2011. gada 12. septembra Deleģēšanas līgums ar SIA "Gaismas tilts 97"

Vienošanās par Deleģēšanas līguma Nr.21-8/11/79 termiņa pagarināšanu

 

2012. gada 25. janvāra Deleģēšanas līgums ar SIA "Baložu komunālā saimniecība"

Pieņemšanas - nodošanas akts 1

Pieņemšanas - nodošanas akts 2

Pieņemšanas - nodošanas akts 3

Pieņemšanas - nodošanas akts 4

 

Deleģēšanas līgums ar SIA „Mērniecības Datu centrs” par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas  uzturēšanu Ķekavas novadā

Vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu ar SIA "Mērniecības datu centrs"

 

2014. gada 24. aprīļa Deleģēšanas līgums ar  SIA "Rīgas ūdens"

 

  Drukāt