Raisa Ļipņicka

Profils
 
Vārds
Raisa Ļipņicka
Dzimums
Siev.
Dzimšanas gads
1948
Dzimtā valoda
Latviešu 
Atrašanās vieta
Ķekava, Nākotnes iela
Izglītība
pamata
Papildus izglītība, kursi
Sertifikāts Aukles darbs
(Rīgas pedagoģijas un izglītības
akadēmija, 2012., 158 st.)
Pakalpojuma sniegšanas laiks (pilna/nepilna diena)
Pilna diena
Pakalpojumu sniegšanas vieta (pie sevis, pie vecāka mājās, citur (norādīt kur))
Pie sevis vai vecāka mājās
Pieredze darbā ar bērniem (Ir/Nav)
Ir
Saziņas veids - tālruņa numurs/e-pasts
67936467;
28332819;
Brīvas vietas
2
 
 
Papildinformācija
 
Ar mieru strādāt ģimenē,
kurā ir mājdzīvnieks (Jā/Nē)
Vai ir autovadītāja apliecība (Jā/Nē)
Piekrīt sniegt papildpakalpojumus pēc vienošanos (Jā/Nē)
Jā 
Smēķē (Jā/Nē)
Nē 
Cita informācija
Esmu mīļa vecmāmiņa saviem auklējamiem bērniņiem.
Galvenie uzdevumi veicināt bērna pašapkalpošanās
prasmju apguvi. Rūpēties par bērna drošību, veselību, higiēnu.
Sekmēt bērna vispusīgu attīstību – runas, radošu prasmju
attīstīšana, fiziskā attīstīšana, lasītprasmes apguve.

  Drukāt