Ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu (1 gads un 6 mēneši) un nav nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, ir iespēja saņemt pašvaldības kompensāciju aukles pakalpojuma apmaksai.

 

Kompensācijas apmērs 180 euro mēnesī  (kompensācijas summa aprēķināta, ņemot vērā vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādēs, neiekļaujot izdevumus remontdarbiem un kopējo pamatlīdzekļu nolietojumu).

Kompensācija tiek piešķirta vecākam (bērna likumiskajam pārstāvim), ja:

  • Bērns un viens no vecākiem vai bērna likumiskais pārstāvis ir deklarēts Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.
  • Bērns ir pašvaldības rindā.
  • Starp vecāku (bērna likumisko pārstāvi) un aukli ir noslēgts līgums par bērna pieskatīšanu.

 

Lai saņemtu kompensāciju aukles pakalpojuma apmaksai, vecākam (bērna likumiskajam pārstāvim) jāizvēlās aukli no pašvaldības Aukļu datu bāzes.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 103. punktu bērnu uzraudzības pakalpojumu klātienē sniedz persona ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kuru uzrāda pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma. 

 


 


Aukļu datu bāze
 
Privātpersonu reģistrācija Aukļu datu bāzē
Informācija vecākiem un auklēm

 

 


 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  Drukāt