Par detālplānojuma „Ezeru iela 10, 14, Baložos detālplānojums
 
Paziņojums par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-45/2009  „Par detālplānojuma „Ezeru iela 10, 14, Baložos detālplānojums” apstiprināšanu ar Ķekavas novada Domes saistošajiem noteikumiem”
  
Ķekavas novada Domē 2012. gada 15. martā pieņemts lēmums Nr. 2.§ 2. „Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.SN-TPD-3/2012. „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.SN-TPD-45/2009 „Par detālplānojuma „Ezeru iela 10, 14, Baložos detālplānojums” apstiprināšanu ar Ķekavas novada Domes saistošajiem noteikumiem” apstiprināšanu”.
   
Saistošo noteikumu grozījumi atļauj detālplānojumā „Ezeru iela 10, 14, Baložos detālplānojums” paredzēto zemes vienību reģistrāciju pa kārtām.
 
Ar detālplānojumu un tā grozījumiem var iepazīties interneta vietnē www.kekavasnovads.lv, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā (35. kabinetā, tālr. 67847161, 67936019). Apmeklētāju pieņemšanas laiki - pirmdienās plkst. 8.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Domes lēmumu skatīt šeit>

 

  Drukāt