Izstāde “Lauksaimniecības un meža tehnika 2020” norisināsies no 8. līdz 10.oktobrim
No 8. līdz 10. oktobrim Izstāžu kompleksā Rāmava norisināsies gadskārtējā izstāde “Lauksaimniecības un meža tehnika 2020”. Izstādes atklāšana notiks 8.oktobrī, plkst. 11:00, izstādi atklās Latvijas Republikas Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards.
Renovēta daudzdzīvokļu māja Ķekavā, Nākotnes ielā 8
SIA ‘’Ķekavas nami” informē, ka ir pabeigti renovācijas darbi 30 dzīvokļu mājai Ķekavā, Nākotnes ielā 8.
Ķekavā asfaltēs iekšpagalmu pie daudzdzīvokļu mājas Gaismas ielā 19, k.3
Ķekavas novada pašvaldība oktobra vidū plāno uzsākt ielas seguma asfaltēšanas darbus Ķekavā, pie Gaismas ielas 19, korpusa nr. 3. Darbu ietvaros pie šīs mājas tiks atjaunota ielas seguma virskārta, informē Īpašumu pārvalde.
Titurgā atjaunota siltumapgāde dzīvojamām mājām
SIA “Baložu komunālā saimniecība” informē, ka siltumtrašu modernizācijas projekta ietvaros ir veiksmīgi pabeigti siltumtrašu metināšanas darbi ātrāk nekā bija plānots, tāpēc jau 2. un 3. oktobrī bija iespējams atjaunot siltumapgādi dzīvojamām mājām Titurgā. Līdz ar to turpmāk ilgstoši atslēgumi Titurgā nav plānoti.
Baložos asfaltēs Jaunatnes ielu
Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde informē, ka šonedēļ - 6. un 7. oktobrī – Baložos tiks asfaltēta Jaunatnes iela.
Grantu programmā “(ie)dvesma” iesniegtas vairāk nekā 70 biznesa idejas
SEB bankas, Jūrmalas pilsētas, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Siguldas un Stopiņu novadu kopīgi rīkotajā grantu programmā “(ie)dvesma” šogad saņemti 75 pieteikumi jaunu biznesa ideju attīstīšanai Pierīgā. Maksimālā naudas summa, uz ko var pretendēt viens granta saņēmējs, ir 10 000 eiro, un kopējais pieejamo grantu apmērs šogad ir 70 000 eiro. Granta līdzekļus varēs izmantot saimnieciskiem mērķiem esošā biznesa attīstīšanai vai arī jauna uzņēmuma izveidei.
Apkures sezona Latvijā daudzviet sākusies ar zemākiem tarifiem
Pateicoties zemajām dabasgāzes cenām, daudzviet Latvijā iedzīvotāji šajā apkures sezonā par siltumenerģiju maksās mazāk. Tarifi šogad ir samazinājušies aptuveni 30% regulēto siltumenerģijas uzņēmumu, kas nodrošina vairāk nekā 75% no visas sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem nodotās siltumenerģijas Latvijā.
Noslēgušies siltumtrases posma būvdarbi Baložos
SIA “Baložu siltums” šobrīd veic divu siltumapgādes sistēmas modernizācijas projektu realizāciju Baložos un Titurgā. Projekti tiek realizēti programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" ietvaros.
Uzņēmēju dienas aicina uz ekspertu diskusijām un digitālām apmācībām
No 28. līdz 30. oktobrim jau ceturto reizi norisināsies Ķekavas novada Uzņēmēju dienas, īpašu uzmanību pievēršot nākotnes izaicinājumiem darba tirgū, atbalsta saņemšanas iespējām uzņēmējiem un digitālo rīku efektīvai izmantošanai. Šogad, pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, ekspertu diskusijām būs iespējams sekot līdzi arī tiešsaistē.
Turpina labiekārtot Medema parku Baložos
Ķekavas novada pašvaldība turpina Medema parka labiekārtošanu Baložos, šim mērķim budžeta grozījumos papildus piešķirot vairāk kā 30 000 eiro.
Satiksmes izmaiņas uz Misas kanāla ceļa
Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un saglabātu ceļa segumu, tiks ierobežota satiksme kravas transportam uz Misas kanāla ceļa. Ceļa posmu ir iespējams apbraukt pa Latvijas Valsts ceļiem.
Pie Baložu vidusskolas sporta zāles turpmāk būs terminēta stāvvieta
Lai nodrošinātu pedagogiem, skolēnu vecākiem un nodarbību apmeklētājiem ērtāku piekļuvi pie Baložu vidusskolas sporta zāles, paredzēts veikt izmaiņas satiksmes organizācijā, nosakot terminētas stāvvietas izveidi.
Līdzjūtība Ķekavas draudzības biedrības goda priekšsēdētāja tuvieniekiem un draugiem
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem un draugiem mūžībā pavadot Herbertu Adami. Adami kungs bija Ķekavas draudzības biedrības goda priekšsēdētājs un Bordesholmas - Ķekavas sadraudzības veidošanai nesavtīgi veltījis savu laiku, enerģiju un līdzekļus.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Grifi”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2020.gada 17.septembra lēmumu Nr.24 (protokols Nr.25) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Grifi”, kadastra numurs 8070 008 2758, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Grifi”, kadastra numurs 8070 008 2758, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Mākslinieki”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2020.gada 17.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 25. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mākslinieki”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 25.).
Budžeta grozījumos piešķir naudu ceļu investīciju projektiem Baložos, Ķekavā un Rāmavā
Ķekavas novada dome 28. septembrī apstiprināja 2020. gada pašvaldības budžeta grozījumus, lai galvenokārt atvēlētu papildu finansējumu ceļu investīciju projektu īstenošanai – Saulgriežu ielas Baložos un Saules ielas Ķekavā pārbūvei, kā arī veloceliņa izbūvei gar valsts autoceļu V2. Šiem projektiem pašvaldība budžeta grozījumos šogad piešķīrusi līdzfinansējumu vairāk kā 174 000 eiro.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Namiķi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2020.gada 17.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 26. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Namiķi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 25.).
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Vecbunkas-4”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2020.gada 17.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 27. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Vecbunkas-4”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 25.).
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Letiņi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2020.gada 17.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 28. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Letiņi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 25.).
Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Dzelzkaļi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 2020.gada 17.septembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Dzelzkaļi” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Vecabras”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 2020.gada 17.septembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Vecabras” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona ielā 9B, Baložos, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2020.gada 17.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 29. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona ielā 9B, Baložos, Ķekavas novadā”.
Reģionālajai pašvaldības policijai top jauna mājvieta
Ķekavas novada pašvaldība veiksmīgi turpina Reģionālajai pašvaldības policijai paredzētās ēkas atjaunošanas darbus Ķekavā, un šobrīd jau paveikti 80% no kopējā darba apjoma.
Laivu brauciens "Daugavkrasti" 10.oktobrī
Ķekavas novada Tūrisma informācijas centrs 10. oktobrī rīko laivu braucienu “Daugavkrasti”, kurā akcents, kā jau liecina nosaukums, likts uz mūsu tautas likteņupi un tās krastiem tepat Pierīgā.
Aktuālā informācija Ķekavas novada pašvaldības apmeklētājiem
Sakarā ar remontdarbiem Uzvaras prospektā, Baložu pilsētas pārvaldes ēkā no 25. septembra līdz 23.oktobrim būs slēgta galvenās ieejas durvis, nodrošinot apmeklētāju iekļūšanu ēkā no otras puses, izmantojot Sociālā dienesta ieeju. Tāpat aicinām iedzīvotājus ņemt vērā, ka no 28.septembra līdz 13.oktobrim Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi tiks nodrošināti tikai Baložu pilsētas pārvaldē.
No 28.septembra līdz 5.oktobrim Titurgā plānots siltumenerģijas padeves pārtraukums
Siltumtīklu modernizācijas projekta ietvaros no 28.septembra līdz 5.oktobrim Baložos tiks veikts siltumenerģijas padeves pārtraukums dzīvojamām mājām Uzvaras prospektā 17, 17 k-2 un Titurgas ielā 8.
Ķekavā diskutē par par zaļās mobilitātes un zaļās atpūtas iespējām
Ķekavas novada pašvaldība URBACT programmas projekta “Cities4CSR” ietvaros organizēja darbsemināru ar ārējām un vietējām ietekmes pusēm, lai apspriestu par zaļās mobilitātes un zaļās atpūtas iespējām, veicinot novada ilgtspēju un atbildību.
Aizvadīta projekta „Tūrisms kopā” noslēguma konference
22. septembrī Doles Tautas namā Ķekavā, notika LEADER sadarbības projekta „TŪRISMS KOPĀ” noslēguma konference.
Pilnveido skolēnu autobusu maršrutus Ķekavas novadā
Lai padarītu skolēnu ērtāku un drošāku nokļūšanu uz skolu un atpakaļ, sākot ar 28. septembri Ķekavas novadā tiks pilnveidoti daži skolēnu autobusu maršruti.
Ķekavas novada akcijā “Iestādi koku” iestādīti vairāk kā 60 koki un dekoratīvie krūmi
Pievēršot lielāku uzmanību labiekārtotas un zaļākas vides veidošanai Ķekavas novadā, Pasaules Talkas ietvaros nedēļas nogalē Ķekavas novada iedzīvotāji un pašvaldības darbinieki piedalījās koku stādīšanas akcijā “Iestādi koku”, kuras ietvaros iestādīti 63 koki un dekoratīvie krūmi.
Vēl līdz 30. septembrim var iesniegt biznesa ideju grantu programmā “(ie)dvesma”
Vēl līdz 30. septembrim turpinās projektu pieņemšana grantu programmai “(ie)dvesma”, ko īsteno SEB banka kopā ar Jūrmalas pilsētu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Siguldas un Stopiņu novadiem. Programma norisinās jau ceturto reizi, un tās mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Pierīgā. Finansējuma saņemšanai var pieteikties gan jau strādājoši uzņēmumi, gan vēl neīstenotu biznesa ideju autori, un kopējais pieejamo grantu apmērs šogad ir 70 000 eiro.
Kultūras ministrijas gada balva par izciliem sasniegumiem starptautiskos konkursos
2020. gada 17. septembrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā svinīgā ceremonijā Kultūras ministrijas (KM) apbalvojumu saņēma pērn starptautiskos konkursos, skatēs un izstādēs panākumus guvušie kultūrizglītības nozares skolēni un viņu pedagogi.
Uzsākta pieteikšanās 5. kārtas mācībām pieaugušajiem
Otrdien, 22. septembrī, atklāta pieteikšanās piektajai mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties mācības vairāk nekā 500 izglītības programmās. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 22. oktobrim.
Pašvaldība pilnveido grāmatvedības organizāciju un parādu piedziņas procesu
Ķekavas novada pašvaldība pilnveidojusi grāmatvedības uzskaites politiku un kārtību par debitoru parādu administrēšanu pašvaldības iestādēs un aģentūrās.
Satiksmes izmaiņas Ķekavā, Dienvidu ielā
Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un neapgrūtinātu skolēnu autobusa pārvietošanās iespējas, tiks veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā Ķekavā, Dienvidu ielā.
Geku ģimene no Alejām nosvin Zelta kāzas
Pirms 50 gadiem 19. septembrī viens otram jā vārdu teica Tamāra un Pēteris Geki, un savu solījumu būt līdzās gan skaistos, gan grūtākos brīžos ir turējuši godam visus šos gadus un arī, Zelta kāzas nosvinot, abu acīs var redzēt šo solījumu turēt tik ilgi, cik šajā saulē būs lemts.
Veic ceļu infrastruktūras uzlabošanas darbus
Īpašumu pārvaldes speciālisti informē, ka šogad Ķekavas novadā veikti dažādi ceļu infrastruktūras uzlabošanas pasākumi, tostarp ceļa seguma uzturēšanas darbos izmantots vairāk kā 700 tonnas materiāla, salabojot bedres 4000 kvadrātmetru platībā, savukārt greiderēšanas darbi veikti 730 km platībā.
Septembra otrās puses darbi Uzvaras prospektā un Jaunatnes ielā
Arī septembrī aktīvi turpinās būvniecības darbi Baložos, Uzvaras prospektā un Jaunatnes ielā, tādēļ aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un ievērot ceļu satiksmes organizācijas izmaiņas.
Reģionālā pašvaldības policija aicina vecākus ar bērniem pārrunāt drošības jautājumus
Jaunajā mācību gadā Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs mācības uzsākuši 2712 skolēni, tostarp 345 pirmklasnieki, kuri vēl tikai apgūst patstāvību savās ikdienas gaitās un pielāgojas skolas ikdienai pēc vasaras brīvlaika, tādēļ Reģionālā pašvaldības policija iesaka savlaicīgi ar skolēniem izrunāt svarīgus jautājumus par drošību mājās, sabiedriskās vietās un internetā.
Ķekavas novada skolās darbu uzsāk trīs skolotāji no projekta ‘’Mācītspēks’’
Lai veicinātu jauno skolotāju iespējas attīstīt savas prasmes un zināšanas darbā ar skolēniem, skolotāju izglītības projekta ‘’Mācītspēks’’ ietvaros Ķekavas novada skolās šajā mācību gadā darbu uzsākuši trīs pedagogi, kuri Ķekavas vidusskolā bērniem mācīs angļu valodu, savukārt Baložu vidusskolā matemātiku, kā arī dizainu un tehnoloģijas.
Biedrība „Partnerība Daugavkrasts” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 6.kārtu
Biedrība „Partnerība Daugavkrasts” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 6.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi vairāk kā 100 tūkstošu eiro apmērā
Ķekavas novada pašvaldība šī gada pirmajos deviņos mēnešos piešķīrusi nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus vairāk kā 100 tūkstošu eiro apmērā. Gandrīz 40 % no atvieglojumu kopējās summas jeb 38 tūkstoši piešķirti novada daudzbērnu ģimenēm.
Iespēja pieteikties uz medību tiesību nomu
Ķekavas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu no juridiskas personas par medību tiesību nomas piešķiršanu pašvaldības nekustamā īpašuma “Daugavas-Misas kanāls” zemes gabalos.
Gaidāma projekta „Tūrisms kopā” noslēguma konference
Jau pavisam drīz, 22. septembrī, pl.10.00, Doles Tautas namā Ķekavā, notiks LEADER sadarbības projekta „TŪRISMS KOPĀ” noslēguma konference.
Ielu pārbūve Baložos - atskats uz 100 dienās paveikto
Attīstības un būvniecības pārvalde informē par Jaunatnes ielas un Uzvaras prospekta pārbūves progresu simts dienās kopš būvdarbu uzsākšanas Baložos.
Aicina sakopt īpašumus arī rudenī
Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus arī rudenī sakopt savus īpašumus un rūpēties par zāles pļaušanu, lai pavasara sezonā mazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu.
Satiksmes izmaiņas Daugmales pagastā
Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un organizāciju, Ķekavas novada pašvaldība ir uzstādījusi maksimālā ātruma ierobežojumu 30 km/h uz Druknu ceļa, kas atrodas Daugmales pagstā, Ķekavas novadā.
Satiksmes izmaiņas Ķekavas novada Jenčos
Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un organizāciju, Ķekavas novada pašvaldība uz tilta Jenčos, ir uzstādījusi ceļazīmi "Iebraukt aizliegts".
Bezmaksas semināri medniekiem
Mednieku skola Taurs sadarbībā ar Latvijas Mednieku asociāciju un Medību saimniecības attīstības fondu piedāvā piedalīties tiešsaistes video semināros par dažādām ar medniecības nozari saistītām tēmām.
Veloceliņa izbūvei no Valdlaučiem līdz Ziedonim plāno ņemt valsts kredītu
Lai pretendētu uz Valsts kases kredīta pieejamību veloceliņa izbūves projektam no Valdlaučiem līdz Ziedonim, Ķekavas novada pašvaldība iesniegusi šo projektu izskatīšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM).
Veloceliņa izbūvei no Valdlaučiem līdz Ziedonim plāno ņemt valsts kredītu
Lai pretendētu uz Valsts kases kredīta pieejamību veloceliņa izbūves projektam no Valdlaučiem līdz Ziedonim, Ķekavas novada pašvaldība iesniegusi šo projektu izskatīšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM).
Sociālā dienesta informācija
Ķekavas novada pašvaldības Sociālais dienests informē, ka Plakanciema iedzīvotājiem ir iespēja saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību tuvāk dzīvesvietai Mellupos, sociālajā mājā “Lilijas”.
No 14.septembra līdz 5.oktobrim Titurgā plānots siltumenerģijas padeves pārtraukums
Siltumtīklu modernizācijas projekta ietvaros no 14.septembra līdz 5.oktobrim Baložos tiks veikts siltumenerģijas padeves pārtraukums dzīvojamām mājām - Uzvaras prospektā 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 7, 9, 3, 5, kā arī Zaļajā ielā 1 un 2.
Iznācis informatīvā izdevuma "Ķekavas Novads" septembra numurs
Otrdien, 8.septembrī iznācis informatīvā izdevuma "Ķekavas Novads" jaunākais numurs.
Aicina iedzīvotājus turpināt reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas
Rūpējoties par gruntsūdeņu tīrību un ievērojot spēkā esošās normatīvo aktu prasības, Ķekavas novada pašvaldība atgādina iedzīvotājiem un uzņēmumiem par pienākumu reģistrēt savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas (septiķus, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, notekūdeņu krājtvertnes).
Projekta “Augmented Urbans” pasākums Ķekavā
2020.gada 3.septembrī Ķekavā viesojās projekta “Augmented Urbans” (“Virtuālā pilsētvide”) iesaistīto pušu pārstāvji no Rīgas plānošanas reģiona, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Ogres novada pašvaldības. Pasākuma dalībnieki apskatīja piekļuves vietas pie Sausās Daugavas un tikās ar SIA “Murdiņi” un biedrības “Ūdensmalu attīstībai” pārstāvjiem.
Atjaunots Ķekavas kultūras nama vestibils
Ķekavas kultūras nams, svinot savu 50. pastāvēšanas jubileju, ir saņēmis skaistu dāvanu – atjaunotu pirmā stāva vestibilu un centrālās kāpnes.
Par ūdens kvalitāti peldvietās
Ķekavas novada pašvaldība šonedēļ saņēmusi laboratoriskos rezultātus par ūdens kvalitāti peldvietās, kas apliecina, ka zilaļģu ziedēšanas aktivitāte ir samazinājusies, izņemot Ziedoņa atpūtas vietā pie Daugavas, kur tās vēl joprojām ir novērojamas. Taču, iestājoties rudenīgiem laika apstākļiem, visticamāk, tās arī izzudīs.
Ķekavas ambulancē darbu uzsāk ģimenes ārste Dita Zeltiņa
No 2020.gada 1.septembra dr.Rudītes Iesalnieces ģimenes ārsta prakse Ķekavas ambulancē pārtrauc savu darbību, praksi pārņem un darbu uzsāk ģimenes ārste dr.Dita Zeltiņa, kas papildus valsts apmaksātajiem ģimenes ārsta pakalpojumiem sniegs arī maksas homeopāta konsultācijas.
Ķekavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” nodrošina apmācību programmu ”Ceļvedis Audzinot Pusaudzi”
Lai sniegtu vecākiem izpratni par to, kas pusaudžiem ir svarīgs, kas ar viņiem notiek un kā vecākiem veidot veiksmīgu sadarbību ar saviem bērniem, lai viņi kļūtu par nobriedušiem un veselīgiem pieaugušajiem, Ķekavas Sociālais dienests piedāvā apmācību programmu pusaudžu vecākiem.
Sudrabgārņa mājas Sausajā Daugavā
Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” un tās sporta klubs “Sudrabgārnis”, kurš 2017. un 2018. gadā Ķekavas novadā aizsāka jaunu sportisko tradīciju gludūdens airēšanā ar republikas mēroga Sudrabgārņa kausa sacensībām Sausajā Daugavā, soli pa solim attīsta savu ieceri - gludūdens airēšanas bāzi bērniem un jauniešiem.
LIAA Biznesa inkubatoros gaida jaunos uzņēmējus
Uzņēmumi, kuri izstrādājuši inovatīvus produktus vai pakalpojumus un vēlas attīstīt savu uzņēmējdarbību, tiek aicināti pieteikties uzņemšanai 14 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatoros. Pirmsinkubācijas programmā tiks uzņemti 257 topošie uzņēmēji, bet inkubācijas programmā – 76 uzņēmumi.
Tiks uzsākti būvdarbi strītbola laukuma izveidei Titurgā
Saņemot Ķekavas novada būvvaldes akceptu izstrādātajam strītbola laukuma izveides projektam Baložu pilsētā, šobrīd notiek gatavošanās būvdarbu uzsākšanai. Būvdarbus veiks SIA “Baltijas būve”.
Izdota rokasgrāmata “No idejas līdz sociālajam uzņēmumam”
LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros izdota rokasgrāmata topošajiem sociālajiem uzņēmējiem “No idejas līdz sociālajam uzņēmumam”
Baložos, Miglas ielā, uzstādīs jaunu LED apgaismojumu
Lai pilnveidotu un modernizētu ielu infrastruktūru, Ķekavas novada pašvaldība uzstādīs jaunu LED apgaismojumu Miglas ielā, Baložos, savukārt, lai uzlabotu elektroapgādes drošumu AS “Sadales tīkls” šajā ielā veiks gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām.
Informācija par peldētapmācības nodarbībām Ķekavas sporta kompleksa baseinā
Ķekavas sporta kompleksa administrācija informē, ka pateicoties lielajai atsaucībai, šobrīd ir nokomplektētas visas bērnu peldētapmācības grupas. Vecākiem, kas vēlas pieteikt savu bērnu peldēšanas nodarbībām, nepieciešams aizpildīt pieteikumu, lai atbrīvojoties vietām, treneri varētu uzņemt grupās jaunos audzēkņus.
Ķekavā notiks militārās tehnikas un ieroču izstāde
12. septembrī plkst. 11.00-15.00 Ķekavā, laukumā pie Doles Tautas nama notiks militārās tehnikas un ieroču izstāde.
No 3. līdz 17.septembrim Titurgā plānots siltumenerģijas padeves pārtraukums
Siltumtīklu modernizācijas projekta ietvaros no 3. līdz 17. septembrim Baložos tiks veikts siltumenerģijas padeves pārtraukums dzīvojamām mājām - Titurgas ielā 2, 4, 6, 8, Uzvaras prospektā 17 un 17 k-2, kā arī Zaļajā ielā 5.
Izmaiņas Ķekavas peldbaseina publiskā apmeklējuma laikos
Ķekavas vidusskolas sporta komplekss informē, ka sākot ar 1.septembri ir mainīti baseina publiskā apmeklējuma laiki rīta stundās. Šādas izmaiņas saistītas ar nepieciešamību sagatavot un dezinficēt telpas skolēnu peldēšanas nodarbībām.
Ķekavas novadā mācības uzsāks vairāk kā 345 pirmklasnieku
Septembrī Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs mācības uzsāks 2712 skolēni, tostarp 345 pirmklasnieki. Kopā jaunajā mācību gadā atvērtas 13 pirmās klases četrās Ķekavas novada pašvaldības skolās un vienā privātajā izglītības iestādē.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Zāļu iela 7, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2020.gada 20.augusta lēmumu Nr.7 (protokols Nr.23) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Zāļu iela 7, kadastra numurs 8070 007 0298, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Zāļu ielā 7, kadastra numurs 8070 007 0298, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rāmavas iela 33, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2020.gada 20.augusta lēmumu Nr.6 (protokols Nr.23) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rāmavas iela 33, kadastra numurs 8070 007 0299, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Rāmavas ielā 33, kadastra numurs 8070 007 0299, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Paziņojums par lokālplānojuma trīspadsmit nekustamajiem īpašumiem Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
Ķekavas novada dome 2020.gada 20.augustā pieņēmusi lēmumu Nr.8. “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Elko”, kadastra numurs 8070 003 0041, “Saulespuķes”, kadastra numurs 8070 003 0186, “Spārni”, kadastra numurs 8070 003 0188, “Zirnīši”, kadastra numurs 8070 003 0193, “Rosmes”, kadastra numurs 8070 003 0194, “Jaunstūri”, kadastra numurs 8070 003 0211, “Jaunkrastiņi”, kadastra numurs 8070 003 0212, “Odziņas”, kadastra numurs 8070 003 0374, “Jaunkolbergi”, kadastra numurs 8070 003 0416, “Cibiņas”, kadastra numurs 8070 003 0477, Mežmalas iela 4, kadastra numurs 8070 003 0129, Mežmalas iela 4A, kadastra numurs 8070 003 0581, Mežmalas iela 12, kadastra numurs 8070 003 0046, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-2/2020” (protokols Nr.23.).
Aicina pieteikt pretendentus apbalvojumam “Ķekavas novada Goda pilsonis”
Ķekavas novada pašvaldība aicina pieteikt pretendentus uz apbalvojumu “Ķekavas novada Goda pilsonis” līdz šī gada 15. oktobrim.
Informācija par apbraucamajiem ceļiem Uzvaras prospekta remontdarbu laikā
Ņemot vērā, ka pirmajā septembra nedēļā tiks slēgts posms Titurgā no Baložu pilsētas pārvaldes stāvlaukuma līdz Doles ielai, tajā skaitā Uzvaras prospekta krustojums ar Kr.Barona ielu, aicinām iepazīties ar shēmu, kurā iezīmēti iespējamie apbraucamie ceļi.
Ķekavas novadā skolēnu autobusi kursēs 16 maršrutos
Jaunajā 2020./2021. mācību gadā Ķekavas novada pašvaldība nodrošinās skolēnu pārvadāšanas pakalpojumus 16 autobusu maršrutos. Skolēniem būs nodrošināts transports uz skolu un atpakaļ no izglītības iestādes, kā arī speciāls autobusa maršruts Nr. 14, kas kursēs darbadienu vakaros, lai mūzikas, mākslas un sportu skolu audzēkņi varētu nokļūt mājās no interešu izglītības nodarbībām.
Daugmales pamatskolā pabeigti pārbūves darbi
Lai nodrošinātu higiēnas prasībās noteikto telpu platību atbilstoši skolēnu skaitam, Ķekavas novada pašvaldība veikusi Daugmales pamatskolas telpu pārbūvi.
Ķekavas novada izglītības iestādēs mācības galvenokārt notiks klātienē
27. augustā Ķekavas novada dome nolēma, ka jaunajā mācību gadā izglītības process Ķekavas novada bērnudārzos, skolās un profesionālās izglītības iestādēs noritēs klātienē, izņemot Ķekavas un Baložu vidusskolu 7.-12. klases, kuru audzēkņiem mācības plānotas daļēji attālinātas.
Aicina nenovietot automašīnas sabiedriskā transporta galapunktā Ķekavā
Ķekavas novada pašvaldības aicina autovadītājus nenovietot savus spēkratus sabiedriskā transporta galapunktā, Ķekavā, Gaismas ielā 21, lai šajā vietā nodrošinātu drošu skolēnu autobusu kustību un ievērotu Ceļu satiksmes noteikumus.
Ķekavas novada izglītības iestādēs darbu uzsāks 39 jauni pedagogi
Trešdien, 26. augustā, Ķekavas novada izglītības, kultūras un sporta darbinieku konferencē, kas šogad norisinājās piecās dažādās vietās, kopumā pulcējās vairāk kā 200 dalībnieki, lai īsi pirms jaunā mācību gada sākuma pārrunātu mācību procesa organizēšanas plānus, sveiktu jaunos kolēģus un smeltos iedvesmu gaidāmajam darba cēlienam.
Augusta un septembra pirmās nedēļas aktuālās izmaiņas ceļu satiksmes organizācijā Baložos
Augustā un septembrī turpinās būvniecības darbi Baložos, Uzvaras prospektā un Jaunatnes ielā, tādēļ aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un ievērot ceļu satiksmes organizācijas izmaiņas.
Tiks uzsākti labiekārtošanas darbi Valdlaučos
Rūpējoties par Ķekavas novada ceļu un ielu segumu sakārtošanu, kā arī ceļu satiksmes dalībnieku drošību, tiks veikti labiekārtošanas darbi Valdlaučos, Atpūtas un Jaunatnes ielā.
Ķekavas novada pašvaldība sveic novada Zelta pāri
Sestdien, 22. augustā, Ķekavas novada domes priekšsēdētājas otrais vietnieks Valts Variks un deputāte Dzintra Medne sveica novada Zelta pāri - Robertu un Gaļinu Melņus, kuri savas kāzas svinēja pirms 50 gadiem.
Aktuālā informācija par 1.septembra svinībām izglītības iestādēs
Rūpējoties par skolēnu drošību un ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, Ķekavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 1.septembra svinības šogad noritēs mazliet citādāk nekā iepriekšējos gadus.
Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība rīkos ģimeņu tikšanās svētkus “Salidojums 2020”
2020. gada 23. augustā Z/S Valmoniras norisināsies ģimeņu satikšanās svētki “Salidojums 2020,” lai ik ģimenes loceklis – mamma, tētis, brālis, māsa, ome, opis sajustu vieglumu, prieku, taptu iedvesmoti un spēcināti.
No 20. līdz 25. augustam Titurgā plānots siltumenerģijas padeves pārtraukums
Sakarā ar avārijas situāciju siltumtīklu modernizācijas projekta ietvaros no 20. līdz 25. augustam Baložos tiks veikts siltumenerģijas padeves pārtraukums dzīvojamām mājām Uzvaras prospektā 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 7, 9, 3, 5 un Zaļā ielā 1, 2.
26.augustā plānots siltā ūdens atslēgums Titurgā, Baložos
SIA “Baložu siltums” informē, ka 26.augustā no plkst 9.00 līdz 17.00 tiks pārtraukta siltumenerģijas ražošana Titurgas katlu mājā Kr.Barona ielā 1, Baložos, kā rezultātā siltumenerģija netiks piegādāta visiem Titurgā esošajiem klientiem, kuri pieslēgti pie centralizētās siltumapgādes sistēmas.
Aktuālais brīvdienu ceļvedis 21.-23.augustā
Ķekavas novads šajās augusta brīvdienās piedāvā plašas kultūras un sporta aktivitāšu iespējas, dodoties iepazīt novadu foto orientēšanās laikā, baudot latviešu klasiku brīvdabas kino un apmeklējot amatnieku un mājražotāju tirgu.
Ķekavas novadā notiks vairākas militārās mācības
Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS) augustā, septembrī un oktobrī intensīvi norisināsies militāro mācību cikls dažādās Latvijas vietās, tajā skaitā arī Ķekavas novadā. Mācību mērķis ir pilnveidot NBS sadarbību ar sabiedrotajiem, kā arī trenēt vienību spējas plānot un īstenot aizsardzības operācijas.
Ķekavas novada pašvaldība sadarbībā ar Valsts asins donoru centru aicina uz Donoru dienu septembrī
Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus turpināt labos darbus un ziedot asinis Valsts asins donoru centra (VADC) izbraukuma laikā Ķekavā, Doles Tautas namā, 7. septembrī plkst. 10.00 - 13.00.
Pašvaldība izsludina atklātu konkursu par veloceliņa izbūvi no Valdlaučiem līdz Ziedonim
Pirmdien, 17.augustā, Ķekavas novada pašvaldība ir izsludinājusi atklātu konkursu par apvienotā gājēju un veloceliņa izbūvi gar autoceļu V2, posmā no Mazās Rāmavas ielas līdz Egļu ielai Katlakalnā.
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Rakarīši”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2020.gada 6.augusta sēdes lēmumu “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Rakarīši”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam “Rakarīši”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Satiksmes izmaiņas Ķekavā
Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un organizāciju, Ķekavas novada pašvaldība ir saņēmusi vairāku iedzīvotāju lūgumus un pieņēmusi lēmumus par satiksmes organizācijas izmaiņām Ķekavā, Loreķu laukā un Atmodas ielā.
Aicina pieteikties uz medību tiesību nomu pašvaldības zemēs
Līdz 2020.gada 29.augustam (ieskaitot) ir iespējams pieteikties uz medību tiesību nomu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajās zemes vienībās.
Ķekavas novada Būvvaldē sešas reizes pieaudzis lēmumu skaits par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu
Lai veidotu sakārtotāku un drošāku vidi novadā, Ķekavas novada Būvvalde veic aktīvu un mērķtiecīgu darbu patvaļīgas būvniecības novēršanai, apkopojot informāciju un pilnveidojot uzskaites sistēmas mehānismus, kā rezultātā pēdējā pusotra gada laikā būvvaldē par sešām reizēm pieaudzis lēmumu skaits par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu.
Pieredzes brauciens "Kas notiek kaimiņos?"
Turpinot projekta "Nevalstiskā sektora sadarbības stiprināšana Ķekavas novadā" realizāciju, Partnerība Daugavkrasts aicina Ķekavas novada iedzīvotāju kopienu pārstāvjus 25.augustā doties pieredzes braucienā "Kas notiek kaimiņos?".
Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi aizvadījuši panākumiem bagātu vasaras sezonu, startējot arī Latvijas izlasē
Lai arī šis ir bijis izaicinājumiem pilns laiks, kad sportistiem daļu no treniņiem, ārkārtas situācijas ierobežojumu dēļ, ir nācies veikt attālināti, tomēr, atsākoties sacensībām, tas nav traucējis Ķekavas novada sporta skolas audzēkņiem sasniegt izcilus rezultātus un tikt pie godalgotiem panākumiem, tajā skaitā, startējot Latvijas izlasē.
Ķekavas vidusskolas piebūves būvniecība tuvojas noslēgumam
Ķekavas vidusskolas moduļu tipa piebūves būvniecības darbi tuvojas noslēgumam, informē Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde.
Paziņojums par lokālplānojuma projekta Baložu ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2020.gada 6.augustā pieņēmusi lēmumu Nr.24 “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Baložu ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Loreķu teritorijā centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem pieslēgtas jau vairāk kā puse mājsaimniecību
SIA "Ķekavas nami" apkopojis datus - līdz 2020.gada augustam Loreķu teritorijā izbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem pieslēgušās 104 mājsaimniecības, nodrošinot pakalpojumu vismaz 300 iedzīvotājiem.
Arhīvs
  Drukāt