Ķekavas novada pašvaldības publiskie iepirkumi 2017

Jautājumus sūtīt uz e-pastu: iepirkumi@kekava.lv

 

 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkuma priekšmets

Dokumenti Paziņojums/ Ziņojums

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Informācija par pieņemto lēmumu Līgums Iepirkuma metode
ĶNP 2017/27 Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēle Ķekavas novadā

Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

 

Paziņojums par līgumu 21.12.2017.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija 21.01.2018.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija 04.02.2018.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 01.07.2018.

26.02.2018. plkst. 11:00   Līgums Atklāts konkurss
ĶNP 2017/26 Mūzikas instrumenta iegāde Nolikums

 Paziņojums par plānoto līgumu 11.12.2017

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 19.01.2017.

22.12.2017. plkst.11:00  Lēmums 29.12.2017 Līgums Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
ĶNP 2017/25 Revidenta pakalpojumi   Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 09.11.2017.   Lēmums 30.10.2017.

Līgums

Vienošanās

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit pirmās daļas 4.punktu
ĶNP 2017/24 Ķekavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ķekavas Novads” izdošana Nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu 11.10.2017.

Informatīvs paziņojums par līgumu 06.11.2017

23.10.2017. plkst. 10:00  Lēmums 30.10.2017  Līgums Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
ĶNP 2017/22 Pārvietojamo telpu (moduļu) noma Pļavniekkalna sākumskolas telpu nodrošināšanai

Nolikums

Paziņojums par līgumu 19.07.2017.

Ziņojums 24.08.2017.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 11.09.2017.

14.08.2017. plkst. 11:00   Līgums Atklāts konkurss
ĶNP 2017/21 Ķekavas novada Jaunu ideju centra pārbūve  

Nolikums_07.08.2017.

Pielikumi

Tāmes

Tehniskais projekts

Jautājumi un atbildes 08.08.2017.

Jautājums un atbilde 17.08.2017.

Jautājumi un atbildes 23.08.2017.

Paziņojums par līgumu 20.07.2017.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 09.08.2017.

Ziņojums 06.02.2018.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 20.03.2018.

28.08.2017. plkst.11:00     Atklāts konkurss
ĶNP 2017/20 Pārtikas produktu piegāde P/A „Ķekavas sociālās aprūpes centrs”

Nolikums

3.pielikums

Jautājumi un atbildes 13.07.2017

Paziņojums par plānoto līgumu 9.panta kārtībā 10.07.2017

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 11.09.2017

 

24.07.2017 plkst.11:00  Lēmums 14.08.2017

 Līgums Nr.1.

Līgums Nr.2.,3.,6.

Līgums Nr.4.

Līgums Nr.5.

Līgums Nr.7.

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
ĶNP 2017/19
Reģionālās pašvaldības policijas darbinieku veselības apdrošināšana

Nolikums

Pielikumi

Paziņojums par plānoto līgumu 9.panta kārtībā 05.07.2017

17.07.2017 plkst.11:00 Lēmums 17.07.2017.  Līgums Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
ĶNP 2017/18 Šaursliežu pasažieru vagona projektēšana un būvniecība

Nolikums

 

Paziņojums par plānoto līgumu 9.panta kārtībā 16.05.2017.

29.05.2017. plkst.11:00  Lēmums 19.06.2017  Līgums Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
ĶNP 2017/17 „PII “Zvaigznīte” energoefektivitātes uzlabošana. Pagraba siltināšana un drenāžas tīklu izbūve

Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikumi Nr.2-14

Tāmes

Tehniskie dokumenti

Paziņojums par plānoto līgumu 9.panta kārtībā 17.05.2017.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 08.08.2017

29.05.2017. plkst.11:00  Lēmums 12.06.2017  Līgums Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
ĶNP 2017/16 Par tiesībām veikt ēkas Gaismas ielā 4A, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pārbūves būvprojekta izstrādi

Nolikums

Pielikumi

Paziņojums par plānoto līgumu 9.panta kārtībā 11.05.2017.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 26.06.2017.

23.05.2017. plkst.11:00

 

 Lēmums 29.05.2017

Līgums  Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
ĶNP 2017/15 Ekspozīcijas zāles stendu un vitrīnu izgatavošana

Nolikums

2_pielikums_tehniskā specifikācija

6_pielikums

Paziņojums par plānoto līgumu 9.panta kārtībā 28.04.2017.

Iepirkums pārtraukts 17.05.2017.

15.05.2017. plkst. 11:00  

Lēmums

Lēmums

 - Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
ĶNP 2017/14 Baložu vidusskolas piebūves jaunbūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekta minimālā sastāva un būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība  

Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem 04.05.2017.

Ziņojums 27.06.2017.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 04.07.2017.

    Līgums Sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 2.punkta c) apakšpunktu
ĶNP 2017/13
Mazlietotās RIB tipa laivas un piekabes iegāde Reģionālās pašvaldības policijas vajadzībām
Nolikums

Paziņojums par plānoto līgumu 10.04.2017.

24.04.2017. plkst. 11:00  Lēmums 09.05.2017  Līgums Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
ĶNP 2017/12 Ekspozīcijas zāles stendu un vitrīnu izgatavošana

Nolikums

2_pielikums_tehniskā specifikācija

6_pielikums

Paziņojums par plānoto līgumu 9.panta kārtībā 07.04.2017.

Iepirkums pārtraukts 24.04.2017.

24.04.2017. plkst. 11:00 Lēmums 24.04.2017.  - Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
ĶNP 2017/11 Par tiesībām veikt ēkas Gaismas ielā 4A, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pārbūves būvprojekta izstrādi

Nolikums

Pielikumi

Paziņojums par plānoto līgumu 9.panta kārtībā 30.03.2017.

Iepirkums pārtraukts 09.05.2017.

10.04.2017. plkst. 11:00

Lēmums 09.05.2017.

Lēmums 09.05.2017.

 - Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
ĶNP 2017/10
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš”, nododot pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās telpas un inventāru bezatlīdzības lietošanā

Nolikums

Pielikumi

Pielikums Nr.13

Jautājumi un atbildes 21.03.2017.

Jautājums un atbilde 23.03.2017.

Paziņojums par līgumu 10.03.2017.

 

27.03.2017. plkst.11:00  Lēmums 23.05.2017  Līgums Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmo daļu
ĶNP 2017/9 Ielu un ceļu būvdarbu veikšana Ķekavas novadā

Nolikums

Pielikumi

Paziņojums par līgumu 13.03.2017.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 18.07.2017.

10.04.2017. plkst. 11:00   Vienošanās Atklāts konkurss
ĶNP 2017/8 Ķekavas novada pašvaldības ielu, ceļu uzskaite un reģistrācija

Nolikums

Pielikums (Darbu apjomi)

Atbildes 28.02.2017

Paziņojums par plānoto līgumu 23.02.2017

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 04.04.2017.

 

06.03.2017 plkst.11:00 Lēmums Līgums Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2pantu
ĶNP 2017/7 Ķekavas novada applūstošo teritoriju noteikšana, ēku fasāžu un žogu uzmērīšana

Nolikums

6.pielikums

Jautājumi un atbildes 02.03.2017

Paziņojums par plānoto līgumu 21.02.2017

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 26.04.2017.

06.03.2017 plkst.11:00 Lēmums Līgums Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
ĶNP 2017/6 Ķekavas novada Jaunu ideju centra pārbūve

Nolikums_09.05.2017.

Pielikumi

Tāmes_09.05.2017.

Tehniskais projekts

Jautājumi un atbildes 27.04.2017.

Jautājumi un atbildes 28.04.2017.

Jautājumi un atbildes 10.05.2017.

Paziņojums par līgumu 10.04.2017.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 18.04.2017.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 27.04.2017.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 12.05.2017.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 14.07.2017.

29.05.2017. plkst. 11:00     Atklāts konkurss
ĶNP 2017/5 Telpu uzkopšana Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš”

Nolikums

Jautajumi un atbildes 02.03.2017

Paziņojums par plānoto līgumu 20.02.2017

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 04.04.2017.

06.03.2017 plkst.11:00 Lēmums  Līgums Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
ĶNP 2017/4 Ķekavas novada pašvaldības ielu, ceļu uzskaite un reģistrācija

Nolikums

Pielikums (Darbu apjoms)

Paziņojums par plānoto līgumu 13.02.2017

Iepirkuma procedūra pārtraukta 23.02.2017

27.02.2017 plkst.11:00    -- Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
ĶNP 2017/3 Pļavniekkalna sākumskolas pārbūve

Nolikums ar grozījumiem uz 20.02.2017.

Pielikumi ar grozījumiem uz 20.02.2017.

Jautājumi un atbildes 21.02.2017.

Jautājumi un atbildes 28.02.2017.

Paziņojums par līgumu 02.02.2017.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 21.02.2017.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 21.04.2017.

07.03.2017.

plkst. 11:00

    Slēgts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas otro punktu
ĶNP 2017/2 Rāmavas ielas rekonstrukcija (no Mazās Rāmavas ielas līdz Pļavniekkalna ielai) Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, I kārta

Nolikums

Tāmes

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3, Pielikums Nr.4, Pielikums Nr.5, Pielikums Nr.6,

Pielikums Nr.7,

Pielikums Nr.8,

Pielikums Nr.9

Jautājumi un atbildes 22.02.2017.

Paziņojums par līgumu 01.02.2017.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 16.05.2017.

27.02.2017. plkst. 11:00  Lēmums   Atklāts konkurss
ĶNP 2017/1 Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam izstrāde

Nolikums ar grozījumiem no 06.02.2017

Sarunu procedūras izvēles pamatojums

Atbilde 07.02.2017

Paziņojums par līgumu 27.01.2017.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 07.02.2017.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 07.07.2017.

27.02.2017. plkst. 11:00  Lēmums   Sarunu procedūra (Publisko iepirkumu likuma 62.panta pirmās daļas 2.punkts)

 

  Drukāt