Zinību diena pirmsskolas izglītības iestādē “Avotiņš”

 

Klāt ir septembris. Gaisā virmo asteru, gladiolu un dāliju smarža, kuras, cēli līgodamās mazajās bērnu rociņās, Zinību dienā tiek lepni nestas mīļajām skolotājām, mācību gadu uzsākot. Arī Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Avotiņš”Konsultaīvā kabineta ietvaros  ik gadu tiek rīkota “Zinību diena”, lai sveiktu ikvienu jaunajā mācību gadā.
 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Avotiņš” “Zinību diena” tiek atzīmēta ar vērienu, iesaistot bērnus dažādās aktivitātēs, sniedzot nelielu koncertu un radot dažādus patīkamus pārsteigumus mazajiem. Svētkos pēc skanīga muzikālā priekšnesuma, vadītājas Baibas Jurisones svētku uzrunas un kopīgas lustīgas dejas uz skatuves pirmo reizi darbojās “Brīvais mikrofons”, kurā izteikties, dziedāt vai dejot tika aicināti visi klātesošie. Īpaši aktīvi laba vēlējumus jaunajā mācību gadā uz skatuves teica bērni. Prieks bija redzēt, ka bērni ir droši, aktīvi, nebaidās uzstāties un izteikties ar prieku, kas, mūsuprāt, ir apliecinājums Kompetenču pieejai.


Ne tikai uz skatuves valdīja rosība, bērnu sajūsmas saucieni, smiekli un klaigas piepildīja visu PII “Avotiņš” pagalma teritoriju. Šajā gadā bija ,,Foto stūrītis” un “Sajūtu taka”, kurā katrs varēja sajust, saspiest, pasmaržot un nogaršot aronijogu un basām kājām pabradāt pa dažādiem dabas materiāliem. Takas noslēgumā bērni izveidoja kopīgas dabas materiālu kompozīcijas.


Netrūka arī sportiskās aktivitātes, kuras bija sarūpējuši sporta skolotāji. Aktīvistiem, kam patīk darboties ar bumbu, bija iespēja to driblēt un mest “Basketbola aktivitāšu” zonā. Savukārt, kāpt, turēt līdzsvaru un citādi izkustēties bērni varēja arī “Šķēršļu joslā”.


Iepriekšminētās aktivitātes bērniem bija sarūpējuši PII “Avotiņš” skolotāji. Bērnu pūlis bija arī ap piepūšamo atrakciju, sejiņu apgleznotājiem un balonu figūru veidotājiem. Pie skaistiem balonu ziediem bija iespēja arī nofotografēties Foto stūrītī.


PII “Avotiņš” ir ļoti atsaucīgi vecāki, un  katru gadu kādu aktivitāti bērniem brīvprātīgi sarūpē kāds no vecākiem. Šogad īpašu paldies PII “Avotiņš” saka Jurim Žilko. Rinda ar gribētājiem braukt pa trosi nebeidzās, un bērnu acis pēc nobrauciena priekā mirdzēja no gūtajām emocijām un iespaida.


Lai visiem šis jaunais mācību gads ik dienu ir tikpat smaidu, sajūsmas un patīkamu emociju pilns, cik pilna bija šī skaistā Zinību diena Ķekavas novada pašvaldības PII “Avotiņš”!

 

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja Kristiāna Paula
12.09.2019.

 

  Drukāt