Lai atbalstītu iedzīvotājus īpašumu sakārtošanas darbu veikšanā un samazinātu vidē nelegāli nonākušo atkritumu daudzumu, Ķekavas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Clean R” 27.martā un 10.aprīlī rīkos EKO dienas, kad tiks organizēta nolietoto lielgabarīta un elektropreču vākšana, kā arī bioloģiski noārdāmo (BIO) atkritumu izvešanu no klienta adreses.


Lai paplašinātu pirmsskolas izglītības iestādi “Ieviņa” Ķekavā, nodrošinot papildus vietas vairāk kā 140 bērniem, šobrīd aktīvi notiek bērnudārza moduļa tipa piebūves būvniecības darbi, kurus plānots pabeigt pēc dažiem mēnešiem - maija beigās.


Novērtējot sabiedrības līdzdalības būtisko lomu, Ķekavas un Baldones novada pašvaldības aicina iedzīvotājus iesaistīties jaunveidojamā novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.


Baložu vidusskolas moduļu tipa ēkas jaunbūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekts minimālā sastāvā ir apstiprināts un izsniegta būvatļauja.


Ķekavas novada pašvaldība izbūvējusi jaunu LED apgaismojumu Ķekavā, Odukalna ielā no Saules ielas līdz Kārklu ielai, kā arī Kārklu ielā – no Odukalna ielas līdz Saules ielai.


Visā valsts teritorijā gaisa temperatūrai paaugstinoties virs nulles, ir sācies atkusnis un grants autoceļi var būt slideni.


Ķekavas novada dome 9. februārī apstiprināja 2021. gada Ķekavas novada pašvaldības budžetu vairāk kā 53 milj. eiro apmērā, lielāko artavu atvēlot novada trim prioritātēm - izglītībai, ielu un ceļu infrastruktūrai, vides labiekārtošanai, sociālajam atbalstam un drošībai.


2021. gada februārī darbu Ķekavas novadā, Titurgā, uzsāk jauns ģimenes ārsts - dr. Madara Freimane.


Ķekavas novada pašvaldība palielina pabalstu iedzīvotājiem krīzes situācijā līdz 150 eiro
Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, lai atbalstītu novada iedzīvotājus, kuri krīzes situācijā ir nonākuši grūtībās un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, Ķekavas novada pašvaldība palielinājusi piešķiramo pabalstu līdz 150 eiro mēnesī, līdzšinējo 80 eiro vietā. Tāpat pašvaldība krīzes pabalsta saņēmējam papildus izmaksā 50 eiro par katru aprūpējamo bērnu līdz 18 gadu vecumam.
LIAA šajā pavasarī plāno atbalstīt 200 jaunas idejas un jaunos uzņēmējus
Šajā pavasarī 200 jaunie uzņēmēji un biznesa ideju autori, izmantojot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Biznesa inkubatoru programmas, varēs uzsākt savu biznesa ideju, produktu vai pakalpojumu attīstīšanu. Lai uzsāktu virzīšanos uz globāli konkurētspējīgu un eksportējošu uzņēmumu, jaunajiem uzņēmējiem ir iespēja pievienoties inkubācijas programmai, savukārt tie, kas vēlas attīstīt savu biznesa ideju, aicināti pieteikties pirmsinkubācijas programmai.
Ķekavas novada pašvaldības informatīvais tālrunis pērn saņēmis vairāk kā 3700 zvanu
Viens no saziņas veidiem ar Ķekavas novada pašvaldību ir vienotais bezmaksas informatīvais tālrunis 8488, pagājušajā gadā tas saņēmis 3753 iedzīvotāju zvanus, vislielāko iedzīvotāju aktivitāti sasniedzot aprīlī, kad saņemti 399 zvani.
Ķekavas novada pašvaldības pasākumi iekļuvuši Latvijas Pasākumu foruma Izcilības balvas 2020 finālā sešās kategorijās
Latvijas Pasākumu forums ir paziņojis finālistus Latvijas Pasākumu foruma Izcilības balvai 2020, starp kuriem ir arī Ķekavas novada pašvaldības organizētie pasākumi, kas izvirzīti finālā sešās kategorijās. Izcilības balvas 18 kategorijām tika pieteikti vairāk kā 100 pasākumi, pilsētvides aktivitātes un notikumi, kas notikuši Latvijā 2020. gadā, no tiem žūrija ir izvirzījusi piecus finālistus katrā no kategorijām.
Biedrības „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” kopā uzsāk projektu nevalstisko organizāciju stiprināšanai un sabiedrības aktivitātes veicināšanai
Ar programmas „NVO fonds” atbalstu ir uzsākts darbs pie kopīga biedrību „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” projekta „Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai” īstenošanas, kas palīdzēs rast risinājumus, kā stiprināt nevalstiskās organizācijas piecos novados - Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas un Baldones, kā arī veicinās iedzīvotāju līdzdalību un aktīvu iesaisti teritorijas attīstībā.
Par deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanu Ķekavas novada pašvaldības vēlēšanu komisijā
Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana pašvaldības domes vēlēšanām norisināsies no 17. marta līdz 6. aprīlim. Sarakstus var iesniegt reģistrēta politiskā partija, reģistrētu politisko partiju reģistrēta apvienība, divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētu politisko partiju reģistrētā apvienībā.
Aicina iedzīvotājus aktīvāk reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas
Ķekavas novada pašvaldība atgādina iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuriem nav iespēju pieslēgties centralizētiem kanalizācijas tīkliem, par pienākumu reģistrēt savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas (septiķus, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, notekūdeņu krājtvertnes).
Uzsāk daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanas darbus Nākotnes ielā
SIA “Ķekavas nami” no 3. marta plāno uzsākt pienākošā ūdensvada remontdarbus zem asfalta seguma iekšpagalmu teritorijā Ķekavā, Nākotnes ielas daudzdzīvokļu māju Nr. 6, 10, 12, 14 iekšpagalmā.
Izskata jautājumu par īstenoto saules kolektoru projektu pie Sporta aģentūras
24. februārī saņemot informāciju no Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūras, Ķekavas novada domes Finanšu komitejā nekavējoties, 25. februārī, tika izskatīts Sporta aģentūras ziņojums par realizētā Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projekta “Saules kolektora sistēmas uzstādīšana “Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras” ēkai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” finansējuma atmaksu.
Pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu veloceliņa gar autoceļu A7 posma izbūvei
Lai pretendētu uz Valsts kases kredīta pieejamību, Ķekavas novada pašvaldība iesniegusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) investīciju projekta pieteikumu par gājēju ceļa un veloceliņa izbūvi gar autoceļu A7 Ķekavā - posmā no Rīgas ielas 1a Vimbukrogā līdz mājām “Annužas” Alejās.
Valsts noteiktie drošības pasākumi Covid-19 ierobežošanai
Aicinām iepazīties ar Valsts kancelejas sagatavoto infografiku par aktuālajiem drošības pasākumiem Covid-19 ierobežošanai.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silmētras”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2021.gada 18.februārī pieņēmusi lēmumu Nr. 2. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silmētras”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 5).
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Klucīši”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2021.gada 18.februārī pieņēmusi lēmumu Nr. 4. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Klucīši”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 5).
Paziņojums par detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumu uzsākšanu nekustamajā īpašumā Titurgas ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2021.gada 18.februārī pieņēmusi lēmumu Nr. 3 “Par detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā”.
Atklāta virtuālā Zentas Veisas krustdūrienu gleznu izstāde
Ķekavas novadpētniecības muzejs ir izstrādājis Zentas Veisas virtuālo krustdūrienu gleznu izstādi, kura veltīta rokdarbnieces 90 gadu jubilejai. Izstādē virtuāli skatāmas 20 gleznas.
Sociālais dienests aicina informēt tiesu izpildītājus par Covid-19 ģimenes pabalsta saņemšanu
Lai vienreizējais pabalsts 500 eiro apmērā par katru bērnu netiktu novirzīts personas parādsaistību dzēšanai, Ķekavas novada Sociālais dienests aicina novadā dzīvojošās parādnieku ģimenes nekavējoties informēt tiesu izpildītāju par Covid-19 ģimenes pabalsta saņemšanu.
No 27. februāra uz ārkārtējās situācijas laiku atcelti vairāki reisi Pierīgā
Samazinoties pasažieru skaitam, no 2021. gada 27. februāra uz ārkārtējās situācijas laiku tiks atcelti vairāki vakara reisi virzienā uz / no Olaines, Daugmales, Ādažiem un Mārupes. Savukārt, nodrošinot nokļūšanu darbavietā, tiks atjaunoti divi reisi virzienā uz / no Vecumniekiem.
Ķekavas novada attālinātais mazo vokālistu konkurss CĀLIS 2021
Ķekavas novads aicina pieteikties attālinātajam mazo vokālistu konkursam CĀLIS 2021. Dalība jāpiesaka līdz 22.martam.
VUGD aicina iedzīvotājus rūpēties par ugunsdrošību mājās
Pieaugot ugunsgrēkos bojāgājušo cilvēku skaitam Latvijā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus aprīkot dzīvojamās telpas ar tehniskām iekārtām, kas brīdinātu cilvēkus par izcēlušos ugunsnelaimi un tādejādi ļautu tiem paspēt pamest degošās telpas un savlaicīgi izsaukt palīdzību.
Seminārs “Grāmatvedības un nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2021. gadā”
Rīgas plānošanas reģions aicina uz semināru “Grāmatvedības un nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2021. gadā”.
Iedzīvotāji rēķinus “Maxima” veikalos varēs apmaksāt noteiktos laikos
Pamatojoties uz ārkārtas situāciju valstī un valdības ierobežojumiem attiecībā uz veikalu noslodzi, SIA “Maxima Latvija” ar mērķi ierobežot apmeklētāju plūsmu veikalos ir pieņēmusi lēmumu, ka no 15. februāra apmaksāt rēķinus veikalu tīklā “Maxima” varēs rīta stundās no plkst. 8.00 līdz 10.00 un vakara stundās no plkst. 20.00 līdz 22.00.
Iestājoties atkusnim, palielinās plūdu draudi
Pēc intensīvas snigšanas un saliem, iestājoties atkusnim, palielinās plūdu draudi. Lai pēc iespējas pilnīgāk nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību un aizsardzību iespējamu plūdu gadījumā, situāciju Ķekavas novadā uzrauga Reģionālā pašvaldības policija un VUGD, tomēr arī iedzīvotāji ir aicināti iepazīties ar informāciju par rīcību plūdu gadījumā.
Pērn pašvaldības informatīvais tālrunis saņēmis vairāk kā 3700 zvanu
Viens no saziņas veidiem ar Ķekavas novada pašvaldību ir vienotais bezmaksas informatīvais tālrunis 8488, pērn tas saņēmis 3753 iedzīvotāju zvanus.
Būvvaldē iesniegts Baložu vidusskolas piebūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekts minimālā sastāvā
Baložu vidusskolas moduļu tipa ēkas jaunbūves un sporta laukuma pārbūves projektēšanā šobrīd ir izstrādāts un Būvniecības informācijas sistēmā iesniegts būvprojekts minimālā sastāvā ar paaugstinātu detalizācijas pakāpi atbilstoši Ķekavas novada pašvaldības kā pasūtītāja un būvvaldes pieprasījumam.
Sākas traktortehnikas valsts tehnisko apskašu sezona
Ar 2021.gada martu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atklāj lauksaimniecības sezonas sākumu, t.i., dosies maksimāli tuvu traktortehnikas atrašanās vietai veikt valsts tehnisko apskati.
Atcelti vakara reisi uz Daugmali un Baldoni
Samazinoties pasažieru skaitam, no 2021. gada 20. februāra uz ārkārtējās situācijas laiku tiks atcelti vairāki vakara reisi Pierīgas maršrutos – virzienā uz Baldoni, Daugmali, Mārupi un Vecumniekiem.
Palielina sociālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem
Lai sniegtu lielāku atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, Ķekavas novada pašvaldība palielinās piešķiramo sociālo garantiju un pabalstu apmēru patstāvīgas dzīves uzsākšanai.
Ķekavas novadā paplašinās publiskās videonovērošanas pārklājuma tīklu
Vienotās Ķekavas novada videonovērošanas sistēmas ietvaros Reģionālā pašvaldības policija šogad paplašinās publiskās videonovērošanas pārklājuma tīklu, šim mērķim Ķekavas novada budžetā atvēlēti 20 000 eiro.
Noslēdzies iepirkums par Ķekavas apvedceļa būvdarbu būvuzraudzību
Ir noslēdzies iepirkums par valsts galvenā autoceļa E67/A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7.8 - 25.0 km (Ķekavas apvedceļa) būvdarbu uzraudzību. Tiesības slēgt līgumu par šiem darbiem ir ieguvusi SIA Firma L4, kuras piedāvājums bija saimnieciski visizdevīgākais, kā arī ar zemāko piedāvāto cenu, kas ir 1 106 592 eiro (bez PVN).
Pašvaldība arī 2021.gadā organizēs vasaras nometņu projektu konkursu
Ķekavas novada pašvaldība arī 2021.gadā plāno izsludināt vasaras nometņu projektu konkursu. Šogad organizāciju, iestāžu un NVO pieteikšanās konkursam būs iespējama no 15.marta līdz 1. aprīlim.
Pašvaldības pakalpojumus iedzīvotāji var saņemt attālināti
Īstenojot Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pasākumus un ievērojot valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Ķekavas novada pašvaldības pakalpojumus iedzīvotāji var saņemt attālināti.
Ķekavas novada pašvaldības oficiālie informācijas kanāli
Ķekavas novada pašvaldība, lai informētu savus iedzīvotājus par paveiktajiem un plānotajiem darbiem, par aktualitātēm un citiem ar pašvaldības darbību saistītiem jautājumiem, izmanto atbilstoši iedzīvotāju ērtībām dažādus informācijas kanālus gan drukātā, gan digitālā veidā.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Kraujas ielā 5, Bērzmentē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2021.gada 4.februārī pieņēmusi lēmumu Nr. 5. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Kraujas ielā 5, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 012 0007, Bērzmentē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 3).
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Tīči-1”, Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2021.gada 4.februārī pieņēmusi lēmumu Nr. 6 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Tīči-1” Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”.
Paziņojums par detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumu 7 nekustamajiem īpašumiem Strazdu ielā, Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu
Ķekavas novada dome 2021.gada 21.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.10. “Par detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumu projekta nekustamajiem īpašumiem Strazdu ielā 2, 4, 6, 8, 10, 12 un “Strazdu iela” Baložos, Ķekavas novadā apstiprināšanu”.
Paziņojums par detālplānojuma “Brīvzemnieki” grozījumu apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Brīvzemnieki”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2021.gada 21.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 9 “Par detālplānojuma “Brīvzemnieki” grozījumu apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Brīvzemnieki”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.2).
Atskats par 2020.gadā paveiktajiem darbiem un notikumiem 2020.gadā
2020.gadā realizēti daudzi iedzīvotājiem nozīmīgi, no sirds gaidīti un ilgtspējīgi projekti, kā arī aizvadīti pozitīvu emociju piepildīti pasākumi, kurus ceram sagaidīt arī šogad. Aicinām apskatīt digitālo bukletu un iepazīties ar paveiktajiem darbiem.
Līdz pavasarim apturēti būvniecības darbi Baložos, Uzvaras prospektā
Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes speciālisti informē, ka no 29.janvāra ieplānots tehnoloģiskais pārtraukums būvobjektā “Uzvaras prospekta pārbūve no Baložu ielas līdz Lakstīgalu ielai Baložos, Ķekavas novadā”.
Informācija iedzīvotājiem, pamanot uz ceļa savainotu vai nobrauktu dzīvnieku
Ķekavas novada pašvaldība atgādina- pamanot uz pašvaldības ceļa savainotu vai nobrauktu dzīvnieku, iedzīvotāji aicināti par to ziņot Reģionālajai pašvaldības policijai, savukārt, ja dzīvnieks notriekts uz valsts nozīmes ceļa, nepieciešams sazināties ar VAS “Latvijas valsts ceļi” informatīvā tālruņa dispičeru.
CVK nosaka pašvaldību vēlēšanās domēs ievēlējamo deputātu skaitu
Centrālā vēlēšanu komisija 2021. gada 26. janvārī, noteica 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās domēs ievēlējamo deputātu skaitu. Sešās valstspilsētās un 35 novados kopumā būs jāievēl 683 deputāti. Divās valstspilsētās būs jāievēl 13 deputāti, 22 pašvaldību domēs – 15 deputāti, 16 novadu domēs – 19 deputāti, bet vienā novadā – 23 deputāti.
Baložos pabeigti Jaunatnes ielas izbūves darbi
Baložu pilsētā turpinās darbs pie projekta īstenošanas, kas paredz divu ielu pārbūvi – Jaunatnes ielu un Uzvaras prospektu. Šobrīd ir noslēgušies izbūves darbi Jaunatnes ielā. Projekta ietvaros Jaunatnes ielā ir izbūvēta iela ar asfalta segumu, gājēju ietve, ielas apgaismojums, ūdensvads un lietus ūdens novadīšanas sistēma.
  Drukāt