Sagatavo savu traktortehniku pavasara darbiem!
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, tajā skaitā arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Grāmatas "Ķekavas novads: Pirmais pasaules karš un Brīvības cīņas" atklāšana 4. martā
Veltas Strazdiņas grāmatas "Ķekavas novads: Pirmais pasaules karš un Brīvības cīņas" atklāšana 4.martā plkst. 18.00 Doles Tautas namā.
Ķekavas Mākslas skolas izstādes martā
Martā dažādās Ķekavas vietās apskatāmas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes, bet Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē apskatāma mākslinieces Lienes Ratnikas tekstila darbu izstāde "LAUVA DĀRZĀ".
Paziņojums par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ķekavas novada teritorijā
Ķekavas novada pašvaldība atbilstoši likuma “Ģenētiski modificēto organismu aprites likums” 22. panta 4. apakšpunktam, informē sabiedrību par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ķekavas novada teritorijā. Vides un labiekārtošanas daļa
Arī satelītkartē var iepazīties ar Rail Baltica plānoto trasi
Pēc interesentu pieprasījuma papildus izveidota karte, kurā var iepazīt Rail Baltica plānoto trases novietojumu un „izbraukt” šo maršrutu Latvijā.
Ķekavas baznīcā svinēs Jēzus augšāmcelšanos
Lieldienu dievkalpojumi Doles - Ķekavas ev. lut. draudzē.
Domes sēžu konstruktīvāka darba labā uz laiku pārtrauc video tiešraidi
Lai padarītu konstruktīvāku Ķekavas novada domes sēžu darbu, turpmāk netiks nodrošināta domes sēžu video tiešraide. Domes sēdes norise tiks ierakstīta, un pēc sēdes video materiāls tiks ievietots pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv sadaļā “Domes sēdes”. Šāds lēmums pieņemts, jo diemžēl domes sēžu tiešraides atsevišķi domes deputāti izmantoja kā iespēju “izrādīties” publikai, reizēm pat pārkāpjot pieklājības un ētikas normas, kā arī samazināja domes darba efektivitāti.
Latvijas Lauku forums aicina uz Lauku kopienu parlamentu
3. - 5. jūnijā Līgatnē notiks Lauku kopienu parlaments - "Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos", kur pulcēsies lauku kopienu pārstāvji no visas Latvijas, Eiropas Savienības un citām valstīm, lai kopā ar politikas veidotājiem un attīstības organizāciju pārstāvjiem diskutētu ne tikai par lauku un mazpilsētu kopienu izaicinājumiem, bet arī rastu risinājumus un iespējas lauku attīstībai.
Ķekavā viesojas pārstāvji no Nizami pašvaldības Azerbaidžānā
25. februārī Ķekavā viesojās pārstāvji no Nizami pašvaldības Azerbaidžānā, ar kuru Ķekavas novadam kopš 2011. gada ir parakstīts sadarbības protokols.
Apspriedē par “Rail Baltica” Ķekavā pulcējas vairāk kā 200 cilvēku
Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā apspriešanā saistībā ar dzelzceļa “Rail Baltica” izbūvi 26. februārī Ķekavā pulcēja vairāk kā 200 cilvēku. Šo apspriedi organizēja Satiksmes ministrija. Sanāksmē iedzīvotāji pauda satraukumu, piemēram, par vilciena radīto trokšņa līmeni, iespējamiem ekoloģiskās katastrofas un satiksmes negadījumu riskiem, interesējās, par kādām cenām tiks atsavināti īpašumi dzelzceļa izbūves vajadzībām; par iespēju mainīt trašu novietni, vai plānots izveidot staciju pasažieriem, kā tiks risināti gadījumi, kad vienu īpašumu sašķels dzelzceļa līnija
Aicina apmeklēt seminārus lauksaimniekiem
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Siguldas nodaļa aicina uz informatīviem semināriem - 24. februārī Olainē notiks seminārs lauksaimniekiem un zemes īpašniekiem par meliorācijas grāvju sakopšanu un iespējamo valsts un ES atbalstu piesaisti, bet 2. martā Baldonē - grāmatvedības jaunumi un gada deklarāciju aizpildīšana lauksaimniecībā strādājošajiem.
Nedēļas nogalē sacensības "zolītes" un novusa entuziastiem
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra šo piektdien plkst. 18.30 aicina visus kāršu spēles entuziastus piedalīties Ķekavas novada čempionāta 1.posmu kāršu spēlē „Zolīte”, bet sestdien plkst. 10.00 visus novusa spēles lietpratējus - uz Ķekavas novada individuālo čempionātu novusā.
Aicina pieteikties nodarbību ciklam „Ceļvedis audzinot pusaudzi”
Nodarbību cikls „Ceļvedis audzinot pusaudzi” paredzētss vecākiem, kuri audzina pusaudzi vecumā no 12 - 16 gadiem. Pirmā nodarbība notiks 11. martā plkst. 10:00 – 12:00 Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrā, Skolas ielā 2, Ķekavā ("Vecajā" sākumskolā).
Jauniešu dome apstiprina nolikumu un ievēl priekšsēdētāju
18. februārī pirmo reizi šajā gadā Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrā kopā sanāca jaunizveidotā Ķekavas novada jauniešu dome, ko šajā sasaukumā un arī turpmāk pārstāvēs 14 jaunieši no vairākām Ķekavas novada jauniešu organizācijām un biedrībām.
Ķekavas novada pašvaldība izsola nekustamo īpašumu Baložos
Ķekavas novada pašvaldība izsola atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Bērtuļa iela 6, Baloži, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8007 003 2644, platībā 637 kv.m.
Comenius viesojas Rumānijā
13. - 18. janvārī Ķekavas vidusskolas delegācija trīs skolotāju un trīs skolēnu sastāvā projekta Comenius ietvaros devās braucienā uz Rumāniju, Satu Mare pilsētu.
Dienas centram “Gaismas iela” – 5 gadi
No 9. februāra Doles Tautas nama zālē apskatāma pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” dienas centra „Gaismas iela” klientu un darbinieku darbu izstāde.
Ķekavas novada avīzē turpmāk vairs nepublicēs Dzimtsarakstu nodaļas informāciju
Līdz šim Ķekavas novada pašvaldības ikmēneša avīzē tika publicēti Dzimtsarakstu daļas sniegtie dati par dzimšanas, miršanas un laulības reģistrēšanu. Taču līdz ar 2015. gadu avīzē šo informāciju vairs neredzēsim. Kāpēc?
Skaidrojums par izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinā 2015. gadā
Būtiskākās izmaiņas, kas 2015. gadā ietekmē nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu par zemi, ir nodokļa pieauguma ierobežojuma atcelšana 25% apmērā pret iepriekšējā gada aprēķinātā nodokļa summu. Jāuzsver, ka pašvaldības, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šogad vairs nedrīkst saglabāt šo ierobežojumu.
Daugmales atklātais turnīrs "Zolītē" jau svētdien
22. februārī plkst. 11.00 Daugmales multifunkcionālajā centrā Daugmales atklātais turnīrs kāršu spēlē „Zolīte”.
Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība.
Sāk Ķekavas izvērtēšanu piemērotībai darbam ar jaunatni ielās
Jaunatnes iniciatīvu centrs uzsāk Ķekavas ciemata teritorijas izvērtēšanu piemērotībai darbam ar jaunatni ielās.
Tiks uzsākta Rail Baltica trases sākotnējā sabiedriskā apspriešana
No š.g. 13. februāra būs pieejami Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica sabiedriskajai apspriešanai paredzētie materiāli – kartes, kur redzama Rail Baltica dzelzceļa trase un tās variantu novietojums, kā arī informācija par paredzēto darbību un ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.
Iznācis avīzes "Ķekavas Novads" februāra numurs
Februārī avīzē "Ķekavas novads" lasiet par dzelzceļa trases "Rail Baltica" sabiedrisko apspriešanu, par pašvaldības budžetu 2015. gadam, atmiņas par barikādēm, interviju ar ķekavieti un pasaules apceļotāju Pēteri Nukšu, kā arī daudz ko citu.
2014.gada 7.februārī Katlakalnā notiks ikgadējā Folkloras diena
Jau no diviem dienā notiks Meteņu svinēšana, bet pievakarē 17.30 pievērsīsimies Sveču dienas vakarēšanai.
Ķekavas novada pensionāru biedrības "Polārblāzma" biedru sapulce
13. martā plkst. 12.00 Ķekavas kultūras namā notiks ikgadējā Ķekavas novada pensionāru biedrības "Polārblāzma" biedru sapulce.
Pieteikšanās "Lielās talkas" pagalmu konkursam tiek pagarināta līdz 1. martam
"Lielās talkas" laikā daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus aicina piedalīties pagalmu konkursā reģioniem, kas tiek rīkots sadarbībā ar pagalmu sakopšanas kustības atbalstītāju – AAS “Gjensidige Baltic”. Pie konkursa uzvarētājiem dosies profesionāli ainavu arhitekti un studenti no Latvijas augstskolām, lai sagatavotu labiekārtošanas projektu, kuru "Lielās talkas" dienā – 25. aprīlī – realizēs kopā ar pagalma māju iedzīvotājiem.
Notiek Nākotnes ielas projektēšana
Šobrīd notiek Nākotnes ielas rekonstrukcijas projektēšana, kā arī drīzumā tiks uzsākti blakus esošās, Dienvidu ielas, projektēšanas darbi, lai tuvākajos divos gados, kad pilnībā tiks pabeigta jaunās Ķekavas sākumskolas būvniecība, šīs ielas tiktu noasfaltētas, izbūvētas gājēju ietves un ielu apgaismojums, kā arī sakārtoti inženierkomunikāciju tīkli.
Informācija par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu no 2015. gada 13. februāra līdz 15. martam
Informācija par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu no 2015. gada 13. februāra līdz 15. martam
Dzelzceļa Rail Baltica projektētāji aicina uz sabiedrisko apspriešanu
Šodien, 26. februārī plkst. 17.00 Ķekavas kultūras namā DZELZCEĻA RAIL BALTICA PROJEKTĒTĀJI rīko paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.
Pašvaldības informatīvā sapulce ar iedzīvotājiem 5. martā Valdlaučos
Darba kārtībā: pašvaldības budžets 2015. gadam, plānotie darbi konkrētajā teritorijā, iedzīvotājiem aktuālie jautājumi.
Aicinājums atsaukties biedrībām, kuras plāno pretendēt uz Jaunatnes politikas valsts programmas finansējumu
Ik gadu Izglītības un zinātnes ministrija izsludina konkursus par finansējuma piešķiršanu Jaunatnes politikas valsts programmas aktivitātēm. Sakarā ar to, ka šim finansējuma var pieteikties tikai tās biedrības, kuras ir iekļautas jaunatnes organizāciju sarakstā.
Linda Vaškevica - Veita iekļauta Latvijas simtgades svinību plānošanas jaunatnes komitejā
Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra direktore Linda Vaškevica – Veita apstiprināta dalībai Latvijas Republikas simtgades jaunatnes rīcības komitejas sastāvā.
Šovakar OTV intervija ar Ķekavas Jaunatnes iniciatīvu centra darbiniekiem
„Vai viegli būt jaunam?”- tas ir jautājums, uz kuru šovakar, 2. februārī, OTV raidījumā „Cilvēkstāsti” plkst. 19.30 atbildēs Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra pārstāvji - Santa Auziņa - Stucere un Lauris Kalvišs.
Aicina pieteikties pāru nodarbībām "Sirds un Šaiba"
"Sirds un Šaiba" ir četru nodarbību cikls pāriem. Pirmā nodarbība notiks 6.martā plkst.18:30 Jaunatnes iniciatīvu centra telpās, Skolas ielā 2, Ķekavā.
Paziņojums par detālplānojuma projekta „Mežbrenči” un „Mežbrenči-1” atkārtotu publisko apspriešanu
Paziņojums par detālplānojuma projekta „Mežbrenči” un „Mežbrenči-1” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā atkārtotu publisko apspriešanu
Paziņojums par zemesgabala „Brīvzemnieki” detālplānojuma publisko apspriešanu
Paziņojums par zemesgabala „Brīvzemnieki”, kadastra numurs 8070 008 0193, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, detālplānojuma publisko apspriešanu.
Izglītības daļa maina atrašanās vietu
Sākot ar 16. februāri, Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļa atradīsies Ķekavā, Skolas ielā 2, 2. stāvā (vecās Ķekavas sākumskolas ēkā).
Plāno asfaltēt ceļa posmu Medemciems- Baloži
Līdz ar Ķekavas novada pašvaldības budžeta apstiprināšanu 29. janvārī ir izsludināts iepirkums uz Rīgas ielas posma (Baloži-Medemciems) rekonstrukcijas darbiem. Pēc iepirkuma pašvaldība lūgs Finanšu ministrijas atļauju tai ņemt kredītu būvdarbu veikšanai.
Drīzumā iznāks grāmata „Tā bija… Ķekavā” - stāsts par dzīvi Ķekavā 20. gs. 60.-80. gados
Drīzumā iznāks grāmata „Tā bija… Ķekavā” - stāsts par dzīvi Ķekavā 20. gs. 60.-80. gados, tajā skaitā arī kolhozu laiku.
Turpinās publisko interneta pieejas punktu projekta ieviešana
Jau iepriekš tika ziņots, ka Ķekavas novadā iedzīvotājiem būs pieejams bezvadu internets un iespēja izmantot datoru un digitalizēt dokumentus bez maksas, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu.
Mobilais mamogrāfs Ķekavā 17. martā
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas pieņems pacientes 17. martā pie Ķekavas ambulances. Atgādinām! Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Ķekavas sociālo aprūpes centru arī turpmāk vadīs Ingūna Zirne
Ķekavas novada dome 29. janvārī atkārtoti apstiprināja Ingūnu Zirni Ķekavas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais aprūpes centrs” direktores amatā.
Pasniedz roku
Ķekavas novada sociālais dienests aicina ziņot par grūtībās nonākušiem līdzcilvēkiem, kas pašu spēkiem netiek galā.
Papildina bērnu rotaļu inventāru dienas centrā "Adatiņas"
Dienas centrā "Adatiņas", Daugmalē laikā no 2014.gada 22.oktobra līdz 31.decembrim īstenots labdarības organizācijas "Children for a better world" projekts.
Mākslas skolas 20 gadu jubilejai veltīta izstāde TC "Liiba"
T/C "Liiba" 2. stāvā apskatāma Ķekavas Mākslas skolas 20 gadu jubilejai veltīta audzēkņu darbu izstāde "Datorgrafika".
Kā viegli un ērti apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli
Tuvojas 31. marts - nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņš par 1.ceturksni. Tādēļ ikvienam, kuram pieder nekustamais īpašums, ir vērts atcerēties, ka nepieciešamo maksājumu var veikt ne tikai klātienē Ķekavas novada pašvaldības kasē, bet arī interneta vidē portālā www.epakalpojumi.lv, izmantojot vienu no tajā piedāvātajiem autorizācijas veidiem.
Paaugstinoties "Getliņi Eko" tarifam, kļūs dārgāka atkritumu apsaimniekošana arī Ķekavas pagastā
Ķekavas novada pašvaldība informē, ka Ķekavas pagasta administratīvajā teritorijā, kur sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veic SIA „Vides pakalpojumu grupa”, no 2015. gada 15. janvāra sagaidāmas maksas izmaiņas.
Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes janvārī
Ķekavas novada iestādēs visu janvāri apskatāmas audzēkņu darbu izstādes. Laipni aicināti!
Plenērs Rozentāla pilsētā iedvesmo Ķekavas Mākslas skolas audzēkņus
19. - 30. janvārī Ķekavas Mākslas skolā apskatāma izstāde "Plenērs Rozentāla pilsētā 2014".
Prezentēs jaunizveidotās Daugavas lejteces tūrisma reģiona kartes
21. janvārī Ogres Vēstures un mākslas muzejā tiks prezentēta jaunizveidotā Daugavas lejteces tūrisma reģiona karte, kurā apkopota tūrisma informācija par Ogres, Ikšķiles, Salaspils, Ķekavas, Stopiņu un Baldones novadiem.
Katlakalnā uzstādītas ceļa zīmes Nr. 524 un Nr. 525
Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un iedzīvotāju drošību Katlakalnā, 19. decembra sēdē Ķekavas novada dome pieņēma lēmumu 3.§ 23. - Par ceļa zīmes Nr. 524 un Nr. 525 uzstādīšanu Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Privatizācijas aģentūra izsludina AS „Putnu fabrika Ķekava” valsts kapitāla daļu pārdošanu
Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” paziņo - 2015. gada 13. janvārī ir apstiprināti akciju sabiedrības „Putnu fabrika Ķekava” valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumi.
Pieprasījums pēc asistenta pakalpojumiem trīskāršojies
2014. gada laikā pieprasījums pēc asistentu pakalpojumiem pieaudzis trīs reizes - ja 2014. gada janvārī Sociālais dienests asistenta pakalpojumus nodrošināja 16 cilvēkiem ar invaliditāti, tajā skaitā pieciem bērniem, tad 2014. gada decembrī šo pakalpojumu saņēma 49 personas, tajā skaitā astoņi bērni.
Slimību profilakses un kontroles centrs izziņo gripas epidēmijas sākumu valstī
Vairākās pilsētās saslimstība ar gripu sasniegusi epidēmijas apmērus – Slimību profilakses un kontroles centrs izziņo gripas epidēmijas sākumu valstī.
Ķekavas novada Sociālais dienests pērn pabalstos izmaksājis 140 000 eiro
Sociālā drošība un atbalsts novada iedzīvotājiem joprojām ir viena no Ķekavas novada pašvaldības prioritātēm. Sociālajos pabalstos vien 2014. gadā izmaksāti vairāk nekā 140 000 eiro.
Ķekavas novadā demogrāfijas rādītāji joprojām pozitīvi
Ķekavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2014. gadā reģistrēti 255 jaundzimušie, 133 mirušie, kā arī 100 laulības, no kurām 16 noslēgtas baznīcā.
Trīs svarīgas lietas, kas piemīt Ķekavas novada Goda pilsonei Zinaidai Matisonei
”Dzīvē esmu nonākusi pie atziņas, ka ļoti vērtīga rakstura īpašība ir atbildība. Ja cilvēks ir atbildīgs, viņš var darīt jebkuru darbu, un tam vienmēr būs rezultāts,” smaidot saka Daugmales pamatskolas bibliotēkas vadītāja un Ķekavas novada Goda pilsone Zinaida Matisone.
Olektes upes gultnes tīrīšanas 2. kārtas darbi beigušies
2014. gada laikā Valdlaučos notika Olektes upes gultnes 2. kārtas sanācijas darbi posmā gar Krūmiņsalas kreiso krastu, likvidējot apmēram 10 757 m³ aizsērējuma apjoma.
Apvienos sociālo tīklu profilus "Par kultūru Ķekavas novadā" un "Ķekavas novads"
Sekojot laikmeta tendencēm, Ķekavas novada pašvaldība komunikācijā ar iedzīvotājiem aktīvi izmanto sociālos tīklus. Šobrīd tiek uzturēti divi profili sociālajos tīklos - "Par kultūru Ķekavas novadā" un "Ķekavas novads". Lai izvairītos no informācijas dublēšanas, abi profili jau tuvākajā laikā tiks apvienoti vienā - "Ķekavas novads".
Ķekavā tiekas Pierīgas izglītības iestāžu vadītāji
14. janvārī jaunās Ķekavas sākumskolas telpās uz semināru pulcējās septiņu Pierīgas novadu apvienības izglītības iestāžu vadītāji, lai paviesotos jaunuzceltajā Ķekavas sākumskolā, kā arī uzzinātu par aktuālo izglītības nozarē.
Iznācis avīzes "Ķekavas Novads" janvāra numurs
Avīzes "Ķekavas Novads" janvāra numurā lasiet, kā Ķekavas domes deputāti vērtē aizgājušajā gadā paveikto, ko iedzīvotāji domā par dzelzceļa izbūvi Ķekavas novadā un kā atklāja jaunās Ķekavas sākumskolas 2. korpusu.
Dome noraida visus dzelzceļa Rail Baltica trašu variantus
Ķekavas dome nolēma neatbalstīt pilnsabiedrības „RB Latvija” prezentācijas „Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica posma detalizēta tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums ID Nr. SAM 2012/12 TEN-T, Ķekavas novads” materiālos piedāvātos dzelzceļa trašu variantus.
Sākusies pirmklasnieku uzņemšana nākamajam mācību gadam
Aicinām vecākus pieteikt bērnus uzņemšanai novada vispārizglītojošo skolu 1. klasēs 2015./2016. mācību gadam.
Ķekavas novada hokeja kauss 2015
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra aicina visus hokeja spēles entuziastus piedalīties Ķekavas novada hokeja kausā.
Jaunajā gadā Ķekavas sākumskolēni mācības uzsāk jaunā ēkā
5. janvārī jaunajā Ķekavas sākumskolā mācības uzsāk visi tās 1. un 4. klašu skolēni – kopskaitā gandrīz 400 bērnu no 17 klasēm, jo vakar, 4. janvāra pēcpusdienā, Ķekavā tika atklāts jaunās sākumskolas otrais korpuss, kas tapa pusotru gadu.
Ģimenes ārstes Āboltiņas Guntas prakses darba laiki Baložos
Ģimenes ārstes Āboltiņas Guntas prakses darba laiki Baložos, Rīgas ielā 2. Reģistratūras tālrunis (pierakstam): 67916408 Kabineta tālrunis: 29907579
Ķekavā atklās jaunās sākumskolas otro korpusu
Svētdien, 4. janvārī, plkst. 16.00 Ķekavā tiks atklāts jaunās Ķekavas sākumskolas otrais korpuss, kurā izbūvēta aktu zāle, ēdināšanas bloks, garderobes un jaunas mācību klases. Līdz ar to 5. janvārī, mācību gada otrajā pusgadā, jaunā Ķekavas sākumskolas ēka uzņems visus tās audzēkņus – kopskaitā gandrīz 400 bērnu no 17 klasēm (1.-4. klase).
Baltus visiem svētkus!
Ķekavas novada dome vēl baltus un gaišus svētkus!
Mobilais mamogrāfs Ķekavā 8. janvārī un 13. februārī
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - "Veselības Centrs 4" mobilajā mamogrāfā pie Ķekavas ambulances jau 8. janvārī un 13. februārī.
Paziņojums par lokālplānojuma „Remas” publisko apspriešanu
Ar Ķekavas novada domes 2014. gada 11. decembra lēmumu uzsākta lokālplānojuma nekustamajam īpašumam „Remas” redakcijas publiskā apspriešana.
Ievu ielas rekonstrukcija pabeigta
Ķekavas novada pašvaldība ar Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) finansiālu atbalstu ir realizējusi projektu, kura rezultātā ir rekonstruēta Ievu iela Katlakalnā, netālu no Pļavniekkalna sākumskolas.
Ķekavā viesojas draugi no Bordesholmas
Kā jau ierasts Ziemassvētku laikā Ķekavu apmeklēja vācieši no sadraudzības pilsētas Bordesholmas, lai apciemotu ilggadējos sadarbības partnerus un draugus Ķekavā, pasniegtu dāvanas, kā arī dotos nelielā izbraukumā, šoreiz uz Skrīveriem, un mazliet vairāk iepazītu Latviju.
Labiekārto Rāmavas Depkina muižas parku
2014. gada rudenī biedrība “Rāmavas muižas misijas centrs” īstenoja projektu - uzstādīja soliņu, atkritumu urnu un velo statīvu Rāmavas Depkina muižas parkā. Šīs ieceres realizēšanai, piedaloties pašvaldības rīkotajā projektu konkursā, biedrība saņēma līdzfinansējumu no Ķekavas novada pašvaldības.
Ķekavas novada Goda pilsone: "Darbs ambulancē ir mana sirdslieta"
"Esmu ievērojis, ka ārsta palīdze Indra Priede vairāk domā par citiem nekā par sevi. Man šķiet, ka viņa dara daudz vairāk, nekā no viņas prasa. Un pats galvenais – viņai var uzticēties."
Ķekavas sākumskolas 2. kārtas atklāšana jau 4. janvārī
Ķekavas novada pašvaldība 4. janvārī plkst. 16.00 aicina uz svinīgo jaunās Ķekavas sākumskolas 2. kārtas ietvaros uzbūvēto ēku atklāšanu.
Baložu komunālās saimniecības problēmas ir iepriekšējās domes un uzņēmuma valdes atstātais mantojums (Papildināts)
Ķekavas novada pašvaldība, iepazīstoties ar Valsts kontroles (VK) revīzijas ziņojumu, guvusi vēlreiz apliecinājumu tam, ka finansiāli sarežģītā situācija Baložu komunālajā saimniecībā (BKS) ir iepriekšējās Ķekavas novada domes un bijušās uzņēmuma valdes atstātais mantojums.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā ”Adamsi”
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2014.gada 20.marta lēmumu Nr. 2§1 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā ”Adamsi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 9) uzsākta detālplānojuma izstrāde.
Paziņojums par detālplānojuma „Vecmeldri” apstiprināšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2014. gada 6. novebra sēdes lēmumu 2.§2. „Par detālplānojuma „Vecmeldri”, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu” Ķekavas novada dome nolēma apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Vecmeldri”.
Kas notiek ar Ķekavas Mākslas skolu?
Kopš oktobra beigām viena no aktuālām tēmām cilvēku mutēs virmo Ķekavas Mākslas skolas nākotne. Kā tad būs – vai mazo sākumskoliņu pārbūvēs par mākslas skolu? Kāpēc mākslas skola nepārņem šīs telpas no nākamā gada janvāra un daudzi citi jautājumi?
Ķekavas novada sporta laureāts 2014
5. decembrī Ķekavas kultūras namā norisinājās ilgi gaidītais un gada vērienīgākais sporta dzīves notikums novadā – “Ķekavas novada sporta laureāts 2014”.
„Getliņi Eko” atkritumu apglabāšanas tarifs pieaugs par 13%
Sākot ar 2015.gada 1.janvāri, sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā «Getliņi» būs 15,54 eiro par tonnu, kas ir par 13% lielāks nekā spēkā esošais tarifs.
6.decembrī Mellupos radošā darbnīca
6.decembrī plkst. 11.00 Mellupu Sociālajā mājā būs iespēja pašiem gatavot dāvaniņas un telpu dekorus
Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde Ķekavas baznīcā
Doles-Ķekavas Sv. Annas evanģēliski luteriskajā baznīcā līdz maijam apskatāma Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu keramikas darbu izstāde "Zem eņģeļa spārna", skolotājas Ieva Kalniņa un Gundega Hagendorfa.
Jaunatnes iniciatīvu centra direktore saņem ministrijas apbalvojumu
Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra direktore Linda Vaškevica – Veita saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas atzinību par darbu ar jauniešiem Ķekavas novadā.
Maznodrošinātie un trūcīgie 2015.gadā saņems valsts atbalstu elektroenerģijas rēķinu apmaksai
Maznodrošinātās un trūcīgās personas katru mēnesi par pirmajām patērētajām 100 kWh 2015. gadā varēs norēķināties par cenu, kas atbilst līdzšinējam Starta tarifam*.
"Mežavairogi" aicina dzīvnieku saimniekus uz semināru
8.decembrī plkst. 19.00 Baložu kultūras namā notiks informatīvs seminārs dzīvnieku īpašniekiem.
Jauniešu centrā leļļu darbnīca kopā ar Karīnu Kairišu
Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs aicina jauniešus 8.,9.,11. UN 12. decembrī plkst. 15.00 – 18.00 uz Ķekavas novada jauno talantu konkursa dalībnieces, autorleļļu meistares Karīnas Kairišas leļļu darbnīcu.
SIA ELKO ierobežo iebraukšanu Krustkalnos
Ķekavas novada Krustkalnos, Mežmalas ielā 2 uzņēmums SIA ELKO izvietojis ceļa zīmi Iebraukt aizliegts (nr. 301) ar papildiezīmi Izņemot ar SIA ELKO atļaujām (nr.842) attiecībā uz savā īpašumā esošo ceļa posmu.
Baložu komunālās saimniecības problēmas ir iepriekšējās domes un uzņēmuma valdes atstātais mantojums
Ķekavas novada pašvaldība, iepazīstoties ar Valsts kontroles (VK) revīzijas ziņojumu, vēlreiz guvusi apliecinājumu tam, ka finansiāli sarežģītā situācija Baložu komunālajā saimniecībā (BKS) ir iepriekšējās Ķekavas novada domes un bijušās uzņēmuma valdes atstātais mantojums.
Baložos darbu sāk ģimenes ārstes G.Āboltiņas prakse
No 1.decembra Baložos, Rīgas ielā 2 darbu sāk ģimenes ārstes Āboltiņas Guntas prakse.
Spēle "Kā tevi mīlu Ķekava" jau svētdien Doles Tautas namā
30.novembrī plkst. 16.00 Ķekavas Doles Tautas namā tiks meklēti fakti, pierādīta erudīcija un aizraujoši pavadīts laiks. Pievienojies arī tu!
Iedzīvotāji izsaka viedokli par dzelzceļu novadā
Ķekavas novada pašvaldība atbilstoši domes lēmumam 25. un 27. novembrī Daugmalē un Ķekavā rīkoja sākotnējo publisko apspriešanu par “Rail Baltica II” dzelzceļa trašu novietojuma variantiem Ķekavas novada teritorijā, lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli un atbildētu uz interesējošiem jautājumiem.
Ildzes Jurkovskas diplomdarbs tiek izmantos Ķekavas novada pašvaldības reprezentācijas materiālos
27. novembrī Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Valts Variks izteica atzinību Ķekavas Mākslas skolas absolventei Ildzei Jurkovskai un viņas ģimenei, kā arī Ildzes pasniedzējai Lindai Auziņai par ieguldījumu Ķekavas novada vārda popularizēšanā.
Ķekavas ambulances direktores amatā atkārtoti apstiprina Daigu Āboltiņu
20.novembrī Ķekavas novada dome lēma par Daigas Āboltiņas atkārtotu apstiprināšanu Ķekavas ambulances direktores amatā. Desmit deputātiem balsojot par, pieņemts lēmums arī turpmākos piecus gadus ambulances vadību uzticēt D.Āboltiņai.
Ziemassvētku gaidīšanas laiks Doles - Ķekavas ev. lut. baznīcā
Doles-Ķekavas ev. lut. baznīcā adventa un Ziemassvētku laikā katru svētdienu dievkalpojumos īpašu noskaņu piešķirs muzikālas svētku programmas.
Laiks gādāt Ziemassvētku dāvanas
26.novembrī un 3. un 10.decembrī plkst.19:00 Katlakalna Tautas namā notiks radošās darbnīcas, kurās katrs aicināts smelties idejas un gatavot oriģinālas dāvanas saviem draugiem un tuviniekiem Ziemassvētkos.
Spēka dziesmu vakars Doles Tautas namā
25. novembrī plkst. 18.00 Doles Tautas namā (Ķekavā, Rīgas ielā 26) norisināsies Spēka dziesmu vakars. Uz kopīgu sadziedāšanos latviešu tautasdziesmās aicinām ikvienu novada iedzīvotāju.
Bezmaksas seanss filmai "Caur adatu" Doles Tautas namā
Ar Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra atblastu šo sestdien, 22.novembrī plkst.18:00 Doles tautas namā BEZMAKSAS seansā tiks demonstrēta dokumentālā filma "CAUR ADATU".
Informācija zvejniekiem
Ķekavas novada pašvaldība aicina zvejniekus līdz 19.decembrim pieteikties rūpnieciskās zvejas rīku limitu izmantošanai 2015.gadam atbilstoši 30.11.2009. MK noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”.
Arhīvs
  Drukāt