Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Uzvaras prospektā 33, Baložos, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2018.gada 9.augustā pieņēmusi lēmumu Nr. 2 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Uzvaras prospektā 33, Baložos, Ķekavas novadā”.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – mobilo sakaru bāzes stacijas “Titurga T” izveide nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 8007 003 4207, Uzvaras prospektā 33, Baložos, Ķekavas novadā, 0,5557 ha platībā.

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 27888793).

 

Papildus informācija - pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

 

Telpiskās plānošanas daļa

23.08.2018.

  Drukāt