Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

 

Lokālplānojums

  Drukāt