Mākslas vingrotājas izcīna trīs bronzas medaļas
4.martā Ķekavas novada sporta skolas mākslas vingrošanas nodaļas audzēknes piedalījās Liepājas KSS meistarsacīkstēs. Izcīnītas trīs bronzas medaļas dažādās vecuma grupās
Izcīna trešo vietu tautas bumbā
2012.gada 6.martā, Ķekavas novadā norisinājās Tautas bumbas turnīrs, kurā piedalījās divas komandas no Pļavniekkalna sākumskolas.
Jautrie ziemas prieki PII "Avotiņš" bērniem
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ,,Avotiņš” 2012.gada 29.februārī notika sporta pasākums ,,Ziemas prieki”.
Darba plāns 2012. gada aprīlim
Darba plāns 2012. gada aprīlim
Peldam ar prieku
No 2012. gada 16. februāra Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ,,Avotiņš” 5-6 gadīgajiem bērniem (aptuveni 90) ir brīnišķīga iespēja reizi nedēļā apmeklēt Daugmales multifunkcionālā centra baseinu.
Meteņu dienas tradīcijas PII „Avotiņš”
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš” 2012. gadā no 16. februāra līdz 22. februārim norisinājās gadskārtu ieražu svētki Meteņi.
Ziemas prieki PII "Ieviņa" bērniem
22. februāra saulainais rīts iepriecināja visus Ķekavas novada PII ,,Ieviņa’’ bērnus un pieaugušos, kas sportiskā noskaņojumā bija gatavi piedalīties dažādās rotaļās, stafetēs un sacensībās, lai izbaudītu ziemas sportiskos priekus.
Pidžamu ballīte PII "Avotiņš"
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ,,Avotiņš’’ regulāri tiek rīkoti tematiskie pasākumi, kuros tiek veicināta bērna radošā aktivitāte ar dažādiem muzikālo darbību veidiem.
Pieredzes skola pirmsskolas skolotājām PII „Zvaigznīte”
Šodienas sabiedrībā cilvēkiem jābūt izglītotiem, zinošiem, bet vienlaicīgi svarīgi būt komunikabliem, prast veidot attiecības ar citiem, tādēļ pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaigznīte”’ īpaši domā par bērnu sociālo prasmju attīstīšanu. 22.februārī PII „Zvaigznīte” notika pieredzes skola skolotājām „Rotaļa kā socializācijas līdzeklis.” Skolotājas dalījās pieredzē, kā novērst socializācijas problēmas grupā; kā arī pamatoja savu pētījumu rezultātus.
Mūzika - kustībām, izziņai un gara spējām
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ,,Avotiņš” 2011.gada 8.februārī Konsultatīvais kabinets organizēja semināru ,,Mūzika - bērnu no 1-3 gadu vecuma attīstības veicinātāja”.
Novada skolas piedalās stafetē "Drošie un veiklie"
21. februārī Daugmales pamatskolā notika Ķekavas novada skolu sacensības stafetē „Drošie un veiklie”.
PII „Bitīte” aicina uz svētku koncertu
Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” aicina visus pensionārus un arī tos, kuriem mājās šai ziemas aukstumā ir vientuļi
Projektu nedēļa Ķekavas vidusskolā
No 13. līdz 17. februārim Ķekavas vidusskolā norisinājās projektu nedēļa. Skolēni šajā laikā attīstīja prasmes un iemaņas projektu plānošanā un īstenošanā, apguva radoša un praktiska darba pieredzi, attīstīja sadarbības prasmes un prasmi strādāt komandā.
Mūsdienu deju lielkoncerts „Durvis vaļā!”
Ķekavas privātās pamatskolas „Gaismas tilts’97” deju grupa „Krikši” tik vērienīgā pasākumā piedalījās pirmo reizi. Neskaitāmie mēģinājumi, fināla iznāciens, ģenerālmēģinājums – tā nemanot pagāja divas dienas, kas no mazajiem Krikšiem prasīja daudz enerģijas un spēka.
Popiela PII "Bitīte"
1.februārī pirmsskolas izglītības iestādē ,,Bitītē’’ notika pasākums ,,Popiela’’, kas pulcināja pasaulē pazīstamas zvaigznes. Par zvaigznēm pārtapa ne tikai ,,Bitītes’’ audzēkņi, bet arī skolotājas.
Februāris - tematisko pasākumu mēnesis PII "Ieviņa"
Februāris pirmsskolas izglītības iestādē ,,Ieviņa’’ ir tematisko pasākumu mēnesis. Katrai mūzikas skolotājai bija sava ideja, tāpēc pasākumos netrūka izdomas, radošuma un jautrības.
PII „Zvaigznīte” bērni spēlē teātri
Sniegotā janvāra dienā pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaigznīte” grupas „Bitītes” bērni savu iestudēto teātra izrādi „Puteklītes un Puteklīša Ziemassvētki” izrādīja Ķekavas sociālā aprūpes centra iemītniekiem.
Tehniskās jaunrades darbnīcas skolēniem
Baložu vidusskolas telpās 24. februārī notiks tehniskās jaunrades darbnīcas visu klašu skolēniem.
Pensionāri apgūst datorprasmes
Šobrīd norit bezmaksas datorprasmju apgūšanas kursi pensionāriem, kurus brīvprātīgi vadīt ir uzņēmies Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļas vadītājs Vitolds Krieviņš.
Iespēja kārtot centralizētos eksāmenus augstskolās
Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties un kārtot 2011./2012.mācību gada centralizētos eksāmenus
Mana rotaļlieta
Sadarbībā ar bērnudārza "Bitīte" vecākiem tapusi brīnišķīga pašgatavoto rotaļlietu izstāde, kuru interesenti var aplūkot visu februāra mēnesi bērnudārza telpās.
Bērnudārza "Ieviņa" konsultatīvais kabinets aicina uz tikšanos ar psiholoģi
9.februārī plkst.18.30 Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādes ,,Ieviņa’’ konsultatīvais kabinets aicina vecākus, kuru bērni neapmeklē pirmsskolas iestādi, uz tikšanos ar psiholoģi Daci Bērziņu, lai runātu par aktuālu tēmu ,,Bērnu valodas attīstīšana agrīnā vecumposmā kā pamats veiksmīgam turpmākajam mācību procesam.’’
Bērnudārza „Zvaigznīte” konsultatīvais punkts sniegs logopēda konsultāciju
17.februārī bērnudārza „Zvaigznīte”konsultatīvais punkts sniegs logopēda konsultāciju pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem „Bērna runas attīstība pirmajos dzīves gados”.
Skolotāju tālākizglītības kursi ar pievienoto vērtību
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius profesionālās pilnveides apakšprogramma dot iespēju katram skolotāja papildināt savu profesionālo kompetenci kursos kādā citā Eiropas Savienībās valstī.
Aicina pieteikties erudīcijas konkursam ”eXperiments”
Latvenergo koncerns izsludina pieteikšanos 8. un 9. klašu skolēnu erudīcijas konkursam ”eXperiments”. Pieteikšanās ilgs tieši astoņas dienas – no 30. janvāra līdz 6. februārim - konkursa mājaslapā www.experiments.lv. Šogad konkurss norisināsies vairākās neklātienes kārtās mājaslapā, bet noslēgums – Latvijas Neatkarīgajā Televīzijā (LNT). Finālā LNT ēterā tiksies sešas erudītākās Latvijas reģionu - Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales, Rīgas reģionu un Rīgas pilsētas skolēnu komandas. Pirmās vietas ieguvēji balvā saņems iespēju doties ārzemju ceļojumā.
Baložu pilsētas ģimenēm pieejama individuālas psihologa konsultācijas par bērna attīstību
2011./2012.mācību gadā Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ,,Avotiņš” Konsultatīvais kabinets organizē Ķekavas novada Baložu pilsētā dzīvojošām ģimenēm, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni, individuālas psihologa Daces Bērziņas konsultācijas par bērna attīstības aktuāliem jautājumiem.
Organizē semināru vecākiem un pedagogiem "Mūzika- bērnu no 1-3 gadu vecuma attīstības veicinātāja”
Pirmsskolas izglītības iestādes ,,Avotiņš” Konsultatīvais kabinets 2012.gada 8.februārī plkst.18.00 organizē semināru vecākiem un pedagogiem "Mūzika- bērnu no 1-3 gadu vecuma attīstības veicinātāja”.
Aicina vecākus uz psihologa lekciju par bērna uzvedības problēmām un cēloņiem
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde ,,Avotiņš” 2012.gada 29.februārī plkst.18.00 organizē lekciju vecākiem ,,Bērna uzvedības problēmas un cēloņi”.
Izsludināta pieteikšanās “Interešu aizstāvības programmai 2012” jaunatnes darba jomā
Šī ir unikāla iespēja ikvienam, kam ir interese politikas veidošanas, interešu aizstāvības jomā jaunatnes darba ietvaros, gūt neatsveramu pieredzi, jaunus draugus un sadarbības partnerus Latvijā.
Pļavniekkalna sākumskolā notika seminārs par e-Twinning skolu sadarbības programmu Eiropā
Pļavniekkalna sākumskolā, 11. janvārī, notika informatīvais seminārs par e-Twinning izmantošanu skolās. Seminārā piedalījās Ķekavas novada skolu skolotāji – Daugmales pamatskolas, Gaismas tilts- 97 un Pļavniekkalna sākumskolas pedagogi.
Apgūst muzicēšanas metodes pirmsskolas vecuma bērnu attīstīšanai
2012. gada11. janvārī PII "Ieviņa" notika PMA seminārs "Elementārās muzicēšanas metodes pirmsskolas vecuma bērnu muzikālo un kreatīvo spēju attīstīšanai."
PEDAGOGU SARAKSTS, KURI PIETEIKUŠIES un SAŅĒMUŠI ATBALSTU ESF PROJEKTA "PEDAGOGU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS OPTIMIZĀCIJAS APSTĀKĻOS"
2012.gada 6.janvārī Pedagogu atlases komisija izskatīja pedagogu iesniegumus atbalsta saņemšanai projekta 6.atlases posmā (2012.gada janvāris-aprīlis).
Izsludināta pieteikšanās Latvijas Jaunatnes frisbija čempionātam 2012
Izsludināta pieteikšanās Latvijas Jaunatnes frisbija čempionātam 2012 (LJFČ). Sacensībās aicinātas piedalīties Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās pamata un vidējās izglītības iestāžu zēnu un meiteņu komandas.
Lepojas ar ieguldījumu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībā
10. janvārī Ķekavas novadā notika pieredzes apmaiņas seminārs „Ķekavas novada pašvaldības ieguldījums novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībā”, kurā piedalījās izglītības iestāžu vadītāji no Siguldas, Salaspils, Olaines un Ķekavas novada.
Pedagogi uzkrāj pieredzi
2011. gada 28. decembrī Ķekavas vidusskolā pulcējās 75 pedagogi un izglītības speciālisti no Ķekavas novada pirmsskolas, vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, lai seminārā iepazītos un uzkrātu labās prakses piemērus mācību un audzināšanas darbā.
PII "Avotiņš" ielūdz uz Ziemassvētku noskaņas koncertu
16. decembrī plkst. 17.00 PII "Avotiņš" mīļi gaidīs ģimenes ar pirmskolas vecuma bērniem un pensionārus uz Ziemassvetku koncertu.
Baložu vidusskolā angļu valodas atklātās stundas
14.decembrī savas skolas durvis atklātajām stundām angļu valodā vēra Baložu vidusskolas angļu valodas skolotājas T.Dorošenko, S.Ozola un I.Apine.
Ķekavas vidusskolas skolotāja Jūlija Kokareviča dalās savā pieredzē
14.12. Ķekavas vidusskolas skolotāja Jūlija Kokareviča dalījās savā pieredzē, kuru ieguva Comenius programmas ietvaros. Oktobra beigās, kvalifikācijas celšanas nolūkā, skolotāja piedalījās 2 nedēļu apmācībās Lielbritānijā.
Ķekavas vidusskolā notika seminārs „Lasīšanas traucējumi un mūsdienīga lasītapmācība”
Otrdien, 13.decembrī, Ķekavas vidusskolā notika seminārs „Lasīšanas traucējumi un mūsdienīga lasītapmācība”, ko vadīja Latvijas Disleksijas biedrības pārstāve Eva Birzniece.
PII „Zvaigznīte” konsultatīvais centrs aicina uz radošo darbu izstādi
Pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaigznīte” konsultatīvais centrs aicina uz radošo darbu izstādi „Sniegavīru balle” no š.g. 12.decembra līdz 16. decembrim.
Skolēni tiekas ar deputātu un uzņēmēju Krišjāni Kariņu
9.decembrī, Baložu vidusskolā bija ieradies deputāts un uzņēmējs Krišjānis Kariņš, kurš pasniedza vienu mācību stundu 11. un 12. klasei.
Skolotāju palīgi pieredzes apmaiņas braucienā
Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Bitīte’’ izglītojas ne tikai skolotājas, bet arī skolotāju palīgi. 25. novembrī. PII „Bitīte” 21 cilvēka sastāvā agri no rīta devās uz Valmieras PII „Bitīti” un Rūjienas PII „Vārpiņu”.
Atklātā stunda angļu valodā Ķekavas vidusskolā
30.11.11. Ķekavas vidusskolā angļu valodas skolotāja Jūlija Kokareviča kopā ar 12.klases skolēniem sniedza atklāto stundu angļu valodā. Stundas tēma bija "Nauda" un skolēni grupu darbā ieguva plašu informāciju par finanšu notikumiem pasaulē.
PII „Ieviņa” pedagogi un bērnu vecāki apgūst dekupāžas tehniku
24. novembrī PII „Ieviņa” pedagogi un bērnu vecāki piedalījās biedrības „Līdaga” organizētajā un Ķekavas novada Domes līdzfinansētajā projektā „Rokdarbi un to pielietošana Ķekavas pirmsskolas izglītības iestādē „Ieviņa”.
Skolēni viesojas ASV vēstniecībā
Baložu vidusskolas un Pļavniekkalna sākumskolas 3. - 4.klašu skolēni, pedagogu Ievas Apines un Annas Radzihovskas pavadīti, devās ekskursijā uz ASV vēstniecību Rīgā, lai kopā ar vēstniecības sabiedrisko attiecību speciālisti Emiju Starovu (Amy Storrow) apskatītu vēstniecību un piedalītos aktivitātēs.
Sporta skolas audzēkne uzstāda Latvijas rekordu vesera mešanā
Ķekavas novada sporta skolas audzēkne Selīna Spūle (1998 dz.g.) š.g. 19. novembrī pirmo reizi piedalījās vieglatlētikas sacensībās SK Dinamo Global un uzstādīja Latvijas Republikas, kā arī personīgo rekordu vesera mešanā (49.90).
Skolēni dalās iespaidos par ekskursiju Ādažu poligonā 18. novembrī
18. novembrī Baložu vidusskolas 11.a klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Ādažu poligonu, kur iepazina karavīru ikdienu un uzzināja daudz ko jaunu par viņu nodarbošanos.
PII "Avotiņš" notika svētku koncerts veltīts LR 93. gadadienai un Baložu pilsētas 20.jubilejai
Svētku koncertā Ķekavas novada Domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis, par ieguldījumu pirmsskolas izglītības iestādes attīstībā, izteica pateicību pirmsskolas izglītības skolotājām.
Latvijas dzimšanas dienas svinības PII ,,Bitīte’’
17. novembrī ,,Bitītē’’ Latvijas dzimšanas dienas svētki tika atzīmēta divās daļās. Pirmajā daļā bija svētku koncerts, kurā piedalījās visas grupiņas. Otrajā daļā bērni skatījās multfilmu "Neparastie rīdzinieki".
Latvijai dzimšanas dienā dāvina pašu sacerētu dzejoļu grāmatu
Šoreiz Latvijas dzimšanas dienas svinēšanai gatavojāmies īpaši, jo PII ,,Ieviņa’’ visi vecākās un sagatavošanas grupu bērni kopā ar vecākiem gatavoja dāvanu Latvijai – dzejoļu grāmatu.
Ķekavas vidusskolas skolēni novembrī piedalās dažādos svētku pasākumos
17. novembrī skolā notika Latvijas 93.gadadienai veltīti svētku pasākumi. Tajos tika apbalvoti radošo darbu konkursa "Brīnums atrodams cilvēku dvēselē", konkursa "Vai tu pazīsti Latviju", kā arī tradicionālo spēku vingrinājumu konkursa labakie.
Latvijas dzimšanas diena privātajā pamatskolā „Gaismas tilts 97”
Pārdomās dalās Māra Melita Ziemele no 9. klases
Latvijas 93. dzimšanas diena Pļavniekkalna sākumskolā
Mūsu dzimtā zeme – Latvija gadsimtiem ilgi klusā spītībā cīnījusies, lai nosargātu savu tautu, valodu, savas tautas dziesmas, savus cimdu rakstus, savu tautas gudrību un mēs varam lepoties ar mūsu tēvu tēviem, kuri braši cīnījās, lai aizstāvētu mūsu dzimteni, lai saglabātu mūsu zemes tradīcijas, kultūru.
Svinīgais pasākums Baložu vidusskolā 17. novembrī
Sekojot īpaši patriotiskai svētku gaisotnei, 17. novembra rīts Baložu vidusskolas stiklotajā pārejā uz jaunatklāto mācību korpusu sākās ar Latvijas valsts karoga ienešanu un himnas dziedāšanu.
PII "Zvaigznīte" svin Latvijas dzimšanas dienu
17. novembrī PII „Zvaigznīte” notika svētku koncerts veltīts Latvijas dzimšanas dienai, uz kuru bērni bija sagatavojuši dziesmas, dejas un dzejoļus par Latviju. Svētku noslēgumā notika salūts un cienāšanās ar svētku torti.
Atvērto durvju dienas PII "Zvaigznītē"
Šajā laikā vecāki vēroja rotaļnodarbības, kā arī kopā ar bērniem no dažādiem materiāliem gatavoja Mārtiņgaiļus, kurus pēc tam varēja aplūkot izstādē.
Aicinām uz Ķekavas Mākslas skolas pedagogu darbu izstādi
T/C "Liiba" atklāta Ķekavas Mākslas skolas pedagogu darbu izstāde.
PII ,,Avotiņš” norisinājās profesionālās pieredzes apmaiņas seminārs
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ,,Avotiņš” 2011. gada 11. novembrī norisinājās profesionālās pieredzes apmaiņas seminārs izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības pedagogiem ,,Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas īstenošana”.
Novada jaunieši diskutē par sadarbību ar pieredzējušām jauniešu organizācijām
Baložu pilsētas 20 gadu jubilejas ietvaros 15. novembrī Baložu pilsētas pārvaldes sēžu zālē notika jauniešu online diskusija, kurā tika runāts par jauniešu iespējām, sportu, brīvā laika pavadīšanu, jauniešu centru izveidi, vidi, infrastruktūru un drošību.
Jauniešu un Pensionāru padomes sadarbosies
15. novembrī Ķekavas novada Domē notika apvienotā Jauniešu un Pensionāru padomes sanāksme, kurā tika runāts par sadarbības iespējām un kopīgu pasākumu organizēšanu un citām aktivitātēm, kurās tiks iesaistīti jaunieši, pensionāri un citi novada iedzīvotāji.
Pedagogs no Vācijas vada vācu valodas stundu 3. klasē
2011. gada 10. novembrī privātajā pamatskolā "Gaismas tilts 97" ESF projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" ietvaros notika pieredzes tālāknodošanas pasākums sadarbībā ar Gētes institūtu "Vācu valodas stunda 3. klasē".
Sveicam bērnus Baložu pilsētas dzimšanas dienā
Baložu pilsētas 20. jubilejā Kultūras aģentūra, pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļa un pasaku tēli - suns, pele un lācis sveica bērnus Baložu vidusskolā un Pirmskolas izglītības iestādē "Avotiņš".
Baložu vidusskolai jaunas, skaistas telpas
Baložu pilsētas svētkos, 14. novembrī tika atklāta Baložu vidusskolas piebūves un sporta kompleksa 1. kārtas 2.etaps, kura laikā tika izbūvēta aktu zāle, ēdnīca, deviņi mācību kabineti un ģērbtuves sākumskolas klasēm, kā arī atvērtas divas pirmsskolas grupiņas.
Alīnas Ivasenko atklātā stunda krievu valodā
8.novembrī savas klases durvis novada valodu skolotājiem atvēra Ķekavas vidusskolas krievu valodas skolotāja Alīna Ivasenko. Šī bija lieliska iespēja ielūkoties stundas norisē un mācību metodēs, kuras izmanto skolotāja savā ikdienas darbā.
Daugmales pamatskolā norisinājās Mazpulku forums
11. novembrī Daugmales pamatskolā norisinājās Mazpulku forums. Skola uzņēma 8 mazpulkus – Rekavas vidusskolas, 1018. Viduču, 117. Ļaudonas, 77. Madonas, 662. Liezēres, Kusas, Bērzaunes un Jēkabpils mazpulkus.
11. novembrī notika Lāčplēša dienai veltīts pasākums „Zibsnī zvaigznes”
11. novembrī Ķekavas kultūras namā notika Lāčplēša dienai veltīts pasākums „Zibsnī zvaigznes”, pēc kura sekoja kopīgs lāpu gājiens līdz likteņupei Daugavai.
PII „Ieviņa” pedagogi un bērnu vecāki apgūst filcēšanu
PII „Ieviņa” pedagogi un bērnu vecāki piedalījās biedrības „Līdaga” organizētajā un Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansētajā projektā „Rokdarbi un to pielietošana Ķekavas pirmsskolas izglītības iestādē „Ieviņa”.
Lāčplēša dienai un valsts svētkiem veltītie pasākumi
Ķekavas novada izglītības iestāžu organizētie pasākumi, kas veltīti Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas 93. gadadienai 2011. gadā.
Ķekavas Mākslas skola aicina uz izstādi "Rožu laukums"
Izstāde apskatāma Ķekavas mākslas skolas izstāžu zālē no 31.10. - 30.11.2011.
Semināram pulcējās novada matemātikas skolotāji
Kā secināja skolotāji- seminārā tika iegūtas jaunas idejas metodisko materiālu veidošanā, kā arī programmas GEONEXT izmantošana metodisko materiālu sagatavošanai.
Praktiskie semināri Pļavniekkalna sākumskolā „Idejas mājturības un tehnoloģijas, vizuālās mākslas stundās”
25. un 27. oktobrī Pļavniekkalna sākumskolas telpās notika radošais seminārs Ķekavas novada sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu pedagogiem, kuri māca vizuālās mākslas un mājturības un tehnoloģijas priekšmetus.
Ķekavas vidusskolā uz semināru svešvalodu skolotājiem pulcējas pedagogi no visa novada
Skolotāji piedalījās Izdevniecības "Oxford University Press" pārstāves Daces Miškas vadītajā seminārā „Turning passive students into active learners”.
PII "Ieviņa" īsteno projektu par skaitāmpantu un pirkstu rotaļu nozīmi bērna attīstībā
No 24. - 27. oktobrim Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Ieviņa” notika tālākizglītības kursi bērnu vecākiem, psihologiem, logopēdiem un pirmsskolas skolotājiem, lai dalītos pieredzē un paplašinātu zināšanas par skaitāmpantu un pirkstu rotaļu nozīmi bērna fiziskajā un emocionālajā attīstībā.
Diskutē par jauniešu iespējām
20. oktobrī Ķekavas kultūras namā pulcējās gandrīz 100 jauniešu no Ķekavas, Salaspils un Olaines novada, lai diskutētu par jauniešu iespējam aktīvi līdzdarboties pašvaldības darbā un novada sabiedriskajā dzīvē.
Skolēni iepazīs savu novadu
Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļa un Ķekavas novada kultūras aģentūra organizē konkursu „Iepazīsti savu novadu!” ar mērķi rosināt skolēnu interesi par Ķekavas novadu, tā kultūrvēsturisko mantojumu
Iepazīst vidē integrētu izglītības iestāžu kompleksu
18. oktobrī Ķekavas, Olaines, Salaspils un Siguldas novadu izglītības iestāžu direktori un pašvaldību pārstāvji viesojās Valmierā, lai iepazītu vidē integrētu izglītības iestāžu kompleksu, jaunākās tehnoloģijas un iespējas.
Praktiskais seminārs Baložu vidusskolā
Š.g.17.oktobrī Baložu vidusskolā notika atbalsta personāla pieredzes apmaiņas seminārs.
Aicina 1. – 4. klašu skolēnus piedalīties vizuālās mākslas konkursā „Latvija tautasdziesmās”
Lai sekmētu nacionālās kultūras, tradīciju un identitātes saglabāšanu un attīstību, dzīvojot Latvijā, kā arī iepazītu latviešu kultūras mantojuma tradīcijas un simbolus, tiek organizēts konkurss „Latvija tautasdziesmās”.
Radošo ideju konkurss izglītības iestāžu audzēkņiem
Gatavojoties 2011.gada Ziemassvētkiem un jaunā 2012.gada sagaidīšanai Ķekavas novada pašvaldība rīko Ķekavas novada centra Ziemassvētku apgaismojuma radošo ideju konkursu „Izgaismo Ziemassvētkus! ”
Pagarināts darbu iesniegšanas termiņš - Radošo ideju konkursam „Izgaismo Ziemassvētkus!”
Gatavojoties 2011.gada Ziemassvētkiem un jaunā 2012.gada sagaidīšanai Ķekavas novada pašvaldība rīko Ķekavas novada centra Ziemassvētku apgaismojuma radošo ideju konkursu „Izgaismo Ziemassvētkus!”
Radošuma loma pedagogu darbā
10. oktobrī Ķekavas kultūras namā notika seminārs Radošuma nozīme pedagoga profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanā, kurā piedalījās Ķekavas novada izglītības iestāžu, metodisko apvienību un skolu metodisko komisiju vadītāji.
Radošuma loma pedagogu darbā
10. oktobrī Ķekavas kultūras namā notika seminārs Radošuma nozīme pedagoga profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanā, kurā piedalījās Ķekavas novada izglītības iestāžu, metodisko apvienību un skolu metodisko komisiju vadītāji.
Sveic audzēkņus un pedagogus
Ķekavas novada pašvaldība 26. maijā pulcēja labākos novada audzēkņus un viņu pedagogus, lai sveiktu viņus par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, sportā, valsts un starptautiskajos konkursos.
Ķekavas Mūzikas skolai 21. izlaidums
21. maijā Ķekavas Mūzikas skola svinēja 2010./2011. mācību gada izlaidumu, kuru absolvēja seši audzēkņi. Uzziniet vairāk par iestāšanos mūzikas skolā jaunajā mācību gadā!
Ķekavas Mākslas skolā apskatāma izstāde
Apskatāmi Gitas Ruklišas, Ingrīdas Ķimenes, Igora Smirnova, Egitas Heisleres, Evas Heisleres darbi
Kļūsti par zvaigzni jau tagad, piesakies TALANTU KONKURSĀ!
Baložu pilsētas kultūras nams izsludina pieteikšanos bērnu un jauniešu talantu konkursam Zvaigzne 2011. Pieteikt savu dalību konkursam iespējams līdz 6.aprīlim.
Aicinām uz Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumu
Piemiņas pasākums notiks 25. martā pulksten 12.00 Ķekavas novadā Odukalnā
Ikdienas dzīve "Bitītē"
Pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” uzņēmusi daudz viesu. Tomēr visneaizmirstamākā bija sadarbība ar Katlakalna bibliotēkas darbiniekiem un 22. februārī Salaspils pirmsskolas izglītības iestādi “Jāņtārpiņš”.
Dibināsim Ķekavas novada jauniešu padomi
Aicinām jauniešus uz tikšanos 24. martā plkst 18.00 Ķekavas novada Domē
PII „Bitīte” ceļā uz pavasari
Tik tuvu, tomēr vēl neaizsniedzams ir pavasaris. Tomēr gaisā un mūsu pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” kolektīva sirdīs jau virmo pavasaris.
Iespēja pieteikties bērnudārzu atjaunošanas projektā
Projekta ietvaros tiek izsludināts konkurss, kurā aicināts pieteikties ikviens, kas vēlas uzlabot sava bērna dārziņa stāvokli un ir gatavs aktīvi iesaistīties remontdarbu veikšanā.
Vēlaties uzzināt ko un kā apgūst kosmonauti?
Šogad ASV Kosmosa un raķešu centrā, Alabamā notiekošajā Kosmosa nometnē ir izveidots īpašs Sarkanās planētas modelis, varbūt tieši Jūs būsiet pirmie, kas sper soli uz šīs jaunās planētas.
Arhīvs
  Drukāt