Paziņojums par detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumu uzsākšanu nekustamajā īpašumā Titurgas ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2020.gada 23.aprīlī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā”.

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis – paredzēt izmantošanas veidus “Veselības aizsardzības iestāžu apbūve” (12008), “Biroju ēku apbūve” (12001), “Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve” (12002) un “Labiekārtota publiskā ārtelpa” (24001).

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 27888793).

 

Papildus informācija – pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

28.04.2020.

 

  Drukāt