Ķekavas novada dome 2019.gada 7.martā pieņēmusi lēmumu “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Līdz ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakciju, publiskā apspriešana notiks arī Ķekavas novada teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektam.


Ķekavas novada privātmāju rajoniem un apkaimēm, kur koncentrējas 5 un vairāk privātmājas un, kur nav pieejami daudzdzīvokļu ēku tuvumā esošie šķirošanas konteineri, ir iespēja pieteikties bezmaksas šķirošanas punkta izveidei.


Ķekavas novada vēlēšanu komisija aicina pieteikties darbam vēlēšanu iecirkņu komisijās
Ķekavas novada vēlēšanu komisija aicina līdz 5.aprīlim pieteikt vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātus darbam 2019.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kas notiks 25. maijā.
Sākas gatavošanās sezonas sadzīves atkritumu apsaimniekošanai
Tuvojoties pavasara un vasaras sezonai, vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" aicina tos iedzīvotājus, kuri Ķekavas novadā dzīvo sezonāli, atcerēties par savu pienākumu pareizi un likumīgi apsaimniekot sadzīves atkritumus. Proti, iegādājoties sezonālos atkritumu priekšapmaksas maisus vai informējot uzņēmumu par pakalpojuma sniegšanas sākuma datumu.
Izsaki savu viedokli par jauno Ķekavas novada teritorijas plānojumu!
Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus un nekustamo īpašumu īpašniekus no 18. marta līdz 29.aprīlim iesaistīties publiskās apspriešanas norisē, iepazīstoties ar sagatavoto Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakciju un Vides pārskata projektu, apmeklējot publiskās apspriešanas sanāksmes un sniedzot priekšlikumus par teritorijas plānojuma risinājumiem.
VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņojums
VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo, ka privatizācijai nodots valstij piederošs apbūvēts zemesgabals Celtnieku ielā 4B, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 008 1492, kadastra apzīmējums 8070 008 1492) 0,0703 ha platībā, kas ierakstīts Ķekavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0051 2433.
Satversmes tiesas lēmuma dēļ vairākas pašvaldības uz laiku ieviesušas būtiskus ierobežojumus kapavietu ierādīšanas kārtībā
Pēc Satversmes tiesas (ST) lēmuma aizliegt pašvaldībām noteikt maksu par kapavietu ierādīšanu, kad aizsaulē aizgājis tuvinieks, vairākās pašvaldības, tostarp Ķekavas novadā, šobrīd noteikti ierobežojumi. No 2019.gada 6.marta pašvaldības vairs nedrīkst iekasēt maksu par kapa vietas ierādīšanu, tuvākajā laikā grozījumi tiks veikti arī Ķekavas novada saistošajos noteikumos.
Pašvaldības teritorijā Baložos veikti sakopšanas darbi (papildināts 13.03.2019.)
Ķekavas novada pašvaldība informē, ka Baložos, nelielā daļā pašvaldībai piederošajā īpašumā Dzelzs ielā 32, šī gada martā ir veikti plānoti un saskaņoti ārpus meža esošās teritorijas sakopšanas un koku izciršanas darbi.
Paziņojums par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei “Pašapkalpošanās automazgātava Gaismas ielā 1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (kadastra Nr. 8070 008 3311)”
Ķekavas novada būvvalde 2019. gada 13. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2019-6 par nepieciešamību organizēt publisku apspriešanu būvniecības iecerei “Pašapkalpošanās automazgātava Gaismas ielā 1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (kadastra Nr. 8070 008 3311)”.
Pašvaldība aicina pieteikties vasaras nometņu projekta konkursā
Ķekavas novada pašvaldība izsludina vasaras nometņu projektu konkursu. No 15.marta līdz 1. aprīlim pieteikumus aicinātas iesniegt izglītības iestādes, sabiedriskās organizācijas, juridiskās personas un pašvaldības institūcijas.
Speciālistu pakalpojumu pieejamība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem
Biedrība “BALTIC NUTRITION and HEALTH FEDERATION” aicina pieteikties vecākus, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu dažādu speciālistu pakalpojumus funkcionālo spēju uzlabošanai.
Maijā gaidāma nākamā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem
Ceturtā pieteikšanās mācībām Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" paredzēta šī gada maijā. Šoreiz strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs.
Atsākti stāvlaukuma būvniecības darbi Ķekavā, Gaismas ielā 19
Ķekavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes speciālisti informē, ka noslēdzoties tehnoloģiskajam pārtraukumam, 11. martā ir atsākti būvniecības darbi stāvlaukumā pie Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkas Gaismas ielā 19. Sakarā ar remontdarbiem, 14.martā, Gaismas ielā 17 paredzēta elektrības padeves pārtraukšana.
Apstiprina pašvaldības budžetu 2019. gadam
Ķekavas novada dome 7. martā apstiprināja pašvaldības budžetu 2019. gadam 38 milj. eiro apmērā, lielāko daļu arī šogad atvēlot izglītībai un videi, kā arī ielu un ceļu infrastruktūrai.
Pavasaris- teritoriju sakopšanas laiks
Iestājoties pirmajam pavasara mēnesim, teritoriju īpašniekiem aktuāls kļūst īpašumu sakopšanas jautājums- zālienu nopļaušana, apstādījumu apgriešana, atkritumu un gružu savākšana. Aicinām iedzīvotājus rūpēties par saviem īpašumiem, nenodarot kaitējumu apkārtējai videi- atgādinām, ka kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību un veselību.
Ķekavas novadā pieminēs 1949. gada 25. marta deportāciju upurus
Ķekavas novadpētniecības muzejs 25. martā, plkst.13.00 aicina nolikt ziedus pie represēto piemiņas akmens Odukalnā, atceroties gan 1941. un 1949. gada marta, gan citu Latvijas iedzīvotāju deportāciju un komunistiskā genocīda upurus. Pēc piemiņas brīža interesenti aicināti uz īpašu sarunu Doles Tautas namā – “Ļoti personīgi...”.
Pašvaldības atsevišķos gadījumos varēs aizņemties ar atvieglotiem nosacījumiem
Trešdien, 6.martā, parakstīts Latvijas Pašvaldību savienības un Ministru kabineta 2019. gada vienošanās un domstarpību protokols.
Iepazīst konditorejas fabriku Baložos
Turpinot iepazīt vietējos novada uzņēmējus, 5.martā Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire, izpilddirektore Jolanta Jansone un uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Kristīne Danovska apmeklēja pārtikas produktu ražotni, kas izgatavo konditorejas izstrādājumus ar atpazīstamo zīmolu “Mario”.
Sieviešu dienai veltīti koncerti Ķekavas novadā
No 7. līdz 10.martam Ķekavas novadā norisināsies dažādi koncerti un pasākumi par godu starptautiskajai Sieviešu dienai, ko atzīmē 8.martā. Aicinām iepazīties ar plānotajiem pasākumiem un ieplānot sirsnīgu nedēļas nogali!
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Dzelzkaļi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2019.gada 28.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.7 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Dzelzkaļi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Rakarīši”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2019.gada 14.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.8 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Rakarīši”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
ERAF finansētas mācības Latvijas mazajiem uzņēmējiem
MMU projekta ietvaros Latvijas mazajiem uzņēmējiem, mikrouzņēmumiem un pašnodarbinātām personām iespēja pieteikties ERAF finansētās mācībās.
Loreķu teritorijā mobilizēta tehnika ielu seguma pagaidu sakārtošanai; slikto laikapstākļu dēļ pastiprināti uzraudzīs ielu stāvokli (papildināta 05.03.2019.)
SIA “Ķekavas nami” izprot iedzīvotāju neapmierinātību ar slikto ielu un ceļu seguma stāvokli ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves teritorijā Loreķu laukā, kas izveidojies, galvenokārt, divu faktoru dēļ: laikapstākļu dēļ- no ziemas sasaluma atkūst zeme, un diemžēl būvnieku nespējas dēļ nodrošināt kvalitatīvu piekļūšanu īpašumiem. Lai risinātu šo situāciju, šobrīd mobilizēta papildus tehnika tieši ielu seguma pagaidu sakārtošanai.
Līdz 1. aprīlim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums
Atgādinām, ka līdz 2019. gada 1. aprīlim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 1.aprīlī, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā.
Ķekavas jaunieši tiekas ar sociālā centra iemītniekiem
Pirmdien, 4.martā Ķekavas jaunieši projekta ietvaros jau ceturto reizi šogad apciemoja Ķekavas aprūpes centra iemītniekus, lai iepriecinātu viņus ar dažādām aktivitātēm un sarunām.
Startējot projektos, Reģionālā pašvaldības policija uzlabo tehnisko nodrošinājumu
Jau kopš 2017.gada Reģionālā pašvaldības policija veiksmīgi startē Zemkopības ministrijas projektu konkursos, saņemot finansiālu valsts atbalstu Valsts Zivju fonda izsludināto projektu ietvaros, ar mērķi iegādāties tehnisko nodrošinājumu zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai.
Radošo darbnīcu projekts "Ieskaties sevī!" ir noslēdzies
Biedība “Sociālās inovācijas centrs” periodā no pērnā gada jūnija līdz šī gada februārim Ķekavas novadā sadarbojoties ar “Egomānes studiju” un stikla mākslinieci Martu Ģibieti, kā arī Ķekavas novada biedrību “TeElpa”, Rāmavas Depkina muižu, Ķekavas kultūras namu, Ķekavas Jaunatnes iniciatīvu centru un Dienas centru “Adatiņas” īstenoja radošo darbnīcu projektu sievietēm “Ieskaties sevī!”.
Iepazīst kokapstrādes uzņēmuma pieredzes stāstu Valdlaučos
Lai pašvaldība veidotu ciešāku sadarbību ar Ķekavas novada uzņēmējiem, iepazītu klātienē to specifiku un izaicinājumus, ar kuriem ikdienā saskaras konkrētais uzņēmums, 27. februārī Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire un pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Kristīne Danovska apmeklēja kokapstrādes uzņēmumu SIA “Mežmaļi+” Valdlaučos. Apmeklēt novada uzņēmumus un uzklausīt uzņēmēju pieredzes stāstus plānots arī turpmāk.
Domes vadība ar uzņēmējiem pārrunā aktuālos sadarbības jautājumus
26.februārī Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire kopā ar vietniekiem Aigaru Vītolu un Valtu Variku, kā arī uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti Kristīni Danovsku tikās ar Ķekavas novada uzņēmēju padomes valdi un aktīvajiem biedriem, lai pārrunātu aktuālos sadarbības jautājumus.
Sākas traktortehnikas valsts tehnisko apskašu sezona
Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējo valsts tehnisko apskati varēs veikt Ķekavā, Plakanciemā un Daugmalē.
Pensionāru biedrība “Polārblāzma” aicina pārskata un pārvēlēšanas sapulci 22. martā
Ķekavas novada pensionāru biedrība “Polārblāzma” rīko pārskata un pārvēlēšanas sapulci 22. martā plkst. 12.00 Ķekavas kultūras namā.
Ļaujies šīs vasaras jautrākajam piedzīvojumam – 8 posmu velo-foto orientēšanās seriālam “Apceļo kaimiņus!”
Šogad, jau otro gadu pēc kārtas, no maija līdz septembrim 8 Rīgas apkārtnes novadu – Mārupes, Ķekavas, Salaspils, Baldones, Ikšķiles, Ogres, Ropažu un Stopiņu iedzīvotāji un viesi tiek aicināti piedalīties velo-foto orientēšanās akcijā.
Paziņojums par detālplānojuma “Rīgas iela 79” nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 79, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 31.01.2019. pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Rīgas iela 79” nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 79, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma “Kroņi, Kronīši, Jumtiņi, Efejas””, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā grozījumu publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 17.01.2019. pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Kroņi, Kronīši, Jumtiņi, Efejas”” grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Latviešu sapnis Ķekavā
No 2018. gada 6. februāra Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē, Gaismas ielā 17 būs skatāma mākslinieces Agnese Bules izstāde “Latviešu sapnis Ķekavā”.
Par attīstības priekšlikuma nekustamajā īpašumā “Katlakalna kapi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, publisko apspriešanu
2018.gada 8.novembrī Ķekavas novada dome ar lēmumu Nr.9. (protokols Nr. 25.) atbalstījusi ieceri “Par attīstības priekšlikuma nekustamajā īpašumā “Katlakalna kapi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, publisko apspriešanu”.
Skolēnu brīvlaikā, no 22. līdz 26.oktobrim, Baložos norisinājās dienas nometne Ķekavas novada daudzbērnu ģimenēm “Svētki un to tradīcijas”.
Dienas nometne daudzbērnu ģimenēm tika organizēta radošo darbnīcu formā ar mērķi iepazīt dažādus svētkus un gatavoties to svinēšanai. Pateicoties Ķekavas novada pašvaldības iegūtajam finansējumam, dalība nometnē skolēniem bija bez maksas.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas iela 51, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 23.februāra lēmumu Nr.2.§3.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas iela 51, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Rīgas iela 51, kadastra numurs 8070 008 0683.
Paziņojums par lokālplānojuma “Ores un Olektīte” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu 2.§ 1. “Par lokālplānojuma „Ores un Olektīte” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-1/2017 (protokols Nr.3.)
Arhīvs
  Drukāt