Ķekavas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.


Ķekavas novada pašvaldība aicina uzņēmējus piedāvāt darbavietas novadā deklarētajiem skolēniem vecumā no 13 līdz 18 gadiem, kas mācās Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs, saņemot atbalstu no Nodarbinātības valsts aģentūras un Ķekavas novada pašvaldības.


Ķekavas novada dome apstiprinājusi šādu tirgu rīkošanu 2021. gadā Ķekavas novadā. Pirmais būs Pavasara tirgus jau 18. aprīlī plkst. 8.00-15.00 Ķekavā, pie Doles Tautas nama.


Šobrīd ir noslēdzies jaunveidojamā Ķekavas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādes pirmais posms. Notikušas 10 darba grupas un noslēgusies anketēšana e-vidē Ķekavas un Baldones novadu pašvaldībās. Maijā turpināsies attīstības plānošanas dokumentu izstrādes otrais posms un iedzīvotāji ir aicināti piedalīties darba grupu otrajā aplī, iepriekšējā pieteikšanās līdz 5. maijam plkst. 13.00.


No 7. aprīļa Latvijā noslēdzas ārkārtējā situācija, tomēr lielākā daļa ierobežojošo pasākumu saglabāsies arī turpmāk - epidemiologi un veselības nozares eksperti Covid-19 izplatības samazināšanos vērtē ar lielu piesardzību un aicina ikvienu ievērot noteikumus rūpēs par savu un sabiedrības veselību. Aicinām iepazīties ar aktuālajiem ierobežojumiem, kas stājas spēkā no 7. aprīļa.


Pievēršot lielāku uzmanību labiekārtotas un zaļākas vides veidošanai, Lielās Talkas dienā, 24. aprīlī, Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties koku stādīšanas akcijā “Iestādi koku”, kura norisināsies jau otro gadu un kuras mērķis arī šogad Ķekavas novadā ir apzaļumot daudzdzīvokļu māju pagalmus.


Ķekavas novada pašvaldība ir uzsākusi īstenot Eiropas Klimata Iniciatīvas (EUKI) programmas projekta “Pārrobežu sadarbība kapacitātes stiprināšanai energoefektivitātes jomā” aktivitātes.


Ķekavas novada pašvaldība, analizējot pozitīvos dzimstības un iedzīvotāju pieauguma rādītājus, kā arī ilgtermiņa prognozes par izglītības pakalpojuma pieprasījumu, šobrīd ir izstrādājusi ideju un vizuālos risinājumus jaunas, mūsdienīgas, ilgtspējīgas un energoefektīvas skolas būvniecībai Ķekavas novada Katlakalnā.


Atbalstot iedzīvotāju intereses, aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā Ķekavas novadā, Ķekavas novada pašvaldība izsludina fizisko personu un nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursu. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 30. aprīlim.


Pavasarī Ķekavas novads kļūst krāšņāks
Ķekavas novads pavasarī kļūst ziedošāks un krāšņāks, jo arī šogad novada apstādījumos un puķu dobēs tiek stādītas pavasara puķes. Kopumā visā novadā dobēs, puķu kastēs un traukos tiks sastādītas 6392 atraitnītes.
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu
Paziņojums par AS “Putnu fabrika Ķekava” mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas Ķekavas novadā ietekmes uz vidi ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.
Pļavniekkalna sākumskola ieguvusi ‘’eTwinning Skola’’ statusu
Pļavniekkalna sākumskola ir ieguvusi Eiropas Komisijas piešķirto "eTwinning Skola" statusu, kas apliecina skolas ieguldījumu ne tikai projektu īstenošanā un pedagogu profesionālajā pilnveidē, bet arī digitālo prasmju un e-drošības attīstīšanā izglītības iestādē. Savukārt pedagogu un skolēnu īstenotie ‘’eTwinning’’ projekti "Pagaršo Brī-Brū-Krau maizes kraukšķi!" un "Droši nedrošās spēles" ir ieguvuši Nacionālo kvalitātes sertifikātu.
Rāmavas ielā atsāk iekšpagalma asfaltēšanas darbus
Ķekavas novada pašvaldība 12. aprīlī atsāk ielas seguma asfaltēšanas darbus Rāmavā, Rāmavas ielā. Darbu ietvaros pie šīs mājas tiks atjaunota ielas seguma virskārta, informē Īpašumu pārvalde.
Plānoti ūdens padeves atslēgumi Baložos
Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma no 6. aprīļa ir atsākti darbi būvobjektā “Uzvaras prospekta pārbūve no Baložu ielas līdz Lakstīgalu ielai Baložos, Ķekavas novadā”. Saistībā ar šiem būvdarbiem ir plānoti ūdens padeves atslēgumi Baložos.
Ķekavas novadā pašvaldību vēlēšanās startēs 10 politiskās partijas vai to apvienības
Pēc Centrālās Vēlēšanu komisijas (CVK) datiem Ķekavas novadā pašvaldību vēlēšanās startēs 10 politiskās partijas vai partiju apvienību deputātu kandidātu saraksti. Lai noskaidrotu kandidātu sarakstu numuru, 12. aprīlī Ķekavas kultūras namā tika rīkota numuru izloze.
Asistenta pakalpojuma nodrošināšana pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas
No 7. aprīļa ārkārtējā situācija valstī tika atcelta, tomēr virkne epidemioloģiskās drošības pasākumu joprojām paliek spēkā, līdz ar to ir veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kuri nosaka, ka laika periodā, kamēr spēkā ir epidemioloģiskās drošības pasākumi, kuri liegs personām ar invaliditāti pilnvērtīgi izmantot asistenta pakalpojumu, to varēs saņemt atvieglotā kārtībā, kāda tā bija ārkārtējās situācijas laikā.
Ķekavas peldbaseins vēl joprojām ir slēgts publiskajam apmeklējumam
Atbilstoši valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 mazināšanu šobrīd Ķekavas peldbaseins ir atvērts tikai Ķekavas novadu pārstāvošajiem Latvijas izlases sportistu un kandidātu, kā arī Virslīgas komandu treniņiem un spēlēm. Publiskajam apmeklējumam - slēgts.
Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajā īpašumā Titurgas ielā 13A, Baložos, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2021.gada 1.aprīlī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 13A, Baložos, Ķekavas novadā”.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Taciņas”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2021.gada 1.aprīlī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Taciņas”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.
Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Asteru ielā 30, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 2021.gada 1.aprīlī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Asteru ielā 30” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam “Grifi”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 2021.gada 4.februārī pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Grifi”, kadastra numurs 8070 008 2758, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma “Ķiršziedi” grozījumu Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 2021.gada 18.martā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Ķiršziedi” grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma “Dārznieki” grozījumu Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 2021.gada 4.martā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Dārznieki” grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Akmeņkaļu ielā 13, Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 2020.gada 17.decembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Akmeņkaļu iela 13” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Pilbārži”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ķekavas novada dome 2020.gada 15.oktobrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Pilbārži” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.
No 9. aprīļa tiks atjaunoti vairāki vakara reisi Pierīgas maršrutos
Sakarā ar pasažieru skaita palielināšanos no 2021. gada 9. aprīļa tiks atjaunoti vairāki vakara reisi Pierīgas maršrutos, tostarp Ķekavas novadā, kur autobusi atsāks kursēt maršrutā Nr.6845 Rīga–Baldone un Nr.6779 Rīga–Daugmale.
Iespēja pieteikties apmācībām tūrisma uzņēmējiem
Līdz 18. aprīlim Ķekavas un Baldones novadu tūrisma uzņēmējiem ir iespēja pieteikties trīs nodarbību ciklam par finanšu piesaisti tūrisma uzņēmējiem “No idejas līdz finansējumam”, kas notiks šī gada 20., 22. un 27. aprīlī tiešsaistē.
Ķekavas novadā būs astoņi pašvaldību vēlēšanu iecirkņi
Ķekavas novada vēlēšanu komisija informē, ka vēlētājiem ir tiesības balsot tajā pašvaldībā, kur ir viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums. Varēs balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī. Ķekavas novadā būs kopā būs 8 vēlēšanu iecirkņi
Grafiķes un gleznotājas Elīnas Alkas Rikmanes izstāde "Māja" Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē
No 12. aprīļa līdz 31. maijam Ķekavas Mākslas skolas izstāžu zālē būs apskatāma grafiķes un gleznotājas Elīnas Alkas Rikmanes izstādi "Māja". Šobrīd pulcēšanās ierobežojumu dēļ izstādi varēs aplūkot pa izstāžu zāles logiem.
Tiks veikti teritorijas sakopšanas darbi Gaismas ielā, Ķekavā
Ķekavas novada pašvaldība turpina teritoriju sakopšanas darbus, radot sakoptu un vizuāli pievilcīgu vidi novada iedzīvotājiem. Lai atbrīvotu Ķekavas vidusskolai blakus esošo teritoriju no vidi degradējošas ēkas, aprīlī tiks nojauktas tur esošās kūts drupas.
Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākies būvdarbi Uzvaras prospektā
Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma no 6. aprīļa tiks atsākti darbi būvobjektā “Uzvaras prospekta pārbūve no Baložu ielas līdz Lakstīgalu ielai Baložos, Ķekavas novadā”. Būvdarbu laikā satiksmes organizācijas shēmas netiek mainītas.
Iedzīvotājus aicina jau tagad pieteikties vakcīnai pret Covid-19 vietnē manvakcina.lv vai 8989
Tuvāko nedēļu laikā līdz maija sākumam Latvijā gaidāmas vairāk nekā 236 000 vakcīnu piegādes. Lai plānotu operatīvu un ģeogrāfiski vienmērīgu vakcinācijas procesu visā Latvijas teritorijā, iedzīvotāji jau tagad aicināti pieteikties Covid-19 vakcīnai vietnē manavakcina.lv un pa tālruni 8989.
Ja ciet no vardarbības vai jūties nomākts – vērsies pēc palīdzības!
Sociālajā dienestā ir novērots, ka Covid-19 pandēmijas ierobežojumi, un ar tiem saistītā spiedze, ir kļuvusi gan par vardarbību veicinošu faktoru pret bērniem, gan arī ir iemesls nomāktībai un depresijai jauniešu vidū. Atgādinām, ka Ķekavas novadā ir pieejama palīdzība gan no Sociālā dienesta darbiniekiem, gan ārstiem speciālistiem, kuri var palīdzēt, sniedzot atbalstu šajā izaicinošajā laikā.
Kūlas dedzināšana ir aizliegta, sodāma un bīstama rīcība!
Iestājoties pavasarim, aktualizējas kūlas dedzināšanas problēma, kas, kā ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, šogad sākusies jau kādu laiku pirms astronomiskā pavasara – pirmais kūlas ugunsgrēks šogad reģistrēts 27.februārī. Kopumā 2021. gada sākumā valstī reģistrēti jau 19 kūlas ugunsgrēki.
Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākti būvdarbi Saulgriežu ielā, Baložos
Ķekavas novada pašvaldības attīstības un būvniecības pārvalde informē, ka pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākti būvdarbi Baložos, Saulgriežu ielā, kur tuvākajā laikā tiks demontēts esošais apgaismojums, lai varētu izbūvēt ietvi un kabeļus jaunajam ielu apgaismojumam.
Ķekavā uzsāk darbus jaunas atpūtas vietas izveidei pie Daugavas
Lai vasarā izveidotu jaunu atpūtas vietu pie ūdens Ķekavā, ar piekļuvi Daugavai, Ķekavas novada pašvaldība ir uzsākusi teritorijas sakopšanas darbus. Šobrīd notiek krūmu zāģēšana, savukārt vasarā turpināsies atpūtas vietas labiekārtošana.
Ķekavas novadu rotā Lieldienu dekorācijas
Gaidot pavasara skaistākos svētkus, Lieldienas, Ķekavas novads ir izrotāts ar krāsainām tematiskajām dekorācijām, lai radītu svētku noskaņas iedzīvotājiem un viesiem. Tagad novadā būs iespēja sastapt gan Lieldienu zaķus un krāšņi krāsotas olas, gan arī ieraudzīt kokos pavasara putniņus.
Ķekavas vidusskolēnu ilgtspējīga biznesa projekts konkursā “Biznesa skices” iegūst 2. vietu un 2000 eiro naudas balvu
Ķekavas vidusskolas skolēnu mācību uzņēmums “Bratus” ieguvis otro vietu un 2000 eiro naudas balvu Swedbank biznesa plānošanas konkursā “Biznesa skices”.
Aprīlī uzsāks sagatavošanas darbus sporta laukuma pārbūvei pie Baložu vidusskolas
Saņemot būvatļauju Baložu vidusskolas piebūves un sporta laukuma pārbūvei, aprīļa sākumā tiks uzsākti pirmie sagatavošanas darbi iedzīvotāju ilgi gaidītā, jaunā skolas sporta laukuma teritorijā.
Turpinās sporta nodarbības ārpus telpām, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus
Atbilstoši šobrīd valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 mazināšanu, tāpat kā līdz šim sporta treniņi drīkst notikt tikai ārpus telpām, ievērojot nosacījumu, ka nodarbībā piedalās līdz 10 cilvēkiem un netiek izmantotas ģērbtuves.
Ķekavas peldbaseins būs atvērts Latvijas izlases sportistiem un Virslīgas komandām
Atbilstoši šobrīd valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 mazināšanu no šī gada 23. marta tiks atvērts Ķekavas peldbaseins un Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa sporta zāle Ķekavas novadu pārstāvošajiem Latvijas izlases sportistu un kandidātu, kā arī Virslīgas komandu treniņiem un spēlēm.
Ķekavas novadā turpinās senioru vakcinācija pret Covid-19
Veselības ministrijas izstrādātais vakcinācijas prioritāro grupu plāns paredz to, ka šobrīd vakcinēties tiek aicināti seniori virs 70 gadu vecuma. Ķekavas novadā vakcinācijas procesā iesaistījušās astoņas ģimenes ārstu prakses jeb gandrīz 70% no visām ģimenes ārstu praksēm novadā.
Rail Baltica projekta aktualitātes
Lai iedzīvotāji varētu ērti sekot līdzi Rail Baltica projekta aktualitātēm, visa informācija par posmu, kas šķērso Ķekavas novadu "Vangaži – Salaspils – Misa" pieejama Rail Baltica projekta mājaslapā.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ābuli”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2021.gada 4.marta lēmumu Nr.8 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Ābuli”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.6), uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Ābuli”, kadastra numurs 8070 005 0048, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Par pieteikšanos darbam Ķekavas novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu komisijās
Ķekavas novada pašvaldības vēlēšanu komisija aicina pieteikties darbam Ķekavas novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu komisijās 2021.gada 5.jūnija vēlēšanās.
LIAA šajā pavasarī plāno atbalstīt 200 jaunas idejas un jaunos uzņēmējus
Šajā pavasarī 200 jaunie uzņēmēji un biznesa ideju autori, izmantojot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Biznesa inkubatoru programmas, varēs uzsākt savu biznesa ideju, produktu vai pakalpojumu attīstīšanu. Lai uzsāktu virzīšanos uz globāli konkurētspējīgu un eksportējošu uzņēmumu, jaunajiem uzņēmējiem ir iespēja pievienoties inkubācijas programmai, savukārt tie, kas vēlas attīstīt savu biznesa ideju, aicināti pieteikties pirmsinkubācijas programmai.
CVK nosaka pašvaldību vēlēšanās domēs ievēlējamo deputātu skaitu
Centrālā vēlēšanu komisija 2021. gada 26. janvārī, noteica 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās domēs ievēlējamo deputātu skaitu. Sešās valstspilsētās un 35 novados kopumā būs jāievēl 683 deputāti. Divās valstspilsētās būs jāievēl 13 deputāti, 22 pašvaldību domēs – 15 deputāti, 16 novadu domēs – 19 deputāti, bet vienā novadā – 23 deputāti.
Baložos pabeigti Jaunatnes ielas izbūves darbi
Baložu pilsētā turpinās darbs pie projekta īstenošanas, kas paredz divu ielu pārbūvi – Jaunatnes ielu un Uzvaras prospektu. Šobrīd ir noslēgušies izbūves darbi Jaunatnes ielā. Projekta ietvaros Jaunatnes ielā ir izbūvēta iela ar asfalta segumu, gājēju ietve, ielas apgaismojums, ūdensvads un lietus ūdens novadīšanas sistēma.
  Drukāt