Paziņojums par detālplānojuma „Lapsiņas” un “Jaunbērzi” Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā grozījumu apstiprināšanu

Ķekavas novada dome 2013.gada 8.augustā pieņēmusi lēmumus: Nr. 2.§ 2. “Par detālplānojuma „Lapsiņas” un „Jaunbērzi” grozījumu apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Lapsiņu ielā 1, Dzintaros, Daugmales pagastā” un Nr. 2.§ 1. “Par detālplānojuma „Lapsiņas” un „Jaunbērzi” Dzintaros, Daugmales pagastā saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-86/2009 atcelšanu daļā”.

 

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis – būvlaides grozījums: Lapsiņu ielas būvlaides samazinājums līdz 5,7 m - pa ēkas kontūru.

 

 

Ar detālplānojuma grozījumiem iespējams iepazīties šeit, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

 

Interesentiem iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, 35.kabinetā (tālr.67936019). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00. 

 

 

Lēmums par detalplānojuma grozījumu apstriprināšanu

Lēmums par detalplānojuma saistošo noteikumu atcelšanu

 

 

Telpiskās plānošanas daļa

13.01.2017

 

  Drukāt