Paskaidrojuma raksts

Teritroijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

Pašreizējās izmantošanas plāns

Plānotās (atļautās) izmantošanas plāns

  Drukāt