Adrese: Gaismas iela 19, k.9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Tālr.: 67847162, 

E-pasta adrese: buvvalde@kekava.lv

Pieņemšanas laiki:

P. 8.00-18.00

C. 9.00-19.00

Pārtraukums katru darba dienu (izņemot piektdienas): 13.00-14.00.

 Ķekavas novada Būvvalde

Amats Vārds, Uzvārds Apmeklētāju apkalpošana Tālrunis Darba vietas Nr.
E-pasta adrese
Daļas vadītājs-arhitekts Inga Šuldrika

Būvvaldes vadītāja pienākumi;

sertificēta arhitekta  (sert. Nr.10-0368) konsultācijas par arhitektūras projektiem kvalitatīvas pilsētvides un ainavas veidošanai;

konsultācijas par būvniecības procesa kārtību.
26684828 41. inga.suldrika@kekava.lv
Būvvaldes vadītāja vietniece Monta Ābele-Sedliņa

Būvvaldes vadītāja vietnieka pienākumi;

konsultācijas par juridiskajiem jautājumiem saistītiem ar būvniecību – būvniecības dokumentācijas izvērtēšanas un izskatīšanas procesu, būvniecības procesa kontroli, patvaļīgas būvniecības seku novēršanas procesu, administratīvā procesa ievērošanu būvniecībā. 
28307392 40. monta.abele-sedlina@kekava.lv

Galvenais arhitekts

(Baložu pilsētās pārvaldē)

Aldis Mikanovskis Konsultācijas par būvniecības iespējām nekustamajiem īpašumiem, par būvniecības procesu, sniedz profesionālu atbalstu arhitektūras projektiem kvalitatīvas vides veidošanai, saskaņo reklāmas izvietošanu un kontrolē to izvietošanu novada teritorijā. 67916470 16. aldis.mikanovskis@kekava.lv

Arhitekte

Inula Jansone

 

Konsultācijas par būvniecības procesa kārtību;  būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā (nekustamajā īpašumā/-os);

sertificēta arhitekta  (sert. Nr.10-0566) vērtējumu  arhitektūras projektiem kvalitatīvas pilsētvides un ainavas veidošanai,  pieņemot lēmumus par būvniecības iecerēm, t.sk. pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi;

saskaņo reklāmas izvietošanu novada teritorijā.

 

67847166 45.

inula.jansone@kekava.lv

Arhitekte Inguna Stepanova

Konsultācijas par būvniecības procesa kārtību; 

būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā (nekustamajā īpašumā/-os);

sertificēta arhitekta  (sert. Nr.10-0728) vērtējumu  arhitektūras projektiem kvalitatīvas pilsētvides un ainavas veidošanai,  pieņemot lēmumus par būvniecības iecerēm, t.sk. pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi;

saskaņo reklāmas izvietošanu novada teritorijā.

67935120 12. inguna.stepanova@kekava.lv
Arhitekta palīgs Sandra Rudzīte

Konsultācijas par būvniecības procesu;

būvprojektu (paskaidrojuma rakstu, būvprojektu minimālā sastāvā un tml.) pieņemšana un izsniegšana;

iesniegto dokumentu satura pārbaude par atbilstību  normatīvajos aktos noteiktajam apjomam.
67847162 44.

sandra.rudzite@kekava.lv

Arhitekta palīgs Agnese Čāmāne

Konsultācijas par būvniecības procesu;

būvprojektu (paskaidrojuma rakstu, būvprojektu minimālā sastāvā un tml.) pieņemšana un izsniegšana; 

iesniegto dokumentu satura pārbaude par atbilstību  normatīvajos aktos noteiktajam apjomam.

67847162 8.

agnese.camane@kekava.lv

Būvinspektors

 Aija Rijniece

Konsultācijas:

   1. Par būvniecības procesa kontroli.

   2. Par būvju ekspluatācijas uzraudzību.
 
   3. Par būvdarbu procesu no būvdarbu uzsākšanas līdz pieņemšanai ekspluatācijā nekustamajiem īpašumiem 

  • par būvdarbu uzsākšanu,
  • būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu,
  • būvniecības procesa dalībnieku maiņu,
  • izziņu par jaunbūvju un par būvju neesību izsniegšanu,
  • būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.
 67847159 9.

 aija.rijniece@kekava.lv

Būvinspektors Inta Ciema

Konsultācijas:

   1. Par būvniecības procesa kontroli.

   2. Par būvju ekspluatācijas uzraudzību.

   3. Par būvdarbu procesu no būvdarbu uzsākšanas līdz pieņemšanai ekspluatācijā nekustamajiem īpašumiem

  • par būvdarbu uzsākšanu,
  • būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanu,
  • būvniecības procesa dalībnieku maiņu,
  • izziņu par jaunbūvju un par būvju neesību izsniegšanu,
  • būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.
 29389520  10.

inta.ciema@kekava.lv

Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris  Linda Meimane

 

Konsultācijas par inženierbūvju būvniecības procesu;

inženiertopogrāfisko plānu saskaņošana.

 

67847164 7.  linda.meimane@kekava.lv
Juriste Ilze Bērziņa Konsultācijas par juridiskajiem jautājumiem saistītiem ar būvniecību 67935802  39.

ilze.berzina@kekava.lv

Juriste Maija Zamberga Konsultācijas par juridiskajiem jautājumiem saistītiem ar būvniecību 67935802 38. maija.zamberga@kekava.lv
Lietvedis Liene Pumpuriņa Dokumentu pieņemšana, reģistrēšana un sistematizēšana 67935800 1. liene.pumpurina@kekava.lv
Arhīviste-lietvede Mudīte Puzaka

Dokumentu arhivēšana;

informācijas par arhīvā esošo dokumentāciju sagatavošana.

67935120

11.

mudite.puzaka@kekava.lv

 

  Drukāt