Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 2.§2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Uguntiņas”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 15.), uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Uguntiņas”, kadastra numurs 8070 012 0356.
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumam „Degviela”
Informējam, ka ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Degviela”
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 14.janvāra lēmumu 2.§6. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Bērzumnieki-1”
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Meža Pļavnieki” Lapeniekos
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Meža Pļavnieki”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Meža Pļavnieki”
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes īpašumam „Mežagulbji” uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015. gada 11. jūnija lēmumu Nr. 2. §1. uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Mežagulbji”, kadastra numurs 8070 008 0449.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Vecvidēji”
Saskaņā ar Ķekavas pagasta domes 2015. gada 16. aprīļa lēmumu Nr.2.§3. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Vecvidēji”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Vecvidēji”, kadastra numurs 8070 007 3103.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Kalnabauri”, Ķekavā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada 5. septembra lēmumu Nr.2.§4. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Kalnabauri”, Ķekavā” (protokols Nr. 23) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 1460 daļā ar mērķi no nekustamā īpašuma „Kalnabauri” (kadastra numurs 8070 008 080) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 008 1460 nodalīt zemes vienību un tajā pamatot darījumu objektu apbūvi.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Skolas iela 20, Baložos
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada 23. maija lēmumu Nr.2.§1. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Skolas iela 20, Baložos” (protokols Nr. 9) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot puspansijas apartamentu ciematu apbūvi senjoru ģimenēm un vientuļniekiem nekustamajā īpašumā Skolas iela 20, Baložos.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā "Rūķi-1"
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013.gada 17.janvāra lēmumu Nr.2.§9. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā ”Rūķi-1”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 2) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam ”Rūķi-1”, kadastra numurs 8070 008 1054.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Dārznieki”
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2010.gada 15. jūlija lēmumu Nr.2.§2.5.p. (protokols Nr.14) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Dārznieki” (kadastra nr. 8070 008 1013), Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Dārznieki”, kadastra numurs 8070 008 1013.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā ”Rūķi”
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2013.gada 17.janvāra lēmumu Nr.2.§8. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā ”Rūķi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 2) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā ”Rūķi”, kadastra numurs 8070 008 0336.
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Dārznieku ielā 56, Ķekavā
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2013.gada 17.janvāra lēmumu Nr.2.§10. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Dārznieku ielā 56, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 2) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Dārznieku ielā 56, kadastra numurs 8070 008 0480, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 1677.
Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu
Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Mežbrenči” un „Mežbrenči-1” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā.
Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu
Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Mežbrenči” un „Mežbrenči-1” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā.
Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu
Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Mežbrenči” un „Mežbrenči-1” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2012.gada 12. jūlija lēmumu Nr.2.§5.p. (protokols Nr.14) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Vītolu iela 1 un Vītolu iela 1A, Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos Vītolu iela 1, kadastra numurs 8070 008 0065 un nekustamā īpašumā Vītolu iela 1 A, kadastra numurs 8070 008 2908.
Arhīvs
  Drukāt