Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu Krišjāņa Barona ielā 9B, Baložos

Ķekavas novada dome 2015.gada 24.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona ielā 9B, Baložos, Ķekavas novadā”.

 

Lēmums un detālplānojuma darba uzdevums.

 

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – savrupmājas būvniecība.

 

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir Liene Sece.

 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 67936019).

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

 

Telpiskās plānošanas daļa

02.10.2015.

 

  Drukāt