Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanas grozījumiem īpašumā Krišjāņa Barona ielā 9B, Baložos

Ķekavas novada dome 2015.gada 24.septembrī pieņēma lēmumu Nr. 2.§ 2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona ielā 9B, Baložos, Ķekavas novadā”.

 

Lēmums un detālplānojuma darba uzdevums

 

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – savrupmājas būvniecība.

 

Atbilstoši Ķekavas novada domes 2015.gada 12.novembra lēmumam Nr. 2.§ 2.  “Par grozījumu Ķekavas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumā Nr. 2.§ 2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona ielā 9B, Baložos” detālplānojuma izstrādes ierosinātājas Lienes Seces ieceres pārņēmējs ir Ivo Boruks. Lēmuma pilnu saturu skatīt šeit.

 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 67936019).

 

Telpiskās plānošanas daļa

01.12.2015.

  Drukāt