Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu

Ķekavas novada dome 2016. gada 10. martā pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Titurgas ielā 34 un 40, Baložos”.

 

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes gabalu sadalīšana un savrupmāju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir fiziskas personas.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 67936019).

Papildus informācija pieejama pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

 

 

Telpiskā plānošanas daļa
29.03.2016.

 

 

  Drukāt