribas_AIF


Individuālas konsultācijas par konkursu un projektu sagatavošanu visā Latvijā: Rīgā un Pierīgā konsultācijas sniedz Rasa Lazdiņa, e-pasts: rasa.lazdina@activecitizensfund.lv, telefons: 25176456.