Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Pekši” Daugmalē

Ķekavas novada dome 2015.gada 23.jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Pekši” Daugmalē, Daugmales pagastā”. Lēmuma un detālplānojuma darba uzdevuma pilnu saturu skatīt šeit.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – vienas ģimenes individuālās dzīvojamās mājas būvniecība, teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas detalizēšana, zemes vienības konfigurācijas izmaiņas un ielu struktūras plānošana (t.sk. sarkano līniju projektēšana, precizēšana un izdalīšana atsevišķās zemes vienībās).

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir Agnese Čibule.

 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 67936019).

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv 

 

 

Ķekavas novada pašvaldība

17.08.2015.

 

  Drukāt