Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas
           izglītības iestāde "Bitīte"

 
 
 
Iestāde dibināta: 2010. gadā
Iestādes vadītāja: Inese Sloka
Metodiķe: Aiga Āķīte
Medmāsa: Silvija Freināte
Lietvede: Dace Ripa
 
Iestādes darba laiks darba dienās no pl.7.00-19.00
 
Adrese: „Sportiņš”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2111,
Tālr.29469781, 67935881,Tālr./fakss 67935887
e-pasts: bitite@kekava.lv
 
Darbinieku skaits: 49, no tiem 23 pedagoģiskais darbinieks.
 
Grupu skaits: 12. grupas, vietu skaits: 269 bērniem vecumā no 2-7 gadiem.
 
Iestāde strādā pēc licenzētas programmas (izglītības programmas kods: 01011111). Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem: izglītības programmas kods: 01015611 un Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods:01015511.
 
Programmas mērķis ir:

 

 

Iestādē darbojas no 2013.gada 1. septembra logopēdiskā grupa.

Iestādē darbojas 2 logopēdi, psihologs, speciālais pedagogs, divi sporta skolotāji, divas mūzikas skolotājas.
 
Iestādē darbojas konsultatīvais centrs, kas sniedz atbalstu arī tiem bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi „Bitīte”.
 
Iestādē ir iespēja pieteikties uz fakultatīvajiem pulciņiem:
  Drukāt