Satiksmes ierobežojumi Saulgriežu ielā, Baložos
Lai nomainītu caurteku, no 14. līdz 22.decembrim tiks slēgta autotransporta kustība Baložos - Saulgriežu ielā pie krustojuma ar Grāvju ielu.
Ķekavas vidusskolā nākamajā nedēļā mācības notiks tikai attālināti
Izvērtējot esošo situāciju, lai mazinātu Covid-19 izplatību, pieņemts lēmums nākamnedēļ, no 14. decembra, mācības Ķekavas novada lielākajā mācību iestādē, Ķekavas vidusskolā, organizēt tikai attālināti visiem skolēniem. Pārējās novada skolās 1.-4. klase turpinās mācīties klātienē.
Veiksmīgi startējot projektā, Reģionālā pašvaldības policija uzlabos tehnisko nodrošinājumu
Reģionālā pašvaldības policija veiksmīgi startējot Zemkopības ministrijas projektu konkursā, saņems finansiālu valsts atbalstu Valsts Zivju fonda izsludinātā projekta ietvaros, ar mērķi iegādāties tehnisko nodrošinājumu zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai.
Pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Ķekavā nodrošina vides pieejamību
Turpinot pilnveidot klientu apkalpošanas standartus un nodrošinot vides pieejamību, Ķekavas novada pašvaldība ir veikusi nepieciešamos pārbūves darbus pašvaldības klientu apkalpošanas centra vestibilā Ķekavā.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 2021. gadā
Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums "Clean R" informē par izmaiņām pakalpojumu cenrādī, kas stāsies spēkā no 2021.gada 1.janvāra.
Piesakies Ziemassvētku rotājumu konkursam ‘’Uzmirdzi Ķekavas novadā 2020’’
Jau ceturto gadu pēc kārtas Ķekavas novada pašvaldība rīko Ziemassvētku rotājumu konkursu “Uzmirdzi Ķekavas novadā”, kurā līdz 23. decembrim aicinām novada iedzīvotājus un vietējos uzņēmumus pieteikt Ziemassvētku tematikai atbilstoši izrotātus objektus – dzīvojamās mājas, daudzdzīvokļu māju balkonus, lodžijas un logus, uzņēmumu ēku fasādes, logus un skatlogus, kā arī Ziemassvētku egles.
Izsludina iepirkumu par A7 veloceliņa posma būvdarbiem
Turpinot darbu pie veloceliņu tīklu izveides, Ķekavas novada pašvaldība izsludinājusi iepirkumu apvienotā gājēju ceļa un veloceliņa viena posma izbūvei Ķekavā – no Rīgas ielas 1a Vimbukrogā līdz mājām “Annužas” Alejās.
Izbūvēta pieturvietas nojume pie Pļavniekkalna sākumskolas
Turpinot Ķekavas novada labiekārtošanas darbus, pašvaldība izbūvējusi pieturvietas nojumi ar biedrības ‘’Daugavas savienība’’ līdzfinansējumu projektam “Pieturvietas nojume pie Pļavniekkalna sākumskolas Katlakalnā”.
Seniori un pirmsskolas vecuma bērni saņems Ziemassvētku saldumu paciņas
Lai iepriecinātu Ķekavas novada seniorus un pirmsskolas vecuma bērnus, Ķekavas novada pašvaldība arī šogad dāvinās Ziemassvētku saldumu paciņas, tomēr jāņem vērā, ka saistībā ar ārkārtas situāciju, ir mainījusies paciņu saņemšanas kārtība. Kopumā sagādātas 2766 bērnu saldumu paciņas un 4100 pieaugušo salduma paciņas, kuru izdali organizē Sociālais dienests.
Ūdens padeves pārtraukums Titurgā
Sakarā ar ūdenssaimniecības būvdarbiem Baložos, Uzvaras prospektā, 10.decembrī, laika posmā no plkst. 9.00 līdz 13.00 paredzēts ūdens padeves pārtraukums atsevišķām dzīvojamajām mājām Titurgas ielā, Kr.Barona ielā, Zaļajā ielā, kā arī Uzvaras prospektā.
Baložos pabeigti Jaunatnes ielas izbūves darbi
Baložu pilsētā turpinās darbs pie projekta īstenošanas, kas paredz divu ielu pārbūvi – Jaunatnes ielu un Uzvaras prospektu. Šobrīd ir noslēgušies izbūves darbi Jaunatnes ielā. Projekta ietvaros Jaunatnes ielā ir izbūvēta iela ar asfalta segumu, gājēju ietve, ielas apgaismojums, ūdensvads un lietus ūdens novadīšanas sistēma.
Uzsākta Baložu vidusskolas piebūves projektēšana
Noslēdzot līgumu par Baložu vidusskolas moduļu tipa piebūves izbūvi un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrādi un būvniecību, šobrīd uzsākti projektēšanas darbi. Jau aizritējušas pirmās projektēšanas sapulces, kurās piedalās projektētāji – SIA “Belss” pārstāvji, Baložu vidusskolas direktore un pašvaldības speciālisti no Attīstības un būvniecības pārvaldes, kā arī Īpašumu pārvaldes.
Ķekavas novada pašvaldība Dimanta kāzās sveic Teninsonu ģimeni
Dimanta kāzu jubileju 3. decembrī svinēja Monika un Alberts Teninsoni, kuri laulībā kopā pavadījuši jau 60 skaistus gadus.
Ārkārtējās situācijas laikā Ķekavas novadā bērnudārzi iespēju robežās turpina strādāt
Apzinoties ģimeņu nepieciešamību pēc bērnudārza pakalpojumiem, arī ārkārtējās situācijas laikā Ķekavas novadā pirmsskolas izglītības iestādes turpina darbu iespēju robežās. Vienīgi šobrīd augstās saslimstības ar Covid-19 dēļ darbību līdz 14. decembrim pārtrauc bērnudārzs “Ieviņa” Ķekavā.
Sociālais dienests aicina – neesi vienaldzīgs pret vardarbību, palīdzība ir pieejama!
Sociālajā dienestā šajā laikā ir novērots, ka Covid-19 pandēmijas ierobežojumi, un ar tiem saistītā spiedze, ir kļuvusi par vardarbību veicinošu faktoru. Cietušajiem ir pieejama palīdzība un arī līdzcilvēki ir aicināti nebūt vienaldzīgi.
Solidarizējoties ar iedzīvotājiem, Ķekavas novada deputāti “iesaldē” sev atalgojumu
Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī un to, ka Covid-19 izplatība ir ekonomiski negatīvi ietekmējusi plašu iedzīvotāju daļu, lai izrādītu solidaritāti neskaidrajos ekonomiskajos apstākļos, Ķekavas novada dome šodien, 3. decembrī, nolēma nepiemērot ikgadējo indeksāciju 2021. gadā deputātu darba samaksai.
Pieņemts ārkārtējās situācijas pagarinājums līdz 11. janvārim, ieviešot stingrākus drošības pasākumus un ierobežojumus
Mērķtiecīgākai Covid-19 ierobežošanai un cīņai pret vīrusa radīto apdraudējumu Latvijas iedzīvotāju veselībai un dzīvībai, tiek ieviesti stingrāki un precīzāki drošības pasākumi līdz 11. janvārim. To mērķis ir visai sabiedrībai kopīgi radīt apstākļus, kuros vīruss nevar izplatīties. Tas nozīmē, ka 2020. gada nogalē jāsasparojas svētku laiku veltīt kopīgai, bet savrupai cīņai pret vīrusu. Papildu drošības pasākumiem būs pieejams atbalsts gan uzņēmējiem, gan strādājošajiem. Vienlaikus valdība konsekventi strādā pie vakcīnas pieejamības.
No 3. decembra Ķekavas novada bāriņtiesas pakalpojumi būs pieejami tikai attālināti
Ķekavas novada bāriņtiesa no 3.decembra pārtrauc veikt notariālos apliecinājumus un apmeklētāju pieņemšanu klātienē līdz ārkārtējās situācijas beigām saistībā ar stingrāku COVID 19 izplatības ierobežojumu noteikšanu.
Izmaiņas skolēnu autobusu kustībā no 3. decembra
Ņemot vērā valdības noteiktos jaunos Covid-19 ierobežojumus, no 3. decembra Ķekavas novadā būs izmaiņas skolēnu autobusu kustībā, lai tādējādi nodrošinātu prasību, kas paredz, ka pasažieru skaits nedrīkst pārsniegt 50% no transportlīdzekļa ietilpības.
Ieteikumi ģimenēm, kā rīkoties, ja vecāki saslimšanas ar Covid-19 dēļ nevar aprūpēt savus bērnus
Ķekavas novada bāriņtiesa un Sociālais dienests aicina tos vecākus, kuri smagas saslimšanas ar Covid-19 dēļ vairs nevar aprūpēt savus bērnus, nekavējoties sazināties ar šo iestāžu speciālistiem, lai saņemtu atbalstu un kopīgi rastu ģimenei un bērniem labāko risinājumu šajā krīzes situācijā.
Pedagogiem tiks piešķirtas naudas balvas par intensīvo darbu ārkārtējā situācijā
Atzinīgi novērtējot lielo ieguldījumu un intensīvo darbu gan klātienes, gan attālinātā mācību procesa nodrošināšanā, tiks piešķirs naudas balvas Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem, kā arī atbalsta un tehniskajam personālam.
Aicina mazos ražotājus pieteikties virtuālajam Ziemassvētku tirdziņam
Ķekavas novada mazie ražotāji ir aicināti piedalīties Rīgas plānošanas reģiona organizētajā virtuālajā Ziemassvētku tirdziņā, kā arī bezmaksas tiešsaistes seminārā un meistarklasē, kur būs iespēja apgūt jaunas iemaņas pārdošanā.
Ķekavas novadā stāsies spēkā stingrāki Covid-19 ierobežojumi
No 3.decembra Ķekavas novadā stāsies spēkā stingrāki Covid-19 ierobežojumi, ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra jaunākos rādītājus pašvaldībās. Papildus jau esošajiem ierobežojumiem Ķekavas novadā no ceturtdienas attālināti mācīsies arī 5.-6. klase, apmeklētājiem nebūs pieejamas kultūras iestādes un muzejs, izņemot bibliotēkās varēs saņemt grāmatas. Sporta nodarbības varēs notikt tikai brīvā dabā. Tāpat stingrāki ierobežojumi attieksies uz privātiem pasākumiem, tirdzniecības vietām un sabiedrisko transportu.
Informācija zvejniekiem
Ķekavas novada pašvaldība aicina zvejniekus pieteikties rūpnieciskās zvejas rīku limitu izmantošanai 2021.gadam atbilstoši 23.12.2014. MK noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos", iesniedzot pašvaldībā iesniegumu līdz 2020.gada 18.decembrim.
Baložos un Odukalnā tiek uzstādīts jauns LED apgaismojums
Lai pilnveidotu un modernizētu ielu infrastruktūru, Ķekavas novada pašvaldība uzsākusi jaunu LED apgaismojumu uzstādīšanu Baložos, Miglas ielā, kā arī specializēta, tieši gājēju pārējām domāta apgaismojuma izbūvi Baložos, Rīgas ielā, un noslēgusi līgumu par LED apgaismojuma uzstādīšanu Odukalnā, Odukalna ielā, posmā līdz A7 autoceļa robežai.
Zelta kāzu jubileju nosvin Hermaņu ģimene no Daugmales
Zelta kāzas, sestdien, 28. novembrī, atzīmēja Irēne un Kārlis Hermaņi, kuri kāzas svinēja jau pirms 50 gadiem. Par savu miera ostu un laimes salu viņi sauc savas mājas Daugmalē, kur saimnieko ar lielu mīlestību.
Uzsākti darbi izcelta krustojuma izbūvei Katlakalnā
Uzlabojot ceļu satiksmes dalībnieku, īpaši, gājēju, drošību un, ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus, tiek uzsākti darbi izcelta krustojuma izbūvei Katlakalnā.
VUGD 30.novembrī veiks trauksmes sirēnu pārbaudi
Pirmdien, 30.novembrī, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) visā Latvijā veiks trauksmes sirēnu pārbaudi, iedarbinot tās uz trim minūtēm.
Īstenojot pašvaldības atbalstīto projektu, izbūvēts ielas bruģa segums Baložos, Lāču ielā
Biedrība “Lāču iela”, saņemot Ķekavas novada pašvaldības finansējumu, tajā skaitā finansējumu, kas piešķirts Ķekavas novada fizisko personu un nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursa ietvaros ir izbūvējusi bruģa segumu daļai no Lāču ielas, tādējādi uzlabojot gan satiksmes drošību Baložu pilsētā, gan labiekārtojot apkārtējo vidi un paaugstinot tās kvalitāti.
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Ineši-1” un “Ineši-2”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2020.gada 12.novembra sēdes lēmumu Nr.12. “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Ineši-1” un “Ineši-2”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 31.) apstiprināts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Ineši-1” un “Ineši-2”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Izbūvēts speciālais apgaismojums gājēju pārējām Baložos
Lai pilnveidotu un modernizētu ielu infrastruktūru, Ķekavas novada pašvaldība izbūvējusi specializētu, tieši gājēju pārējām domātu apgaismojumu Baložos, Rīgas ielā 4 un 14.
Ķekavas novada Sociālais dienests aicina iedzīvotājus pieteikties krīzes pabalstam
Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, lai atbalstītu novada iedzīvotājus, kuri krīzes situācijā ir nonākuši grūtībās un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, Ķekavas novada pašvaldība piešķir pabalstu 80 eiro mēnesī. Pašvaldība krīzes pabalsta saņēmējam papildus izmaksās 50 eiro par katru aprūpējamo bērnu līdz 18 gadu vecumam.
Baseini Ķekavā un Daugmalē no 26.novembra būs slēgti
Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ un lai ierobežotu Covid-19 straujo izplatību no 26. novembra līdz ārkārtējās situācijas beigām tiek slēgti baseini Ķekavā un Daugmalē.
Bērnudārza “Ieviņa” piebūves būvniecība laikā noteikti satiksmes ierobežojumi
Lai būvniecības laikā nodrošinātu būvmateriālu piegādi un būvtehnikas piekļuvi pie pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” no 24. novembra plānots ierobežot automašīnu apstāšanos un stāvēšanu darba dienās no plkst. 7.00 līdz 17.00 piebraucamajam ceļam starp bērnudārzu un daudzīvokļu mājām Gaismas ielā 19 K-8, K-11 un K-12.
Aktīvi turpinās pārbūves darbi Saulgriežu ielā Baložos
Turpinot Saulgriežu ielas pārbūvi, šonedēļ plānots veikt ielas paplašināšanas darbus, lai turpāk ceļu varētu izmantot ne tikai autobraucēji, bet arī gājēji, kuri pēc remotdarbu pabeigšanas varēs pārvietoties pa plašu un apgaismotu gājēju ietvi.
Covid-19 dēļ Daugmales pamatskolā divas nedēļas mācības noritēs pilnībā attālināti
Ņemot vērā, ka diviem pedagogiem no Daugmales pamatskolas ir apstiprināta saslimšana ar Covid-19, epidemioloģiskās drošības nolūkos uz divām nedēļām - no 23. novembra līdz 4.decembrim – skola pilnībā pāriet uz attālināto mācību procesu, lai tādējādi mazinātu vīrusa izplatību skolas pedagogu un skolēnu vidū un pēc iespējas ātrāk skolēni varētu atgriezties skolas solā.
Aktīvi iesākta bērnudārza “Ieviņa” piebūves būvniecība Ķekavā
Jau vairāk kā mēnesi aktīvi norit moduļu tipa piebūves būvniecības darbi bērnudārzam “Ieviņa” Ķekavā. Novembrī noslēgušies visi projektēšanas darbi, veikta gāzes katlu nomaiņa un siltummezgla remonts, kā arī uzsākti kabeļu pārbūves darbi.
Iesniegts projekta pieteikums par veselības maršruta un bērnu aktivitāšu trasītes izveidi Ķekavas novadā
Lai nodrošinātu Ķekavas novada iedzīvotājiem iespēju fiziski aktīvi pavadīt brīvo laiku un ieviesut vairāk kustību ikdienas gaitās, Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra iesniegusi projekta pieteikumu par veselības maršruta un bērnu aktivitāšu trasītes izveidi.
Piešķir apbalvojumu “Ķekavas novada Goda pilsonis”
Izskatot saņemtos pieteikumus un novērtējot ieguldījumu Ķekavas novada attīstībā, Ķekavas novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu, ka 2020. gadā apbalvojums “Ķekavas novada Goda pilsonis” tiek piešķirts režisorei Dzintrai Gekai-Vaskai, uzņēmējam - akmeņkalim Pēterim Zvaunim un Latvijas savienības "Černobiļa" viceprezidentam Mārim Šopam.
Ūdensapgādes atslēgums Titurgā
Sakarā ar Uzvaras prospekta ūdensvada izbūves darbiem 19.novembrī no 09.00 līdz 16.00 paredzams ūdensapgādes atslēgums atsevišķās adresēs Titurgā.
Iznācis informatīvā izdevuma "Ķekavas Novads" novembra numurs
Piektdien, 13.novembrī iznācis informatīvā izdevuma "Ķekavas Novads" jaunākais numurs. Tajā aicinām lasīt par jaunatklāto Ķekavas vidusskolas korpusu, aktuālajiem būvniecības darbiem Baložos, ielu infrastruktūras projektiem, kā arī citiem notikumiem Ķekavas novadā.
Grantu programmā (ie)dvesma par 70 000 EUR atbalstīs deviņas jauno uzņēmēju idejas
Noslēdzoties jauno uzņēmēju atbalsta programmai (ie)dvesma, ko īsteno SEB banka kopā ar Jūrmalas pilsētu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Siguldas un Stopiņu novadiem, izvēlētas deviņas perspektīvākās biznesa idejas, kuru autori to īstenošanai saņems finansiālu atbalstu. Kopējais šogad piešķirto grantu apjoms ir 70 000 EUR.
Gaismas pastaiga Ķekavā un Baložos
Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā Ķekavas novada pašvaldība aicina uz gaismas pastaigu "Gaismu sauca, gaisma ausa".
Ķekavas novada pašvaldība pateicas novada iedzīvotājiem par atbildīgu rīcību Covid-19 izplatības ierobežošanā
SPKC apkopotie dati par Covid-19 vīrusa pēdējo divu nedēļu epidemioloģisko situāciju Latvijā norāda, ka Ķekavas novadā ir 49 saslimušie. Ķekavas novada pašvaldība ir novērojusi, ka iedzīvotāji saslimšanas gadījumos vai pat ar aizdomām par saslimšanu ir rīkojušies atbildīgi, informējot ģimenes ārstus, mācību iestādes, darba devējus un iespējamās kontaktpersonas, tādējādi mazinot vīrusa izplatības risku.
No 1. decembra siltumenerģijas tarifs Baložos būs par 4,2% zemāks
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Baložu komunālā saimniecība” zemākus siltumenerģijas tarifus. Baložos no 1. decembra siltumenerģijas tarifs būs par 4,2% jeb 2,55 EUR/MWh zemāks – 58,42 EUR/MWh (bez PVN).
Ķekavas vidusskolai atklāts jauns korpuss 300 audzēkņiem
Lāčplēša dienā, 11. novembrī, tika atklāts Ķekavas vidusskolas jaunais korpuss ar desmit mācību klasēm, plašu ēdamzāli, skolotāju atpūtas istabu un rekreācijas zonu skolēniem. Jaunās mācību telpas nodrošinās papildus vietas 300 audzēkņiem.
Izmaiņas pašvaldības darba laikā novembrī
Ķekavas novada pašvaldības darba laika izmaiņas valsts svētku laikā.
Noslēgts līgums par Baložu vidusskolas piebūves projektēšanu un būvniecību
Saņemot visus nepieciešamos saskaņojumus no Centrālās finanšu līguma aģentūras, Ķekavas novada pašvaldība 10.novembrī noslēgusi līgumu ar SIA “Belss” par Baložu vidusskolas moduļu tipa piebūves izbūvi un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrādi un būvniecību. Baložu vidusskolas piebūve nodrošinās papildus vietas vēl 280 bērniem.
Ķekavas novadā sociāli mazaizsargātie iedzīvotāji bez maksas var saņemt sejas maskas
Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatīšanos, Ķekavas novada Sociālais dienests aicina novadā deklarētās trūcīgās, maznodrošinātās personas, kā arī personas ar 1., 2. grupas invaliditāti un bērnu ar invaliditāti vecākus bez maksas saņemt sejas maskas.
Veiksmīgi aizvadītas Ķekavas novada Uzņēmēju dienas
Oktobra izskaņā aizvadītas Ķekavas novada uzņēmēju dienas, pielāgojoties jaunajiem apstākļiem šogad sekot līdzi ekspertu diskusijām varēja arī Ķekavas novada sociālo tīklu tiešraidēs. Ekspertu diskusijas un lektoru sniegtā informācija digitālā formā ir brīvi pieejama jebkuram interesentam.
Zelta kāzu jubileju nosvin Jubkānu ģimene no Valdaučiem
Ķekavavas novada pašvaldība Zelta kāzās sveic Helēnu un Jāni Jubkānus no Valdlaučiem.
No 1. decembra Baložu pilsētas iedzīvotāji par siltumu maksās mazāk
Saņemot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinājumu, SIA “Baložu komunālā saimniecība” no 2020. gada 1.decembra noteiks jaunu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu, kas paredz tarifa samazinājumu no 60,97 eiro/MWh uz 58,42 EUR/MWh.
Ārkārtējās situācijas laikā ir izmaiņas Ķekavas peldbaseina darba laikos
Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā ir noteiktas vairākas izmaiņas Ķekavas peldbaseina publiskā apmeklējuma darba laikos un nosacījumos.
Valdība izsludina ārkārtējo situāciju valstī, nosakot jaunus Covid-19 ierobežojumus
Lai ierobežotu strauju Covid-19 izplatību, no pirmdienas, 9. novembra, Latvijā izsludina ārkārtējo situāciju un būs spēkā jauni stingrāki ierobežojumi.
Veidos jaunu Ķekavas novada vēlēšanu komisiju
Apvienotā Ķekavas un Baldones novadu deputātu kopsapulce 5. novembrī nolēma veidot jaunu Ķekavas novada vēlēšanu komisiju.
Valdlaučos izbūvēta gājēju ietve
Rūpējoties par Ķekavas novada ceļu un ielu segumu sakārtošanu, kā arī ceļu satiksmes dalībnieku drošību, tika veikti labiekārtošanas darbi Valdlaučos, Atpūtas un Jaunatnes ielā.
Titurgā izbūvēts jauns strītbola laukums
Titurgā, Zaļajā ielā 4, Ķekavas novada pašvaldība ir izbūvējusi jaunu strītbola laukumu ar diviem spēļu laukumiem.
Pašvaldība bez maksas piešķirs sejas maskas sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem
Covid-19 izplatības laikā Ķekavas novada pašvaldība bez maksas piešķirs divus auduma mutes un deguna aizsegus jeb sejas maskas novadā deklarētiem sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem.
Iespēja pieteikties uz medību tiesību nomu
Ķekavas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu no juridiskas personas par medību tiesību nomas piešķiršanu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Mežs Nr.39”.
Tiek veikti operatīvie darbi vides piesārņojuma novēršanai Misas upē
4. novembrī traģiskās avārijas dēļ uz Bauskas šosejas pie tilta pār Misas upi, no avārijā cietušā kravas auto ir noplūdusi degviela upes ūdeņos. Lai mazinātu kaitīgo ietekmi uz vidi, avārijas seku likvidēšanā Dzērumu ciema teritorijā aktīvi iesaistījušies arī Ķekavas novada pašvaldības vides speciālisti, informē Īpašumu pārvalde.
Veiksmīgi noslēdzies uzņēmējdarbību veicinošs pasākumu cikls Ķekavas novada mazo uzņēmumu īpašniekiem un jaunajiem uzņēmējiem.
Pozitīvām atsauksmēm un jaunām ierosmēm izskanot, noslēdzies projekts „Uzņēmējdarbību veicinošs apmācību cikls ilgtspējīgas attīstības veicināšanai”, kuru realizē Ķekavas novada uzņēmēju padome (ĶNUP) sadarbībā ar biedrību „Urbāna fonds izglītībai un zinātnei”.
Piešķir finansējumu divu gājēju pāreju izbūvei Daugmalē un Katlakalnā
Ķekavas novada pašvaldība piešķīrusi finansējumu divu gājēju pāreju izbūvei Daugmalē un Katlakalnā, budžeta grozījumos tam atvēlot papildu gandrīz 73 000 eiro.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Andrīši”, Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2020.gada 29.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 9. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Andrīši” Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Asteru ielā 30, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2020.gada 29.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 15. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Asteru ielā 30, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 30.).
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Jenču ciems”, Jenčos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2020.gada 29.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 11. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Jenču ciems”, Jeņčos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 30.).
Pašvaldība saņēmusi gandrīz 400 iedzīvotāju priekšlikumus 2021.gada budžetam
Ķekavas novada pašvaldība oktobra sākumā aicināja novada iedzīvotājus iesniegt savas idejas, ieteikumus, priekšlikumus un risināmos jautājumus, kuru virzībai būtu jāatvēl finansējums 2021.gada budžetam. No novada iedzīvotājiem saņemti 396 priekšlikumi, kas ir gandrīz 4 reizes vairāk kā gadu iepriekš.
Lāčplēša diena Ķekavas novadā
Godinot Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu, Ķekavas novada pašvaldība 11.novembrī aicina iedzīvotājus iedegt gaismu - pagalmā iekurot ugunskuru, noliekot svecītes savos māju logos vai īpašajos gaismas statīvos.
Covid-19 dēļ ģimenes ārsta prakse Baložos, Zaļajā ielā 5, klātienē ir slēgta
Covid-19 dēļ no 28. oktobra uz Slimību profilakses un kontroles centra noteikto karantīnas laiku attālināti strādās Zaļajā ielā 5, Baložos, esošās dr. Petkus ģimenes ārsta prakses personāls.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Olektes”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2020.gada 15.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 17. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Olektes”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 29).
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lielkurši”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2020.gada 15.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 9. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Lielkurši” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”.
Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Pilbārži”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 2020.gada 15.oktobrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Pilbārži” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Pašvaldība līdzfinansē ielu izbūvi, ja tai noteikts pašvaldības nozīmes ielas statuss
Pamatojoties uz kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā, Ķekavas novada dome piešķīrusi novada biedrībai “Lāču iela” līdzfinansējumu vairāk kā 16 000 eiro Lāču ielas posma seguma izbūvei Baložos.
Novada skolēni no daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm saņems pārtikas pakas
Lai nodrošinātu brīvpusdienas 7.-9. klašu audzēkņiem no daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuriem Ķekavas novada skolās mācību process notiek attālināti, Ķekavas novada pašvaldība izsniegs pārtikas pakas.
Pabeigti iekšpagalma asfaltēšana Ķekavā, Gaismas ielā 19, k.3
Šodien, 28. oktobrī, ir pabeigti iekšpagalma seguma, tostarp, stāvlaukuma, asfaltēšanas darbi Ķekavā, pie daudzdzīvokļu mājas - Gaismas ielas 19, korpusa nr. 3.
Ķekavas novada pašvaldības pakalpojumus varēs saņemt attālināti, klātienē tikai ar iepriekšējo pierakstu
Īstenojot Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pasākumus, Ķekavas novada pašvaldība no 29. oktobra uz laiku pārtrauc klientu pieņemšanu klātienē klientu apkalpošanas centros, taču pakalpojumi klātienē tiks nodrošināti pēc iepriekšējā pieraksta.
Ķekavā asfaltēs stāvlaukumu Gaismas ielā 19 pie 13. korpusa
Trešdien, 28. oktobrī, tiks uzsākti stāvlaukuma asfaltēšanas darbi Ķekavā, pie daudzdzīvokļu mājas Gaismas ielā 19, korpusa nr. 13.
Pašvaldība sveic Zentu Šļūku 100. dzimšanas dienā
Šodien, 26. oktobrī, 100. gadu jubileju svin novadniece, ķekaviete Zenta Šļūka. Skaistajā dzīves jubilejā Zentas kundzi sveica arī Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire, vēlot arī turpmāk sajust savas kuplās ģimenes mīlestību un gādību, kā arī uzturēt možu garu!
Covid-19 dēļ dr. Ditas Zeltiņas ģimenes ārsta prakse strādās attālināti
Covid-19 dēļ no 26. oktobra uz Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) noteikto karantīnas laiku attālināti strādās dr. Ditas Zeltiņas ģimenes ārsta prakse.
No 26. oktobra Ķekavas baseins atvērts publiskam apmeklējumam
No 26. oktobra Ķekavas baseins darbadienu vakaros, ceturtdienās, sestdienās un svētdienās būs atvērts publiskam apmeklējumam.
Latvijas savienības „Černobiļa” piešķir apbalvojumu ķekavietim
Latvijas Ugunsdzēsības muzejs kopā ar Latvijas savienības „Černobiļa” biedrību septembrī atklāja izstādi, kas veltīta 34. gadadienai kopš pasaulē notika lielākā atomelektrostacijas avārija Černobiļā.
Mājražotājiem plāno nepiemērot maksu par ielu tirdzniecības atļaujām
Uzklausot Ķekavas novada Uzņēmēju padomes ierosinājumu, lai veicinātu mājražotāju un mazo uzņēmumu darbību, Ķekavas novada pašvaldība rosina piešķirt 100% atlaidi ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai tiem, kuri nomā tirdzniecības vietu, nevis izmanto pašvaldības noteikto tirdzniecības vietu.
Uzsākti pirmie priekšdarbi bērnudārza “Ieviņa” piebūves būvniecībai Ķekavā
Ķekavas novada pašvaldība uzsākusi pirmos priekšdarbus, lai jau šogad varētu uzsākt moduļu tipa piebūves būvniecību bērnudārzam “Ieviņa” Ķekavā. Pēc piebūves būvniecības beigām bērnudārzs varētu papildus uzņemt vairāk kā 140 bērnus jeb sešas grupiņas.
Šonedēļ piedalies Ķekavas novada Uzņēmēju dienās tiešsaistē
Pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, kā arī rūpējoties par dalībnieku un lektoru veselību, 28.-29. oktobrī, Ķekavas novada Uzņēmēju dienu pasākumos klātienē varēs piedalīties ierobežots apmeklētāju skaits, tādēļ aicinām izmantot iespēju un sekot līdzi ekspertu diskusijām Ķekavas novada sociālo tīklu tiešraidēs.
Izbūvēs speciālo apgaismojumu gājēju pārējām Baložos
Ķekavas novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar būvuzņēmumu SIA “Eltors” par divu gājēju pāreju apgaismojuma izbūvi Baložos, Rīgas iela 4 un 14.
Notiks pirmais EXIT RĪGA apmācību seminārs tūrisma pakalpojumu sniedzējiem
Pierīgas tūrisma reģions EXIT RĪGA aicina uz pirmo, no kopumā diviem, apmācību semināriem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Semināra galvenā tēma būs vienots tūrisma piedāvājums Pierīgā un tas norisināsies š.g. 28.oktobrī no pl.10.00 jaunatklātajā kultūras centrā „Ulbrokas Pērle” (Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu novads).
Jaunais SIA “Baložu komunālā saimniecība”siltumapgādes tarifs
SIA "Baložu komunālā saimniecība" Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegusi siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 14.04.2010.
Siltinās daudzdzīvokļu māju Ķekavā, Nākotnes ielā 36
SIA “Ķekavas nami” informē, ka, turpinot darbu pie ēku energoefektivitātes paaugstināšanas, šonedēļ tiks uzsākti apjomīgākie siltināšanas darbi daudzdzīvokļu mājai Ķekavā, Nākotnes ielā 36. Šajā ēkā ir 122 dzīvokļu, un pēc siltināšanas projekta īstenošanas plānots panākt siltumenerģijas ietaupījumu apkurei vismaz par 52%.
Bezmaksas rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
No 2020. gada 1.septembra Biedrība “Baltic Nutrition and Health Federation” Ķekavas novadā ar Eiropas Sociālā Fonda atbalstu uzsāk projekta īstenošanu, kura ietvaros bērni ar funkcionāliem traucējumiem un šo bērnu likumiskie pārstāvji var saņemt bezmaksas rehabilitācijas pakalpojumus.
Par apkures sezonas sākšanos Ķekavas novadā
Kā informē Ķekavas novada apsaimniekošanas uzņēmumi – SIA “Baložu komunālā saimniecība” un SIA “Ķekavas nami”, šobrīd novadā ir uzsākta apkures sezona un apkure pieslēgta apsaimniekošanā esošajām mājām.
EKO diena Ķekavas novadā – 7. novembrī
EKO diena jau 7.novembrī, tādēļ atgādinām, ka ikvienam, kas pieteicis lielgabarītu vai elektropreču izvešanu 7.novembra rītā līdz plkst. 8.00 izvedamās lietas jānovieto pie sava sadzīves atkritumu konteinera, un dienas laikā tās tiks aizvestas.
Uzvaras prospektā uzsāks ūdensvada un sadzīves kanalizācijas cauruļvadu nomaiņu
Oktobra otrajā pusē Baložos Uzvaras prospekta pārbūves ietvaros plānots uzsākt ūdensvada un sadzīves kanalizācijas cauruļvadu nomaiņu prospekta posmā no Baložu ielas līdz Lakstīgalu ielai.
Karstā ūdens pārtraukums Baložos
SIA “Baložu siltums” informē, ka sakarā ar tehnoloģisko cauruļvadu pārslēgumu siltumtīklu kontūrā, 22.oktobrī no plkst. 08.00 līdz 20.00 “vecajos” Baložos tiks pārtraukta apkures un karstā ūdens padeve.
Ūdens padeves pārtraukums Baložos
SIA "Baložu komunālā saimniecība" informē, ka sakarā ar ūdenssaimniecības būvdarbiem Baložos, posmā no Uzvaras prospekta 17 līdz Cālišpurva ielai 21. un 22.oktobrī, plkst. 9.00-16.00 paredzēts ūdens padeves atslēgums.
Ķekavas ambulancē paplašinājies ārstu speciālistu klāsts, iedzīvotāji vairāk apmierināti ar ambulances pakalpojumiem
Izvērtējot Ķekavas ambulances darbību piecos gados un iepazīstoties ar iedzīvotāju aptaujas rezultātiem par ambulances pakalpojumiem, kas liecina par pozitīvu novērtējuma pieaugumu, tika apstiprināta Ķekavas ambulances stratēģija turpmākajiem trijiem gadiem.
Uzsāks pārbūves darbus Saulgriežu ielā Baložos
Pirmdien, 19. oktobrī, Ķekavas novada pašvaldības uzdevumā būvnieks - SIA “VIA” - plāno uzsākt pārbūves darbus Saulgriežu ielā Baložos.
Par Ķekavas un Daugmales baseinu darbību līdz 6. novembrim
Ņemot vērā valdības noteiktās drošības prasības Covid-19 izplatības ierobežošanai, no 17. oktobra līdz 6. novembrim ir izmaiņas abu peldbaseinu darbībā Ķekavas novadā.
Par dienas centru darbību līdz 6. novembrim
Ņemot vērā valstī noteiktās drošības prasības Covid-19 izplatības ierobežošanai, no 17. oktobra līdz 6. novembrim apmeklētājiem ir slēgts dienas centrs “Adatiņas” Daugmalē un satikšanās vieta “Rosme” Valdlaučos (Meistaru ielā 43)
Aktuālā informācija Ķekavas novada pašvaldības apmeklētājiem
Lai ierobežotu vīrusa Covid-19 izplatību un ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, no 17. oktobra apmeklētājiem obligāti jālieto mutes un deguna aizsegi, apmeklējums pie speciālista otrdienās, trešdienās un piektdienās – obligāti jāpiesaka iepriekš.
Līdz 12. novembrim aicina balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību
Sācies iedzīvotāju balsojums Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”, lai noteiktu un apbalvotu tās Latvijas pašvaldības, kas šogad sniegušas lielāko atbalstu ģimenēm ar bērniem un piemērotas vides nodrošināšanai. Ikviens iedzīvotājs līdz 12. novembrim aicināts iepazīties ar pašvaldībās paveikto un izteikt savu viedokli www.vietagimenei.lv.
Valdības noteiktās drošības prasības Covid-19 izplatības ierobežošanai
Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība 13. oktobrī, pieņēma lēmumu, ka no 14. oktobra, sejas maskas būs jālieto arī veikalos, muzejos, izstādēs un citās vietās. Tāpat būs stingrāki nosacījumi sabiedriskajā ēdināšanā.
Arhīvs
  Drukāt