„Ķekavas pavasara kauss 2014”
Ķekavas novada sporta laukumā 19. aprīlī norisināsies sacensības lodes grūšanā un vesera mešanā „Ķekavas pavasara kauss 2014” . Sacensību sākums plkst. 10.00.
Sporta skolas darba plāns maijam
Ķekavas novada sporta skola darba plāns 2014. gada maijam.
Skolu atbalsta personāls pieredzes apmaiņā Iecavā
27. martā Ķekavas novada izglītības iestāžu atbalsta personāls sadarbībā ar Latvijas sociālo pedagogu asociāciju devās pieredzes apmaiņā uz Iecavas vidusskolu.
Bērnudārzā "Ieviņa" apskatāmas pašdarinātas lelles
Nāc, māmiņ, pa ielām paklejosim, Leļļu tirdziņu drusku, drusku aplūkosim!
Metodisko darbu prezentācija bērnudārzā ”Zvaigznīte”
26.martā pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaigznīte” skolotājas prezentēja metodiskos materiālus „Lelle kā didaktisks materiāls rotaļnodarbībās – zināšanu apguvei, sociālo prasmju veidošanai un sensorajai attīstībai”.
Skaņu pasaule „Zvaigznītē”
27. martā bērnudārzā „ Zvaigznīte” notika pasākums „Skaņu pasaulē”. Pasākumu vadīja skolotāja Vita Karlsone un mūzikas skolotāja Lāsma Grīnmane.
Baložu bērnudārzā "Avotiņš" leļļu izstāde
No 26. līdz 28. martam pirmsskolas izglītības iestādē "Avotiņš" apskatāma radošo darbu izstāde.
Pedagogi prezentē labās prakses piemērus
19. martā Daugmales bērnudārzā "Namiņš" pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas ietvaros notika pirmsskolas pedagogu "Labās prakses" piemēru prezentēšanas pasākums. Pozitīvajā pedagoģiskajā pieredzē dalījās desmit Ķekavas novada pirmsskolas skolotājas.
Rīgas pilsētas meistarsacīkstes mākslas vingrošanā
15.-16.martā Rīgas futbola skolas sporta bāzē norisinājās Rīgas pilsētas jaunatnes meistarsacīkstes mākslas vingrošanā grupu vingrojumos un individuālajā programmā. Sacensībās startējot 5.sporta klasē grupu vingrojumā ar bumbu 2.vietu izcīnīja Ķekavas novada sporta skolas mākslas vingrošanas treneres Natālijas Čekit audzēknes Elīza Bērziņa, Emmija Ivule, Anastasija Sutirina, Marta Nudiena un Alise Gucane.
Vieglatlētu panākumi Talsos
12.martā Talsu sporta hallē norisinājās Talsu novada sporta skolas atklātās vieglatlētikas sacensības „D”(2003.-2004.dz.g.) un „E”(2005.-2006.dz.g.) grupām.
Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts mākslas vingrošanā
No 8. līdz 9.martam Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā norisinājās sacensības „Jūrmalas pilsētas atklātais čempionāts mākslas vingrošanā”. Sacensībās piedalījās Latvijas bērnu un jauniešu sporta skolu un sporta klubu mākslas vingrotājas, ieskaitot Ķekavas novadu.
Izstāde zvaigznīte
No 2014.g.24.marta pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaigznīte” būs skatāma izstāde „Lelle kā didaktisks materiāls rotaļnodarbībās, rotaļās, sensorajā attīstībā un sociālo prasmju veidošanā”. Izstādes ietvaros parādīsim arī bērnu veidotās maskas dažādām teātra izrādēm.
Apsveicam Lieni Isaku un Jāni Beku!
Pirmajā martā Rīgas valsts vācu valodas ģimnāzijā norisinājās gadskārtējās atklātās vācu un angļu valodas olimpiādes 6.un 9.klašu audzēkņiem. Mūsu novadu šogad pārstāvēja skolēni no Ķekavas vidusskolas, Privātās pamatskolas "Gaismas tilts 97" un Pļavniekkalna sākumskolas.
Metodisko darbu prezentācija PII ,,Bitīte’’
2014.gada 6.martā notika pirmsskolas izglītības iestādes ”Bitīte” pedagogu metodisko darbu prezentācija „Lelle kā didaktisks materiāls rotaļnodarbībās – zināšanu apguvei, sociālo prasmju veidošanai un sensorai attīstībai”.
Sporta aktivitātes māmiņām ar bērniem
Aicinām apmeklēt sporta aktivitātes māmiņām ar bērniem PII "Avotiņš".
Profesionālās pilnveides seminārs sporta skolotājiem
20. februārī Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļa un PII „Zvaigznīte” organizēja „PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES SEMINĀRU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SPORTA SKOLOTĀJIEM.”
Pasākums Jaunolaines kultūras namā
7. martā Jaunolaines kultūras namā norisinājās Olaines, Ķekavas, Carnikavas un Salaspils novadu BĒRNU DEJU KOLEKTĪVU SADANCIS. Ķekavas novadu pārstāvēja PII "Zvaigznīte" tautas deju kolektīvs "Zvaigznītes".
Latvieši – dziedātājtauta!
Kā jau ierasts, Ķekavas Mūzikas skolā II mācību pusgads ir daudz bagātāks ar konkursiem, koncertiem un festivāliem. 2014.gads visspraigāk sācies kora klases audzēkņiem un korim, kā arī skolotājai Vinetai Litauniecei un koncertmeistarei Irēnai Kalniņai. Jau 24.janvārī kora klases audzēknes Kritiāna Šarāpova un Alise Līva Jansone, izturējuši divas atlases kārtas- skolas un reģionālo, devās uz Rīgas Doma kora skolu, kur notika Valsts konkursa fināls.
Izstāde lelle kā didaktisks materiāls
2014.gada 26.martā plkst.18.30 Ķekavas novada PII ,,Ieviņa’’ aicina aukļu pakalpojumu sniedzējus un vecākus, kuru bērni neapmeklē pirmsskolas iestādi uz izstādi ,,Lelle kā didaktisks materiāls nodarbībām, rotaļām zināšanu un sociālo prasmju attīstīšanā.”
Ievēlēta pirmsskolas pedagogu metodiskās apvienības vadītāja
22. janvārī Daugmales bērnudārza „Namiņš” telpās notika Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas pedagogu metodiskās apvienības vadītāja vēlēšanas, kurās atkārtoti vairākuma atbalstu saņēma Ķekavas izglītības iestādes „Ieviņa” pedagoģe un līdzšinējā metodiskās apvienības vadītāja Dzintra Elksnīte.
Aizvadīts starpnovadu mākslas konkurss „Ziemassvētku zvaigzne”
No 12. decembra līdz 10. janvārim Ķekavas novada sākumskolā norisinājās starpnovadu radošās mākslas konkurss „Ziemassvētku zvaigzne”.
Karjeras testi pārdomātai profesijas izvēlei
Vai Tu zināji, ka aptuveni 1/5 jauniešu pamet studijas vai maina studiju virzienu pirmā mācību gada laikā, jo saprot, ka izvēlētā joma/profesija nav viņiem atbilstoša un viņi tajā nespēs sevi realizēt. Pietiekami daudz ir arī to jauniešu, kas šādas studijas pabeidz un pēc tam nav pietiekami motivēti strādāt izvēlētajā profesijā.
Sākas bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1. klasē
2014. gada 8.janvārī sāksies bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1.klasē visās Ķekavas novada izglītības iestādēs 2014./2015. mācību gadam.
Ziemassvētku noskaņa PII ,,AVOTIŅŠ”
Baltajā Ziemassvēku gaidīšanas laikā 2013.gada 4.decembrī PII ,,Avotiņš” Konsultatīvā kabineta ietvaros norisinājās pasākums ,,Pašgatavoti eglīšu rotājumi”.
Notiks lekcija “Rotaļlietu nozīme bērna attīstībā”
17.decembrī 10.00 Katlakalna Tautas namā stāstīs fizioterapeite un sertificēta Pikler attīstības speciāliste Līga Barone Tamoviča lekciju cikla 2. lekcijā "Rotaļlietu nozīme bērna attīstībā".
Salaspils „Rudens 2013” vesera mešanā
30.novembrī Salaspils vieglatlētikas stadionā notika vesera mešanas sacensības „Rudens 2013”. Sacensībās startēja dalībnieki no Salaspils, Valmieras, Rīgas un Ķekavas novada sporta skolas.
Baložu vidusskolas skolēni ciemojas Igaunijā
21.novembrī Baložu vidusskolas 7.a klases skolēni kopā ar skolotājām I.Apini un S.Liepiņu devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Tallinas ģimnāziju, kura kopš pagājušā mācību gada ir sadraudzības skola.
Zīmējumu konkurss „Skaista mana tēvu zeme”
Nu jau trešo gadu pēc kārtas Ķekavas novada vispārizglītojošās skolas piedalās zīmējumu konkursā kas veltīts Latvijai.
Notiks radošā darbnīca „Čaklās rokas”
4. decembrī plkst. 17.30 Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš” norisināsies radošā darbnīca „Čaklās rokas”.
Sporta nodarbība PII „Zvaigznīte”
14.novembrī PII „Zvaigznīte” notika konsultatīvā kabineta rīkotā sporta nodarbība bērniem, kuri vēl neapmeklē mūsu pirmsskolas izglītības iestādi.
Latvijas valsts svētki PII "Avotiņš"
2013.gada 15.novembrī Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ,,Avotiņš” notika koncerts ,,Latvijai svētkos”, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai. Patriotriskā svētku noskaņā skanēja gan dzejoļi, gan dziesmas un apsveikumi. Pasākumā piedalījās pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki, bērni, vecāki un pašvaldības pārstāvis.
Atvērto durvju dienas PII „Zvaigznīte”
No 12.- 15.novembrim PII ”Zvaigznīte” notika atvērto durvju dienas – vecāki varēja piedalīties visās iestādes aktivitātēs – nodarbībās grupās un zālē, pulciņu nodarbībās, Latvijas dzimšanas dienai veltītajos pasākumos.
Eksakto zinātņu skolotāji piedalās pieredzes apmaiņas seminārā
13. novembrī matemātikas, informātikas un dabas zinātņu mācību priekšmetu skolotāji piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz izziņas un eksperimentu centru „Lielvārdi”.
Novada Dabas zinātņu mācību priekšmetu seminārs
Novada Dabas zinātņu mācību priekšmetu un 4., 5., un 6. klašu Dabaszinību skolotāju seminārs 24. oktobrī Ķekavas vidusskolā.
Noslēgušās sacensības „A.Pizika kauss velokrosā 2013”
17.novembrī Smiltenē noslēdzās 2013.gada sezonas pēdējās sacensības riteņbraucējiem „A.Pizika kauss velokrosā 2013” 6.posms.
Seminārs pedagogiem
21. novembrī PII "Avotiņš" norisināsies seminārs pedagogiem "Ieskats Montessori pedagoģijā".
Mārtiņdiena bērnudārzā „Zelta Rasa” ir veiksmīgi aizvadīta!
Latvijā atzīmē Mārtiņdienu, kas ir bagāta ar dažādām tradīcijām. Tā arī piektdien, 8.novembrī bērnudārzā „Zelta Rasa” notika Mārtiņdienas svinības ar dziedāšanu un rotaļām, kas dienas beigās noslēdzās ar Mārtiņdienas tirdziņu.
Ināras Liepas leļļu šūšanas meistarklase
13. novembrī PII "Ieviņa" notika Ināras Liepas (Latvijas mākslas akadēmijas maģistre, Latvijas dizaineru savienības biedre) leļļu šūšanas meistarklase.
A.Pizika kauss Dobelē
10.novembrī, Dobelē norisinājās A.Pizika kausa izcīņa velokrosā, Dobelē 5.posms. Sacensībās piedalījās Ķekavas novada sporta skola, izcīnot godalgotas vietas. Zēniem V14 grupā 2.vieta Kristoferam Bindemanim.
Profesiju nedēļa
Kāds skaists, saulains un raibs rudens šogad padevies! Šādā laikā tā vien gribas piedzīvot mazliet brīnumainus, mazliet neticamus, īstus bērnības sapņus.
Ķekavas novada latviešu valodas un literatūras skolotāju seminārs
30.oktobrī Daugmales pamatskolā notika latviešu valodas un literatūras skolotāju seminārs, kurā tika analizēti pagājušā mācību gada valsts pārbaudes darbu rezultāti 6., 9. un 12.klasei.
Konsultācijas par bērna attīstības jautājumiem
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ,,Avotiņš” Konsultatīvais kabinets organizē Baložu pilsētā dzīvojošām ģimenēm, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni, individuālas psihologa konsultācijas par bērna attīstības un citiem aktuāliem jautājumiem.
Cienījamie vecāki, vecvecāki un auklītes!
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaigznīte” mīļi gaidīs Jūs un Jūsu bērniņus, 1,5 -3 gadus vecus, kuri vēl neapmeklē mūsu bērnudārzu, uz sporta nodarbību!
Kekavas novada izglītības speciālisti viesojas Limbažos
28. oktobrī Ķekavas novada Atbalsta personāla metodiskās apvienības personāls devās uz Limbažu konsultatīvo bērnu centru. Centra vadītāja Ilze Lismane iepazīstināja ar tā darbību un mērķiem.
Profesionālās pilnveides programma Pirmskolas vecuma bērnu aprūpe
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs piedāvā profesionālās pilnveides programmu - Pirmskolas vecuma bērnu aprūpe.
Latvijas Mākslas Vingrošanas kluba sacensības „Rudens 2013”
26. un 27. oktobrī Rīgas Teikas vidusskolā norisinājās mākslas vingrošanas sacensības „Rudens 2013”, kurās veiksmīgi savus startus aizvadīja Ķekavas novada sporta skolas audzēknes.
Latvijas Čempionāts rudens velokrosā
27.oktobrī Garkalnes apkaimes mežos norisinājās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas organizētais rudens velokross, kurā piedalījās Ķekavas novada sporta skolas riteņbraucēji.
Kļūsti stiprs un drosmīgs kā Herkuless!
No 2013. gada 7. oktobra līdz 16. oktobrim Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ,,Avotiņš” 5 - 6 gadīgie bērni aktīvi piedalījās VISLATVIJAS Putras programmā, kuras mērķis bija izglītot bērnus par graudaugu labvēlīgo ietekmi uz veselību un organismu kopumā un putru kā vienu no veselīga uztura sastāvdaļām.
Tematiskā pēcpusdiena PII „Zvaigznīte”
22.oktobrī PII „Zvaigznīte” kopā pulcējās bērni un vecvecāki uz tematisko pēcpusdienu „Maizīt ,mana bagātā”. Iestādes konsultatīvais kabinets aicināja ierasties arī vecvecākus un bērnus, kuri vēl neapmeklē šo iestādi.
Ķekavas kauss 2013
9. novembrī norisināsies vieglatlētikas sacensības "Ķekavas kauss 2013".
PII ,,Ieviņa’’ konsultatīvais punkts
Ķekavas novada PII ,,Ieviņa’’ konsultatīvais punkts aicina uz tikšanos 2013.gada 6.novembrī plkst.19.00.
Bērns zog... cēloņi un risinājumi
15. oktobrī pirmsskolas izglītības iestādē „Ieviņa” uz semināru pulcējās skolu psihologi un sociālie pedagogi, kuriem ikdienas darbā ik pa laikam jāsastopas ar šādām situācijām.
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa organizēšana
Uzsākta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa organizēšana 2013./2014.mācību gadā.
Ķekavas mākslas vingrotājas startē Jūrmalā
28. un 29.septembrī, Jūrmalas Sporta skola organizēja Jūrmalas pilsētas atklātās meistarsacīkstes mākslas vingrošanā.
"Ķekavas kauss 2013" vieglatlētikas mešanas sektora atklāšanas sacensības
9.novembrī plkst.12:00 Ķekavas novada sporta skola organizē vieglatlētikas mešanas sektora atklāšanas sacensības "Ķekavas kauss 2013" Ķekavas novada laukumā Fortius, blakus Ķekavas sporta klubam.
Skolotāji apmeklē LR Augstāko Tiesu
11.oktobrī Ķekavas novada vēstures un sociālo zinību skolotāji apmeklēja LR Augstāko Tiesu.
Baložos viesojas Japānas vēstniecības kultūras atašejs
1.oktobrī Baložu skolu apciemoja viesis no Japānas vēstniecības, kultūras atašejs Masajuki Uezono.
Par Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2013. gada 10.oktobra lēmumu Nr.2.§8. „Par Daugmales pagasta teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.29) nodota Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam ar 2009. gada grozījumiem grozījumu redakcija publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
MTB velomaratons Pļaviņās
6.oktobrī sporta un atpūtas kompleksā „Mežezers” Pļaviņu novadā noslēdzās pēdējais 2013.gada 5.MTB velomaratons.
Ķekavas novada pārstāvji viesojas Jelgavā
9. oktobrī Ķekavas novada izglītības iestāžu logopēdes apmeklēja Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādi Rotaļa.
Radošo darbu konkurss jauniešiem „Esi krietns, esi PRET korupciju!”
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) rīko radošo darbu konkursu jauniešiem „Esi krietns, esi PRET korupciju!”. Nosūtu aicinājumu skolēniem un studentiem piedalīties KNAB radošo darbu konkursā, kas veltīts pretkorupcijas tēmai.
Godina labākos skolotājus novadā
Jau tradicionāli Skolotāju dienai veltītajā pasākumā, 4. oktobrī, pašvaldība vienkopus pulcēja novada pedagogus, lai godinātu Ķekavas novada labākos skolotājus pirmsskolas, vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības programmās 2012./2013. mācību gadā.
Miķeļdiena PII ,,Avotiņš”
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ,,Avotiņš” 25.septembrī norisinājās tradicionālie ražas svētki - Miķeļdiena.
Latvju zīmes „Ieviņā”
Latvieši kopš seniem laikiem zināja zīmju spēku un izmantoja to sargājot savu ģimeni un mājokli. Latvju zīmes arī tagad tiek akmenī kaltas, kokā grebtas, ieaustas jostās un segās, izadītas zeķēs un izšūtas.
Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkurss
Mērķis – apzināt un izvērtēt pedagogu darba rezultātus izglītības jomā, motivēt pedagogus radošai darbībai audzināšanas darbā, mācību priekšmetu metodikā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī izteikt pateicību un apbalvot izglītības iestāžu pedagogus par ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā.
Selīnai Spūlei jauns personiskais rekords
21.septembrī Kokneses novada vidusskolas stadionā norisinājās rudens sacensības mešanu disciplīnās vieglatlētikā „Kokneses kauss 2013”. Sacensības notika vesera, diska, šķēpa mešanās un lodes grūšanā. Savus startus aizvadīja arī Ķekavas novada sporta skolas audzēkņi.
Ķekavas novada atklātās sacensībās velokrosā "Baloži 2013"
21.septembrī Baložos norisinājās 4.posma Ķekavas novada atklātās sacensības velokrosā „Baloži 2013”. No Ķekavas novada sporta skolas startēja riteņbraucēju grupas audzēkņi.
Vladlenam Gurkinam 1.vieta SEBA noslēguma 6.posmā
22.septembrī Tukumā, norisinājās SEBA noslēguma 6.posms. Sacensībās startēja Ķekavas novada sporta skolas riteņbraukšanas grupas audzēkņi, no kuriem veiksmīgākais Vladlens Gurkins V14 grupā izcīnīja 1.vietu.
Metodisko apvienību vadītāji tiekas darba sanāksmē
Ķekavas novada pedagogu metodiskās apvienības vadītāji tikās kārtējā darba sanāksmē, lai izvērtētu prioritāros mērķus jaunajam mācību gadam, kā arī saskaņoja tālākās darbības virzienus mērķtiecīgai izglītības kvalitātes paaugstināšanai.
Aizvadīta novada vecāku sapulce
18. septembrī Ķekavas vidusskolā norisinājās novada izglītības iestāžu bērnu vecāku sapulce. Sapulces mērķis bija aizsākt diskusiju par izglītības kvalitāti Ķekavas novadā un noskaidrot vecāku viedokli par šībrīža problēmām izglītības jomā novada mācību iestādēs.
MySport MTB Kauss 2013
2013.g.14.septembrī Amatciemā notika MySport MTB Kausa 2013, 5.posms.
„RSB Latvello” velokross Gustava Pētersīļa atbalstam
2013.g.15.septembrī Mārupītes parkā norisinājās talantīgajam Latvijas BMX sportistam Gustavam Pētersīlim veltītas „ RSB Latvello” velokrosa sacensības, kurās tika aicināts piedalīties ikviens velosporta cienītājs.
Vizuālās mākslas studija pieaugušajiem
Ķekavas Mākslas skola aicina uz vizuālās mākslas studiju pieaugušajiem kopā ar mākslinieci Ilonu Korņilko.
Noslēdzies projekts „Tu vari!”
Draudzība, smaids, līdzi jušana, sapratne, atbalsts, prieka asaras- tās ir emocijas, kuras Ķekavas novada jaunieši piedzīvoja projekta „Tu vari!” laikā visas vasaras garumā dzīvnieku patversmē „Mežavairogi”.
Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes septembrī
Aicinām aplūkot Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes septembra mēnesī.
Izglītības un zinātnes ministrijas atbildes uz šobrīd aktuālākajiem jautājumiem par mācību līdzekļu nodrošināšanu
6. septembrī Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis, Izglītības valsts kvalitātes dienesta vadītāja Inita Juhņēviča un ministrijas Izglītības departamenta direktore Evija Papule skaidroja par mācību līdzekļu iegādi, darba burtnīcām, vecāku tiesībām un skolu iespējām.
Noslēgusies Ķekavas novada pedagogu konference
22. augustā uz gadskārtējo izglītības darbinieku konferenci pirms jaunā mācību gada Baložu vidusskolā pulcējās Ķekavas novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu direktori, vietnieki un skolotāji.
Noslēgusies Ķekavas novada pedagogu konference
22. augustā uz gadskārtējo izglītības darbinieku konferenci pirms jaunā mācību gada Baložu vidusskolā pulcējās Ķekavas novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu direktori, vietnieki un skolotāji.
Sporta skola uzņem audzēkņus jaunajā mācību gadā
Ķekavas novada sporta skola uzņem audzēkņus jaunajam 2013/2014 mācību gadam profesionālās ievirzes izglītības programmās.
Zinību dienas svētki PII "Avotiņš"
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš" aicina piedalīties Zinību dienas svētkos!
Brīvas vietas mājas bērnudārzā Burkānu balle
Mājas bērnudārziņā Burkānu balle no septembra ir pieejamas brīvas vietas.
Brīvas vietas mājas bērnudārzā Burkānu balle
Mājas bērnudārziņā Burkānu balle no septembra ir pieejamas brīvas vietas.
Brīvas vietas mājas bērnudārzā Burkānu balle
Mājas bērnudārziņā Burkānu balle no septembra ir pieejamas brīvas vietas.
Raibās pupas svētki 2013
No 28. līdz 31. augustam atvērto durvju dienas Rāmavas bērnudārzā Raibā pupa.
Attīstības centrs bērniem „Poga” Ķekavā ar septembri ir gatavs uzņemt jaunus bērnus
Šī ir lieliska iespēja Jums, vecākiem, un Jūsu bērniem sagatavoties bērnudārza gaitām, iemācīties daudz ko jaunu un izzināt pasauli, rotaļāties ar vienaudžiem.
Skolas zvans aicina
Zinību dienai veltītie svinīgie brīži Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Jaunā Ķekavas sākumskola top, atklāšana - 1. septembrī
Ķekavas ainavā pamazām dabiski iekļāvusies jaunā sākumskolas ēka, celtniecības darbi tuvojas noslēgumam, patīkamā satraukumā ir pirmo klašu audzēkņu sirsniņas, uzlūkojot nākamo mācību iestādi. Tuvojas brīdis, kad ēku piepildīs bērnu čalas un smiekli.
Ikgadējā konferencē pulcēsies pedagogi
Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļa 22. augustā rīko novada izglītības iestāžu pedagogu konferenci Baložu vidusskolā, lai informētu par aktualitātēm jaunajā 2013./2014. mācību gadā, piedāvātu iespēju noklausīties nozares speciālistu lekcijas par dažādām tēmām un piedalīties darba grupās.
Ķekavas novada Jauniešu simfoniskajam orķestrim - notikumiem bagāta vasara
No 33. Starptautiskā Mainas – Špesartas reģiona Jauniešu mūzikas festivāla ar izciliem panākumiem atgriezies Ķekavas novada Jauniešu simfoniskais orķestris, atvedot augstākā līmeņa jeb excellent sertifikātu!
Drošības dēļ aicina vecākus pieskatīt bērnus vasaras brīvlaikā
Vasaras brīvlaikā bērniem ir daudz vairāk brīvā laika un nav skolotāju uzraudzība, tādēļ Reģionālā pašvaldības policijas darbinieki aicina vecākus pastiprināti sekot līdzi bērnu gaitām.
Iepazīsti jaunatnes centra jaunās ēkas projektu
25. jūlija Ķekavas novada domes sēdē deputāti tika iepazīstināti ar Ķekavas novada jaunatnes iniciatīvu centra jaunās ēkas idejisko skiču projektu (metu).
Ķekavas vidusskolā māca videi draudzīgu dzīvesveidu
Ikviens domā par savu un sev tuvo cilvēku nākotni. Kāds un kas es būšu tuvākā vai tālākā nākotnē? Kas notiks ar maniem bērniem, mazbērniem? Parasti ar to domājam savu un viņu labklājību, izglītību, veselību. Retāk domājam par vidi, kurā dzīvojam un dzīvos mūsu bērni, mazbērni.
Riteņbraucēju panākumi Madonā
Š.g. 07.jūlijā Madonā norisinājās riteņbraucēju sacensības „MY Sport” 4.posms, kurās piedalījās Ķekavas novada sporta skolas riteņbraucēju grupas audzēkņi.
SEB MTB maratons Vietalvā
Š.g. 14.jūlijā SEB MTB maratonā, kas notika Vietalvā, startēja un godalgotas vietas izcīnīja sporta skolas audzēkņi.
Latvijas Čempionāts XCO velokrosā Baldonē
Š.g.21.jūlijā Baldonē, Riekstu kalna trasē risinājās Latvijas Čempionāts XCO velokrosā. Kārtējo reizi godalgotas vietas izcīnījuši Ķekavas novada sporta skolas riteņbraucēji.
Vieglatlētu starti Latvijas čempionātos
Š.g.28.-29.jūnijā Jēkabpilī notika Latvijas čempionāts „A” grupai. Sacensībās piedalījās sporta skolas vieglatlēti. Veiksmīgākais starts Sindijai Bukšai 100 m sprinta distancē ar rez.12,67sek.un izcīnīta 3.vieta.
Arhīvs
  Drukāt