Mājdārziņš "Lācītis Mao"
Aukles profils”
 
Profils
Vārds, Uzvārds
Lācītis MAO
Dzimums
Olga Sergejeva
Dzimšanas gads
1987
Dzimtā valoda
Latviešu
Atrašanās vieta
Rīga, Graudu iela 12a
Izglītība
Augstākā
Papildus izglītība, kursi
Bērnu aprūpes pamati, PMP
Pakalpojuma sniegšanas laiks (pilna/nepilna diena)
Pilna
Pakalpojumu sniegšanas vieta (pie sevis, pie vecāka mājās, citur (norādīt kur))
Rīga, Graudu iela 12a
Pieredze darbā ar bērniem (Ir/Nav)
Ir
Saziņas veids - tālruņa numurs/e-pasts
20006145
Brīvās vietas
4
 
 
Papildinformācija
Mājdārziņš “Lācītis MAO” https://www.facebook.com/lacitismao/
Ar mieru strādāt ģimenē,
kurā ir mājdzīvnieks (Jā/Nē)
 
Vai ir autovadītāja apliecība (Jā/Nē)
 
Piekrīt sniegt papildpakalpojumus pēc vienošanos (Jā/Nē)
 
Smēķē (Jā/Nē)
 
Cita informācija
 

 

  Drukāt