Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu īpašumā Titurgas ielā 40, Baložos

Ķekavas novada dome 2015.gada 8.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 4. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Titurgas ielā 40, Baložos”.

 

Lēmums un detālplānojuma darba uzdevums

 

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes gabala sadalīšana un savrupmāju būvniecība.

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir Ivans Dvoreckis, Alīna Dvorecka un Tatjana Avgustina.

 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 67936019).

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

 

Telpiskās plānošanas daļa

19.10.2015.

 

  Drukāt